Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je odzval na odločitev ustavnega sodišča. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Ustavno sodišče je odločilo, da obstoječa ureditev sprejema oseb z duševno motnjo na varovani oddelek iz zakona o duševnem zdravju ni skladna z ustavnima načeloma varstva osebne svobode ter varstva človekove osebnosti in dostojanstva.

DZ mora protiustavnost odpraviti v devetih mesecih, vladi pa je naložilo, da mora brez nepotrebnega odlašanja sprejeti nujne organizacijske ukrepe, s katerimi bo zagotovila ustrezne prostorske zmogljivosti v socialnovarstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.

Pri varuhu človekovih pravic so sicer sprejem zakona o duševnem zdravju, ki je začel veljati v letu 2008, takrat pozdravili, saj je uredil področje, na katero je varuh stalno opozarjal. Pobude, ki jih je varuh nato obravnaval v povezavi z zakonom, pa so že v prvem letu njegove uporabe pokazale na potrebo, da izvajanje zakona celovito spremljajo in analizirajo ter na podlagi ugotovitev pripravijo predloge za potrebne sistemske spremembe.

Po navedbah varuha je do zdaj ministrstvo za zdravje glede priprave potrebnih sprememb in dopolnitev zakona dalo "že več še neuresničenih obljub" in naredilo "le nekaj konkretnih korakov pri pripravi potrebne novele".

Spomnili so tudi, da je na potrebne spremembe varuh opozarjal praktično v vseh letnih poročilih po začetku uporabe zakona. Letos so ministrstvo za zdravje opozorili, da tudi različna praksa izvajanja zakonskih določb glede posebnega varovalnega ukrepa telesnega oviranja s pasovi, ki predstavlja hud poseg v človekove pravice, kaže na to, da bi bilo treba zakon ustrezno spremeniti in jasneje opredeliti potek ukrepa, zlasti njegovo časovno omejitev.

V letnem poročilu za leto 2017 pa je varuh ministrstvo znova opozoril na pripravo sprememb zakona, ki bi zagotovile visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo na varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda.

Varuh je večkrat opozoril na neprimerno namestitev oseb z duševno motnjo v socialnovarstvenih zavodih. Foto: Varuh človekovih pravic

Ministrstvo je takrat sporočilo, da pripravlja spremembo tega zakona, predvidoma do konca leta 2018 pa bo predlog poslalo v javno obravnavo. Pri varuhu opozarjajo, da ta obljuba še vedno ni bila izpolnjena, z ministrstva pa tudi še niso dobili odgovora, kdaj bodo osnutek novele posredovali v javno obravnavo.

Minilo je tudi že več kot tri leta, odkar je ustavno sodišče razveljavilo del 74. člena zakona, ki določa pogoje sprejema s privolitvijo v varovani oddelek. Ustavno sodišče je učinkovanje razveljavitve odložilo za najdaljši mogoči rok enega leta, da bi zakonodajalcu zagotovilo dovolj časa, v katerem mora postopek sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov urediti skladno z ustavo. "Nedopustno je, da zakonodajalec še vedno ni poskrbel za ureditev ustavnoskladnega postopka sprejema," so še kritični pri varuhu.

Prioritetne zakonske spremembe

Na ministrstvu za zdravje so z odločbo ustavnega sodišča seznanjeni in jo bodo preučili ter ravnali v skladu z odločitvijo ustavnih sodnikov, so sporočili in navedli, da so spremembe zakona o duševnem zdravju tudi sicer med prioritetami ministrstva.

Vlada mora urediti razmere v socialnovarstvenih zavodih