Komisija, ki je preverjala delovanje otroške srčne kirurgije, je naletela na številne sistemske nepravilnosti. Foto: BoBo
Komisija, ki je preverjala delovanje otroške srčne kirurgije, je naletela na številne sistemske nepravilnosti. Foto: BoBo

Politika je posredno pripeljala v stanje, v kakršnem smo.

Andrej Možina, zbornica
Andrej Možina
Zbornica od vodstva UKC-ja zahteva - in ga ne le poziva -, naj temeljito pojasni pomanjkljivo dokumentacijo o operacijah. Foto: BoBo

Dobivamo zagotovila, da program zdaj poteka varno. Naj se o tem izreče ministrica.

Možina
Andrej Možina, Valentin Sojar, Brane Dobnikar
Poročilo je v zadnjih dveh mesecih po delih kapljalo v javnost. Zdaj je predstavljeno v polni obliki. Foto: BoBo

Naše mnenje je, da je treba zadevo končati. Tudi komisija je to zapisala. Dokumente je treba na vsak način poiskati. To je delo, ki čaka klinični center. Komisiji jih mora predstaviti.

Radovan Hojs, zdravniška zbornica
Radovan Hojs
Najmanj 12 bolnikov v bazi ni bilo navedenih, je opozoril Radovan Hojs z zbornice. Foto: BoBo
Brane Dobnikar
Poročilo je predstavljal tudi Brane Dobnikar z zbornice. Foto: BoBo
Simon Vrhunec, UKC
V večini analiziranega obdobja sta UKC vodila Simon Vrhunec (na fotografiji) in Brigita Drnovšek Olup. Foto: BoBo


Poročilo izrednega strokovnega nadzora nad dejavnostjo otroške srčne kirurgije v Ljubljani za obdobje 2007-2014 je na tiskovni konferenci predstavila Zdravniška zbornica Slovenije. Med ugotovitvami je najti opozorila na neprimerno skrb za bolnike, sumljive smrti otrok, neodzivanje kljub opozarjanju na nepravilnosti, pomanjkljivo zbiranje podatkov … Nekatere primere so predali tožilcu zbornice.

Preberite poročilo, ki ga je pridobila tudi TV Slovenija:

1. del
2. del
3. del
4. del
.......
Odziv vodstva UKC Ljubljana

Pobudo za nadzor je že pred leti dal takratni zdravstveni minister Tomaž Gantar ob "razplamtenih strasteh več strokovnih resnic", je na konferenci povedal prvi mož zbornice, Andrej Možina. Krivca, da je končno, 160-stransko poročilo na dan prišlo šele dve leti za pobudo, pa je iskati v neprimernem odnosu vodstva UKC-ja in programu; in v nesprejemljivi kakovosti podatkovnih baz, ki vzbujajo sum na prirejanje in goljufije, je povedal Možina. Od vodstva UKC-ja zato zahteva temeljito preiskavo, kaj se je zgodilo z manjkajočo dokumentacijo.

Strokovnost komisije
Ob domačih sporih in tem, da je v Sloveniji zelo malo strokovnjakov za tako ozko specializirano področje, je zbornica v komisijo povabila "najbolj kompetentne ljudi v mednarodnih krogih". Ti so nam postavili mednarodno ogledalo, je zatrdil prvi mož zbornice.
Člani komisije, ki so samo poročilo pripravljali leto dni, so: kardiovaskularni kirurg Igor Gregorič, pediatra Metka Derganc in Andrej Robida ter nizozemska kardiotorakalna kirurga Tjark Ebels in Mark Hazekamp. Komisijo je vodil Gregorič, ki prihaja s kirurškega središča v Houstonu v ZDA.

"Njihove reference potrjujejo, da so dobri, in zahvaljujem se jim, da so delo opravili pro bono," je izjavil Možina.

Na težave je komisija naletela že kmalu po začetku dela. Poleti leta 2013 je UKC v Ljubljani zaprosila za ustrezne podatke, za katere je imela tudi mandat ministrstva za zdravje. Prvi odgovor je komisija prejela šele marca naslednje leto, z obrazložitvijo, zakaj klinični center teh podatkov ne more posredovati.
Komisija je štiri mesece pozneje UKC obiskala osebno in izrazila zadovoljstvo z gostoljubjem. A nekaterih informacijskih baz, ki so nujne za znanstveno zanesljivo analizo dela, ne strokovno vodstvo UKC-ja niti uprava nista zagotovila - niti mesec dni pozneje.

Otežen dostop
Komisija je z nezadovoljstvom ugotovila, da se podatki o otroški srčni kirurgiji že od leta 2007 naprej niso vnašali v informacijsko bazo evropskega kirurškega združenja (kar so označili za administrativni minimum). Zato so se sami lotili ročnega vnašanja za leto 2012 in pri tem ugotovili, da podatki strižejo za več kot sto operacij, je navedel Možina in dodal: "To bistveno okrni verodostojno analitično obravnavo." Nekje vmes je UKC celo zamenjal dostopno geslo v sistem, ki so ga uporabljali člani komisije.
Nazadnje so se z vodstvom dogovorili, da za vsa preostala leta vnos nadaljuje osebje. Pa tudi tu se je zapletlo: osebje je združilo nekompatibilne podatkovne zbirke, s čimer je "nesprejemljivo" okrnilo celotno sliko. Komisija je ob tem izrazila sum, da je približno 15 odstotkov dokumentacije založene. Ali pa so se celo pojavljali goljufije in prikrivanja, je špekuliral Možina.

Čeprav je bilo v poročilo vloženo veliko dela, se iz njega nekaterih pomembnih sklepov tako ne da povleči. Dostopni podatki kažejo, da je smrtnost pacientov 5,5-odstotna. A če bi v sliko dodali vse manjkajoče primere, bi se lahko pomembno spremenila - v dobro ali slabo smer. Še več, pri nekaterih tipih operacij tudi najkakovostnejše ustanove na svetu dosegajo 20-odstotno smrtnost in z dokončnimi sodbami bo treba počakati.
Dve tretjini kriterijev: slabo, nesprejemljivo
Je pa komisija lahko podala dokončne sodbe o marsikaterem drugem vidiku dela otroške srčne kirurgije. Kot odlične je ocenila prostorske razmere in kot dovolj kompetentnega je ocenila prvega kirurga, Izraelca Davida Mišalija. Vse drugo je bilo slabše: pravzaprav sta kar dve tretjini kriterij padli v najnižji kategoriji, slabo in nesprejemljivo.

Že omenjene težave s podatki so privedle do stanja, v katerem so podatki o obolevnosti in umrljivosti verjetno zelo izkrivljeni.
Dva lokalna mlada kirurga sta bila premalo izkušena za vlogo, v katero sta bila postavljena, in prisiljena sprejemati odločitve, za katere še nista bila dovolj kompetentna.

Medtem ko je dobro izurjenih otroških intenzivistov dovolj, pa vlada pomanjkanje otroških kardiologov in anesteziologov. Tudi končno število izvedenih operacij je majhno, manj kot sto. A kot morda ključno težavo je komisija izpostavila prenizko število dni, v katerih je bil Mišali dejansko navzoč.

Slabi odnosi med osebjem in odstopanja od temeljnih norm komuniciranja, ki so osnova za organiziranost in delo stroke, so k težavi le prispevali. Pri tem je odpovedalo tudi vodstvo, ki se na opozorila o slabih odnosih ni odzvalo in tako opravilo svoje dolžnosti, piše v poročilu.

Odgovornost vodstva
Ne samo glede odnosov, tudi na splošno so bili odzivi vodstva povsem nesprejemljivi in celo omalovažujoči, je zatrdil Možina. Vodstvo UKC-ja nosi odgovornost za nepravilnosti, tudi zato, ker ni preverilo jasno izraženih dvomov o podatkih, ki so jih s kirurgije posredovali ministrstvu za zdravje - in ki so kazali mednarodno primerljivo dobro stanje.

Bi lahko preprečili štiri smrti?
Komisija je našla štiri dokumentirane primere smrti, ki bi se jih ob ustreznih postopkih - morda - dalo preprečiti. Odbor zbornice za strokovna vprašanja je zadevo predal tožilcu zbornice, ker spet zaradi pomanjkljivih podatkov dokončne sodbe komisija ni mogla podati.

Bolniki ogroženi
Pod črto je skupina strokovnjakov potegnila, da je bilo zdravje bolnikov na otroški kirurgiji resno ogroženo in da se v takih razmerah program ne sme nadaljevati.

Možina je mnenju pritrdil. Je pa od UKC-ja dobil zagotovila, da je stanje danes precej drugačno. Ministrico za zdravje je pozval, naj se o tem izreče in javnosti pove, ali je program varen ali ne.

Vsekakor bo v torek sledil sestanek med UKC-jem in starši, kjer bo moralo vodstvo dobro predstaviti, kaj se je spremenilo, je napovedal.

Zbornica bo zdaj od UKC-ja zahtevala temeljito preiskavo, kaj se je zgodilo z manjkajočo dokumentacijo. Komisija je v analizo vložila preveč dela in preveč vprašanj je odprtih, da bi si UKC lahko privoščil ne odgovoriti na ta zaplet, je še napovedal Možina.
Je bil pa vsaj zadovoljen, da se je na koncu iz dveh izkristalizirala ena strokovna resnica, s čimer je stroka opravila svoj osnovni del. Nadgradnja - morebiten odvzem zdravniških licenc - sledi po končanem delu tožilca znotraj zbornice.
Za nadaljevanje je pristojna tudi kriminalistična policija, ki je za poročilo o nadzoru že zaprosila.

G. C., Al. Ma.


Odlomki iz poročila:

Politika je posredno pripeljala v stanje, v kakršnem smo.

Andrej Možina, zbornica

Dobivamo zagotovila, da program zdaj poteka varno. Naj se o tem izreče ministrica.

Možina

Naše mnenje je, da je treba zadevo končati. Tudi komisija je to zapisala. Dokumente je treba na vsak način poiskati. To je delo, ki čaka klinični center. Komisiji jih mora predstaviti.

Radovan Hojs, zdravniška zbornica