Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vloži tožbo v primeru, da so izpolnjene okoliščine iz 25. člena zakona o zdravniški službi. Ta določa, da se iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe zagotavljajo denar za plače in nadomestila specializantov in drugi stroški v povezavi s programom specializacij.

Če zdravnik po končani specializaciji odkloni sklenitev delovnega razmerja pri izvajalcu v javni zdravstveni mreži, ali da je bila specializantu izdana odločba o trajnem prenehanju specializacije, mora taka oseba povrniti vse stroške, nastale v povezavi s specializacijo, razen plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Specializacije zdravnikov krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Foto: BoBo

Podatke o zdravnikih, ki so odklonili zaposlitev v javni zdravstveni mreži, in o višini stroškov, ki jih mora vsak tak posameznik povrniti ZZZS-ju oz. v državni proračun, ZZZS-ju posredujeta Zdravniška zbornica Slovenije in izvajalec, pri katerem bi moral zdravnik nadaljevati opravljanje dela. Zbornica ZZZS-ju posreduje tudi druge okoliščine, dejstva in dokaze, ki so bili pomembni pri ugotovitvi kršitve obveznosti, ali bodo potrebni v postopku izterjave.

Če ZZZS po proučitvi prejetega gradiva ugotovi, da zdravnik ni izpolnil zakonskih pogojev, ga najprej pozovejo k prostovoljnemu plačilu, če pa pozvani zdravnik sredstev ne povrne, mora zavod po zakonu vložiti tožbo zoper njega.

Trenutno obravnavajo 14 primerov
Kot so na zavodu pojasnili za STA, letos niso vložili nobene nove tožbe, en sodni postopek ostaja še odprt na vrhovnem sodišču. So pa letos predsodno obravnavali šest zadev, v katerih so pred vložitvijo poziva zdravniku za vračilo stroškov, ter osem zadev, ki so v fazi zbiranja gradiva in njegovega proučevanja.