Strožji zakonodaji je nasprotovala predvsem tobačna industrija, saj poleg določb evropske direktive uvaja dodatne ukrepe za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov: enotno ovojnino ter velika besedilna in slikovna opozorila o škodljivosti kajenja. Foto: Reuters
Strožji zakonodaji je nasprotovala predvsem tobačna industrija, saj poleg določb evropske direktive uvaja dodatne ukrepe za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov: enotno ovojnino ter velika besedilna in slikovna opozorila o škodljivosti kajenja. Foto: Reuters
Vlada sprejela protitobačni zakon

med drugim prinaša tudi višje trošarine in s tem podražitev cigaret za 10 centov.

Uvedba višjih trošarin pa pomeni, da ne bomo uvedli tobačnega centa, katerega sredstva bi se stekala v poseben sklad, namenjen za preprečevalne programe, za kar se je zavzemala ministrica za zdravje, nasprotovali pa so mu na finančnem ministrstvu.

Nova dajatev v višini 10 centov na prodano škatlico cigaret bi ob nespremenjeni prodaji proračunu prinesla dodatnih 20 milijonov evrov letno. Od taks za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka v letu 2018 pričakujejo še dodatnih 100.000 evrov.

Kadilnice ostajajo
Strožji zakonodaji je nasprotovala predvsem tobačna industrija, saj poleg določb evropske direktive uvaja dodatne ukrepe za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov: enotno ovojnino, velika besedilna in slikovna opozorila o škodljivosti kajenja, prepoved posrednega in neposrednega oglaševanja ter uvedbo licenčnin.

Pri predlogu zakona pa ne bodo upoštevali zahtev nekaterih nevladnih organizacij in predstavnikov strokovne javnosti o ukinitvi kadilnic in strožji definiciji zaprtega prostora, čemur je nasprotovala predvsem obrtno-podjetniška zbornica, saj da bi to prineslo dodatno obremenitev gostincev in trgovcev.

Zaradi posledic kajenja 10 smrti dnevno
Z omenjenimi ukrepi naj bi prispevali k zmanjšanju stroškov, ki jih ima zdravstvena blagajna zaradi zdravljenja in nadomestila bolniških odsotnosti zaradi posledic kajenja, opozarjajo na ministrstvu. Po podatkih Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja v Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih lahko pripišemo kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3600 oseb na leto.

Vlada sprejela protitobačni zakon