Številne zadeve so neurejene, in sicer od neplačanih ur in nejasnega referenčnega obdobja, kdaj morajo delodajalci izplačati tako opravljene ure kot nadure, pa do vprašanj, povezanih z obveznostjo izobraževanja zaposlenih, je pojasnila Jelka Mlakar. Foto: BoBo
Številne zadeve so neurejene, in sicer od neplačanih ur in nejasnega referenčnega obdobja, kdaj morajo delodajalci izplačati tako opravljene ure kot nadure, pa do vprašanj, povezanih z obveznostjo izobraževanja zaposlenih, je pojasnila Jelka Mlakar. Foto: BoBo

Že v vladnem projektu odpravljanja čakalnih dob težko uveljavljajo enake pravice kot zdravniki, nimajo plačanih vseh opravljenih ur, ki se znova kopičijo v neznosnih količinah, in navsezadnje nimajo dokazil, da jih je na posameznem delovnem mestu premalo, preveč ali dovolj.

Jelka Mlakar o težavah medicinskih sester
Po zaostritvi sindikalnega dialoga sta se pristojni ministrstvi le sešli z medicinskimi sestrami. Foto: BoBo

Dejavnosti v tej smeri so začeli že spomladi, je pojasnila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelka Mlakar. Številne zadeve so neurejene, in sicer od neplačanih ur in nejasnega referenčnega obdobja, kdaj morajo delodajalci izplačati tako opravljene ure kot nadure, pa do vprašanj, povezanih z obveznostjo izobraževanja zaposlenih.

Predvsem pa po njenih besedah želijo uveljavitev kadrovskih normativov - bodisi prek sprememb kolektivne pogodbe bodisi prek pravilnika o organizaciji zdravstvene nege in oskrbe, ki ga je obljubilo ministrstvo za zdravje. Ker nimajo kadrovskih normativov, namreč ta trenutek "že v vladnem projektu odpravljanja čakalnih dob težko uveljavljajo enake pravice kot zdravniki, nimajo plačanih vseh opravljenih ur, ki se znova kopičijo v neznosnih količinah, in navsezadnje nimajo dokazil, da jih je na posameznem delovnem mestu premalo, preveč ali dovolj".

Vse te vsebine so vgradili v svoj predlog sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki so ga danes predstavili predstavnikom ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj ima vladna stran časa deset dni, da pripravi protipredlog.

Brezizhoden položaj
Ob tem pa imajo v sindikatu pričakovanja tudi glede tarifnega dela oziroma plač. Pričakujejo, da se bodo vrednotenja ustrezno popravila tudi pri tistih v zdravstveni negi, ki so uvrščeni nad 26. plačni razred. A je po besedah Mlakarjeve položaj na krovnih pogajanjih precej brezizhoden, nekaterim poklicnim skupinam pa je uspelo izsiliti takšne ali drugačne pogovore.

Prepričana je, da zdravniki stavke ne bi nikoli preklicali, če jim vlada ne bi zagotovila vsega, kar so se dogovorili. In tudi v njihovem sindikatu imajo pričakovanja po izboljšanju plač v kontekstu primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti, a bojijo se, da se lahko to precej odmakne v prihodnost, saj ni zavezujočih rokov, do kdaj naj bi to izpeljali.

Oster dialog in sestanek
Mlakarjeva je še pojasnila, da se je vladna stran z vabilom na sestanek odzvala šele, ko so nekoliko zaostrili dialog. Republiški odbor sindikata je prejšnji teden sklenil, da če odziva obeh ministrstev ne bo, reaktivirajo stavkovni odbor. Ob tem so z drugim sklepom napovedali stopnjevanje sindikalnih dejavnosti, kar bo odvisno od tega, kako bodo do novega leta potekali pogovori z vladno stranjo. Mogoče so kratke prekinitve dela, javni protestni shodi, tudi umik soglasij za nadurno delo, napovedujejo.

Pri tem pa v sindikatu ugotavljajo, da nekatere zaveze vlada vendarle uresničuje z zakonom o zdravstveni dejavnosti, v pogajanjih o odpravi plačnih anomalij za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda pa so vsaj približno dosegli tisto, kar so si zastavili.

Že v vladnem projektu odpravljanja čakalnih dob težko uveljavljajo enake pravice kot zdravniki, nimajo plačanih vseh opravljenih ur, ki se znova kopičijo v neznosnih količinah, in navsezadnje nimajo dokazil, da jih je na posameznem delovnem mestu premalo, preveč ali dovolj.

Jelka Mlakar o težavah medicinskih sester