Na ZZZS-ju so prepričani, da bo nova ureditev zagotavljala enakopravnejšo obravnavo bolnikov ter tudi kakovostnejše in varnejše medicinske pripomočke. Foto: BoBo
Na ZZZS-ju so prepričani, da bo nova ureditev zagotavljala enakopravnejšo obravnavo bolnikov ter tudi kakovostnejše in varnejše medicinske pripomočke. Foto: BoBo

V sedanji ureditvi so za posamezne vrste medicinskih pripomočkov, ki jih lahko bolniki dobijo na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej na zdravniško napotnico, sicer opredeljena zdravstvena stanja in cenovni standardi, niso pa opredeljene osnovne zahteve kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati posamezni artikli. Po novem sistemu, ki mu je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ta teden dala zeleno luč, pa bo zavarovalnica najprej za vsako vrsto medicinskih pripomočkov določila osnovne zahteve kakovosti, nato pa bodo za vsak konkretni artikel preverili, ali te zahteve tudi izpolnjuje. S tem želijo izboljšati kakovost in varnost uporabnikov pri uporabi medicinskih pripomočkov, končni cilj ZZZS-ja pa je vzpostaviti seznam medicinskih pripomočkov.

Ali artikel (še) izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti, bodo ugotavljale posebne strokovne komisije, v katerih bodo sodelovali predstavniki zavarovanih oseb, stroke, proizvajalcev, ministrstva za zdravje in ZZZS. Odločitev, da se artikel ne uvrsti na seznam medicinskih pripomočkov oziroma se izloči s seznama, pa bo sprejel upravni odbor ZZZS-ja ali po njegovem pooblastilu generalni direktor. Osnovne zahteve kakovosti se bodo za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določile postopoma, je pa skupščina ZZZS-ja v sredo že sprejela zahteve kakovosti za večino vrst medicinskih pripomočkov iz treh najpomembnejših skupin. Gre za pripomočke pri sladkorni bolezni, pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča ter za stome – vrečke, v katere lahko bolniki izločajo blato ali urin zaradi različnih bolezenskih stanj. Te pripomočke uporablja več kot 120.000 ljudi. ZZZS je v letu 2018 za medicinske pripomočke namenil 72 milijonov evrov, od tega 60 odstotkov za omenjene tri skupine.

Na ZZZS-ju opozarjajo, da je lahko doslej bolnik določen artikel v eni lekarni oziroma specializirani trgovini dobil brez doplačila, v drugi pa je moral za enak pripomoček doplačati.Foto: BoBo
Na ZZZS-ju opozarjajo, da je lahko doslej bolnik določen artikel v eni lekarni oziroma specializirani trgovini dobil brez doplačila, v drugi pa je moral za enak pripomoček doplačati.Foto: BoBo

Omejitev marž in predpisana zaloga

Na ZZZS-ju trdijo, da pri medicinskih pripomočkih doslej niso imeli možnosti vpogleda v razlike v ceni, ki nastajajo v celotni verigi preskrbe in brez pogajanj s proizvajalci medicinskih pripomočkov ali z njihovimi zastopniki. Tako bodo oziroma so že na podlagi analize trga pripravili nove cenovne standarde za medicinske pripomočke, pri katerih bo cena pripomočka sestavljena iz izhodiščne cene in 15 odstotkov skupaj priznanih stroškov, torej marže. Več dobaviteljev je imelo pripombe na ta predlog, saj da postavljena marža ne bo zadostovala za kritje stroškov poslovanja. Predlagali so 30- oziroma 35-odstotno maržo. Pri tem se spreminja način določanja izhodiščne cene. Po novem bo ta določena s pogajanji, pri čemer bo lahko ZZZS upošteval ceno enakega artikla (brez DDV-ja) v Avstriji, Hrvaški ali Madžarski, če je ta nižja od s pogajanji dosežene cene v Sloveniji. S tistimi dobavitelji, s katerimi bo ZZZS dosegel dogovor o ceni artikla, bodo sklenili pogodbo.

Na ZZZS-ju tudi opozarjajo, da je lahko doslej bolnik določen artikel v eni lekarni oziroma specializirani trgovini dobil brez doplačila, v drugi pa je moral za enak pripomoček doplačati, saj da gre za nadstandardni pripomoček. Prav tako so nadzori ZZZS-ja pri dobaviteljih pokazali, da velikokrat dejansko nimajo na zalogi niti enega artikla. Po novem bodo morale vse lekarne oziroma specializirane trgovine, ki bodo imeli pogodbo z ZZZS-jem za medicinske pripomočke, te izdajati brez doplačila, če bodo na napotnico. Pri določenih vrstah pripomočkov bodo morali imeti določen delež artiklov na zalogi.

Lekarniška zbornica: Nov sistem zapleten, nepregleden in v škodo bolnikov

V Lekarniški zbornici Slovenije so že decembra opozorili, da je nov sistem, ki ga vzpostavlja ZZZS, zapleten in nepregleden, v določenem obsegu pa celo v nasprotju z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Trdijo, da bodo zaradi tega bolniki imeli pravico do zelo ozkega nabora medicinskih pripomočkov, ki bodo kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vsi, ki bi iz različnih razlogov potrebovali kakovostnejši medicinski pripomoček, pa bodo ostali brez pravice do njega iz obveznega zavarovanja, saj jim ZZZS ne bo omogočil delnega kritja.

Z novo ureditvijo se glede cene pripomočka zavezuje le proizvajalca oziroma uvoznika, kar pa glede na prodajno verigo pripomočkov ne pomeni hkrati zagotovila za lekarno, da bo medicinske pripomočke nabavljala po ceni, ki ji bo še omogočala izdajo v cenovnem standardu, trdijo. Na ZZZS-ju v celoti zavračajo te navedbe kot neutemeljene in zavajajoče. Prepričani so, da bo nova ureditev zagotavljala enakopravnejšo obravnavo bolnikov ter tudi kakovostnejše in varnejše medicinske pripomočke.