Pristojni sindikati bodo ministre čim prej po imenovanju nove vlade zaprosili za pogovor. Foto: BoBo
Pristojni sindikati bodo ministre čim prej po imenovanju nove vlade zaprosili za pogovor. Foto: BoBo

"Cena dela za kadre, ki jih zastopamo, je prenizka," je dejal predsednik sindikata Zvonko Vukadinovič. Delavci imajo preveč nadur, na oddelkih pa imajo premalo kadra, je poudaril. Po njegovih besedah bodo zahtevali priznanje posebnega dodatka zaradi pomanjkanja kadra, kot so ga že priznali vojakom.

Kadrovska podhranjenost je še zlasti velika v bolnišnicah, kjer delajo 24 ur na dan, je dejal podpredsednik sindikata za zdravstveno dejavnost Matej Velenšek. V bolnišnicah je v zdravstveni negi po njegovih besedah premalo od deset do 15 odstotkov zaposlenih. Medicinska sestra ima ponekod na mesec povprečno tudi od 25 do 30 presežnih ur, je poudaril.

Kritične razmere tudi v domovih za starejše
"V domovih za starejše že dolgo dihamo na škrge,"
je dejala podpredsednica sindikata za socialnovarstveno dejavnost Darja Ogrič. Pogoji dela so po njenih besedah iz dneva v dan težji. V nočni izmeni po njenih besedah delata le medicinska sestra in bolničarka negovalka, ki skrbita za 150 stanovalcev.

Nujno se je treba dogovoriti o standardih in normativih, kader pa ustrezno plačati, opozarjajo v sindikatu. Srednja medicinska sestra s skoraj petimi leti delovne dobe dobi 800 evrov neto plače na mesec, bolničar negovalec z letom in pol delovne dobe pa nekaj pod 700 evrov, so ponazorili.

Pomanjkanje kadra tudi v centrih za socialno delo
V sindikatu opozarjajo, da je veliko pomanjkanje kadra tudi v centrih za socialno delo. Po njihovih besedah je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sicer v procesu reorganizacije centrov, ki bo začela veljati 1. oktobra, zagotovilo nekaj dodatnih zaposlitev, vendar pa z njimi niso doseženi niti veljavni standardi in normativi.

Zdaj na centrih podajajo mnenja k osnutkom aktov o sistemizaciji delovnih mest, pozorni pa bodo tudi na vsebino novih pogodb o zaposlitvi svojih članov, so zagotovili. Zaposleni bodo zaradi reorganizacije namreč prejeli nove pogodbe o zaposlitvi za enako delovno mesto.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter štirje sindikati, ki zastopajo zaposlene v tej dejavnosti, so že v sredo podpisali zavezo o skupnem prizadevanju za reševanje razmer ter oblikovali zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege v korist bolnikov in zaposlenih.