Foto: BoBo
Foto: BoBo

Valicon je v tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost, poleg standardnih kazalcev doživljanja epidemije preverjal tudi, kako anketiranci ocenjujejo nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s širjenjem virusa.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Na vprašanje, ali nas letos čaka nov val okužb, je le slaba desetina odgovorila, da ne, vsi drugi pa so mnenja, da bo ta slej ali prej prišel. Za slabo petino je nov val že tukaj, 37 odstotkov ga pričakuje do konca poletja, dobra tretjina (34 odstotkov) jeseni, tri odstotke pa ga pričakuje pozimi.

Da je razlog za širjenje okužb neupoštevanje ukrepov, meni slaba polovica (47 odstotkov) anketiranih. Da so za širjenje virusa odgovorni ljudje na splošno, pa 42 odstotkov.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Enak odstotek kot razlog navaja nizko precepljenost. Sledijo tisti, ki odgovornost tako ali drugače pripisujejo odgovornim v državi, dve petini jih namreč menita, da razlog tiči v slabem nadzoru nad osebami, ki v državo prihajajo iz tujine, dobra tretjina vprašanih (35 odstotkov) pa odgovornost pripisuje politiki kot celoti oz. vladi.

Četrtina vprašanih meni, da za širjenje okužb ni odgovoren nihče posebej, ampak da je to pač virus. Tistih, ki menijo tako, je nekoliko več kot pred pol leta, ko se je za ta odgovor odločilo 17 odstotkov anketirancev. Približno petina jih je kot razlog za širjenje tokrat navedla še medije (23 odstotkov), sistem sproščanja ukrepov (21 odstotkov) in strokovno svetovalno skupino vlade (20 odstotkov), opoziciji pa je odgovornost pripisalo 14 odstotkov vprašanih.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Več kot štiri petine pričakujejo ponovno zaprtje države

Kar 85 odstotkov vprašanih pričakuje vnovično zaprtje države, od tega 39 odstotkov zagotovo, 46 odstotkov pa verjetno. Da zaprtja verjetno ne bo, meni 13 odstotkov vprašanih, le dva odstotka pa, da ga zagotovo ne bo.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Obveznemu cepljenju nasprotuje dobra polovica vprašanih (53 odstotkov), od tega večina (41 odstotkov) v celoti, 12 odstotkov pa deloma. Petina anketirancev obvezno cepljenje delno podpira, podoben delež (21 odstotkov) ga podpira v celoti, šest odstotkov je neopredeljenih.

Praktično vsi, ki se zagotovo ne bodo cepili, v celoti nasprotujejo obveznemu cepljenju. Temu v celoti nasprotuje tudi visok odstotek (77 odstotkov) teh, ki se verjetno ne bo bodo cepili. Po drugi strani je podpora obveznemu cepljenju največja med tistimi, ki so že cepljeni ali se bodo zagotovo cepili. Največ neodločenih (12 odstotkov) je v skupini tistih, ki so odgovorili, da se bodo verjetno cepili, še navajajo na Valiconu.

Vir in metodološki podatki

Vir: Raziskava #Novanormalnost, 9.-11. julij 2021, n = 512

Z raziskavo #Novanormalnost Valicon spremlja ključne kazalnike odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.