Preverjanje PCT-pogoja pri zaposlenih izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo. Foto: BoBo
Preverjanje PCT-pogoja pri zaposlenih izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo. Foto: BoBo

Kot je v soboto povedal minister za zdravje Janez Poklukar, kljub formalni uveljavitvi odloka z današnjim dnem pričakuje, da se bo odlok uveljavil postopno v tem tednu in da ga bodo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) morajo po vladnem odloku izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.

Sorodna novica PCT-pogoj razširjen, izkazovati ga bodo morali delavci in nekateri uporabniki storitev

Pogoj PCT morajo po vladnem odloku izpolnjevati zaposleni v zdravstvenih dejavnostih, dejavnostih vzgoje in izobraževanja, socialnovarstvenih in kulturnih dejavnostih. Enako bo veljalo za osebne asistente ter zaposlene v javni upravi ter osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domovih, centrih za tujce in varnih hišah.

PCT-pogoj morajo prav tako izpolnjevati taksisti, osebje v zaprtih žičniških napravah, policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvaja naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti.

Kje vse mora PCT-pogoje izpolnjevati tudi uporabnik storitev?

Glede na vladni odlok morajo izpolnjevanje PCT-pogoja dokazovati tudi ljudje, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju naslednjih dejavnosti:

1. Zdravstvena dejavnost,
2. dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
3. socialnovarstvena dejavnost,
4. kulturne dejavnosti,
5. dejavnost verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
6. dejavnost ponujanja in prodaje blaga in storitev,
7. dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
8. dejavnost izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
9. dejavnost izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
10. dejavnost športnih programov, športnih tekmovanj ter športno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih,
11. dejavnost izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

V praksi to pomeni, da je PCT-pogoj med drugim obvezen tudi za zdravniški pregled, za obisk frizerja ali kozmetičnega salona.

Po vladnem odloku morajo pogoj PCT izpolnjevati še uporabniki zavodov za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov, zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki ponujajo možnost nastanitve, prav tako pa športniki ob izvajanju kontaktnih športov, uporabniki zaprtih žičniških naprav, obiskovalci in spremljevalci pacientov ter obiskovalci zavodov za prestajanje zapornih kazni in prevzgojnih domov.

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo. Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo, in uporabnike na dolžnost izpolnjevanja PCT-pogoja in to na vstopnih točkah preverjati. Osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, uporaba storitve ali udeležba oz. prisotnost pri izvajanju dejavnosti po vladnem odloku ne bo dovoljena.

PCT-pogoj je med drugim obvezen tudi za obisk frizerja ali kozmetičarke. Foto: Reuters
PCT-pogoj je med drugim obvezen tudi za obisk frizerja ali kozmetičarke. Foto: Reuters

Odlok predvideva več izjem

Omejitve PCT v nekaterih posebnih primerih ne veljajo. PCT-pogojev tako ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let. Prav tako ta pogoj ni obvezen za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec ali prvo triado osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Izjema so tudi uporabnik storitev trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, pa tudi kupci v lekarnah, prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki ter bencinskih servisih in uporabniki bančnih in zavarovalniških storitev, pošte, dostavne službe ter servisnih delavnic.

Omejitev PCT ne velja v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, pri nujni medicinski pomoči in pri izvajanju zaščite in reševanja.

Odlok med izjeme, za katere izpolnjevanje PCT-pogojev ni obvezno, vključuje tudi kupce v trgovinah z živili. Foto: Reuters
Odlok med izjeme, za katere izpolnjevanje PCT-pogojev ni obvezno, vključuje tudi kupce v trgovinah z živili. Foto: Reuters

Samotestiranje zadostuje za opravljanje dela, ne pa tudi uporabo storitev

Kot dokazilo o testiranju za opravljanje dela po novem velja tudi hitri test za samotestiranje, ki ga plača delodajalec. Država hitro testiranje plača le tistim, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo cepiti, ter učencem zadnjih treh razredov osnovne šole in dijakom.

A so hitri testi za samotestiranje dovolj le kot pogoj za opravljanje dela, ne pa tudi za uporabo storitev. Za to so še vedno potrebni samoplačniški hitri ali PCR-testi. Testiranje za potrebe dela in šole ostaja na tedenski ravni. Ob tem je novost tudi ta, da se status prebolevnika s šestih podaljšuje na osem mesecev.

Ponovna uvedba nošenja mask v vseh zaprtih javnih prostorih

Uporaba zaščitnih mask je znova obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih ali krajih. Obvezna je tudi pri gibanju ali zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5, oziroma če ne gre za prireditev, na kateri je potreben pogoj PCT. Prav tako ni potrebna med člani istega gospodinjstva. Uporaba maske ni potrebna v vozilu, če je v njem samo en človek ali če gre za člane istega gospodinjstva.

Nošenje zaščitnih mask ni obvezno tudi za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ko so v matičnem oddelku, za učence glasbene šole do vključno 2. razreda, za vzgojitelje predšolskih otrok in njihove pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki.

V gostinskih obratih ob upoštevanju PCT-pogoja gostom maske ni treba nositi. Foto: EPA
V gostinskih obratih ob upoštevanju PCT-pogoja gostom maske ni treba nositi. Foto: EPA

Mask prav tako ni treba nositi višjim in visokošolskim učiteljem, kadar predavajo za zaščitno pregrado, govornikom v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra, in nastopajočim na javnih kulturnih prireditvah.

Brez maske je dovoljena tudi udeležba na športni vadbi, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Prav tako mask ni treba nositi učencem, dijakom in študentom pri pouku športne vzgoje, za učence glasbenih šol pri pouku pihal, trobil, petja in pri plesnih pripravnicah, sodobnem plesu in baletu.

Ob upoštevanju pogoja PCT maske niso obvezne tudi za goste v igralnicah, v nastanitvenih obratih ter v gostinskih obratih.