Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki zahteva dosledno upoštevanje zdravniških navodil glede ravni sladkorja v krvi. To pomeni nenehno spremljanje ravni sladkorja, temu prilagojena prehrana in siceršnji življenjski slog. Foto: Pixabay
Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki zahteva dosledno upoštevanje zdravniških navodil glede ravni sladkorja v krvi. To pomeni nenehno spremljanje ravni sladkorja, temu prilagojena prehrana in siceršnji življenjski slog. Foto: Pixabay
Vsako leto za sladkorno boleznijo zboli tudi okoli 150 otrok. Da bi jim bolezen predstavili na njim prijazen način, pride na pomoč knjižni junak Lenny, ki jim razloži bolezen. Foto: MMC RTV SLO
Paradižnik
Zdrava prehrana je eden od strebrov zdravega življenjskega sloga in s tem osnova boja proti sladkorni bolezni tipa 2. Foto: Reuters
Skoraj desetina prebivalstva ima diabetes

Približno 90 odstotkov bolnikov s sladkorno boleznijo ima tip 2, medtem ko jih ima preostanek sladkorno bolezen tipa 1 - gre za bolezen, ki se pojavi že ob rojstvu oziroma v mladih letih. Po nekaterih podatkih ima v Sloveniji sladkorno bolezen okoli 125.000 bolnikov, po drugih podatkih pa jih je že več kot 135.000.

Države se ob opozarjanju zdravstvenih organizacij čedalje bolj zavedajo, kolikšno breme predstavlja sladkorna bolezen, predvsem tipa 2, in z njo povezane bolezni, na zdravstveni proračun, zato se čedalje bolj angažirajo pri preventivi: predvsem gre za ozaveščanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, od gibanja do zdrave prehrane. Na ta način se namreč krepi zdravje posameznikov, bolezen tipa 2 pa se lahko prepreči ali vsaj odloži na kasnejše obdobje.

Kot piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje, ki navaja podatke Globalnega poročila o sladkorni bolezni (pripravljeno je bilo za Svetovno zdravstveno organizacijo), je imelo pred dvema letoma sladkorno bolezen 422 milijonov ljudi, pri 1,5 milijona ljudeh pa je bila neposredni vzrok smrti.

Najbolj se povečuje število starejših bolnikov
Prevalenca bolezni v svetovnem merilu se je od leta 1980 do leta 2014 povečala s 4,7 odstotka na 8,5 odstotka prebivalcev. V Sloveniji se število ljudi, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen (gre za zdravila za zniževanje glukoze v krvi) vsako leto poveča za 3 odstotke, kar pomeni, da na novo dobi predpisana zdravila okoli 2.500 ljudi letno. Kot kažejo podatki NIJZ-a, se najbolj povečuje število bolnikov v starostni skupini 65 let in več.

Porast števila bolnikov s sladkorno boleznijo razkrivajo tudi podatki raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki jo je inštitut za zdravje izvajal med prebivalci med 25 in 64 letom, in sicer med leti 2001 in 2012. Visoko ali zelo visoko tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 v prihodnjih 10 letih je bilo po modelu FINDRISC ugotovljeno pri 28 odstotkih vprašanih, starih 55–64 let. V tej starostni skupini je sladkorna bolezen pri moških v porastu in je skoraj dvakrat pogostejša kot pri ženskah. Med bolniki s sladkorno boleznijo jih imata dobri dve tretjini zvišan krvni tlak (69 odstotkov) in/ali dislipidemijo, to je višja raven slabega holesterola (67 odstotkov), dve petini debelost (51 odstotkov), kadilcev pa je slaba petina (19 odstotkov). Tretjina bolnikov se ne prehranjuje v skladu s priporočili in le polovica je dovolj telesno dejavnih.

Največ oseb, ki so jim predpisali zdravila za sladkorno bolezen, je v zasavski in posavski regiji, najmanj bolnikov pa je v goriški in obalno-kraški regiji, kažejo podatki NIJZ-a. Ob tem navajajo, da je bilo največ denarja med zdravili za bolezen namenjeno za inzuline, ki so predstavljali 59,2 odstotkov vseh izdatkov.

Izobraževanje je končalo 27 laičnih svetovalcev za sladkorno bolezen
Na državni ravni je v veljavi Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, v okviru katerega se izvajajo številni projekti za zajezitev sladkorne bolezni tipa 2, za njeno preprečitev, zgodnejše odkrivanje ter tudi zmanjšanje zapletov. V okviru programa se vzpostavlja tudi mreža laičnih svetovalcev, katerih naloga je svetovanje in podpora bolnikom in njihovim svojcem pri obvladovanju bolezni. Letos je usposabljanje za laičnega svetovalca končalo 27 oseb.

Po poročanju STA-ja diabetologinja in podpredsednica koordinativne skupine Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni v obdobju 2010-2020 Jelka Zaletel poudarja, da so v zadnjem obdobju na področju obvladovanja sladkorne bolezni največja pridobitev referenčne ambulante družinske medicine, v katerih je poudarek na skrbi za zgodnje odkrivanje, preprečevanje in vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 z enotnim protokolom. V zdravstvenih domovih po državi pa delujejo tudi pomembni zdravstveno-vzgojni centri s programi krepitve zdravega življenjskega sloga.

Podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Marjan Šiftar je pohvalil delo nacionalnega programa in dejal, da je to poleg ozaveščanja ključni pogoj za uspešno spopadanje z boleznijo.

Letošnji svetovni dan sladkorne bolezni zaznamujemo z različnimi dogodki. Osrednji dogodek je Zveza društev diabetikov Slovenije organizirala v soboto, ko je praznovala tudi svojo 60-letnico delovanja, danes pa bodo po državi potekali različni dogodki in dejavnosti, v ospredju bodo preventivne aktivnosti za preprečevanje diabetične retinopatije, ki je eden od možnih zapletov sladkorne bolezni in lahko vodi v slepoto, še poroča STA.

Sladkorna bolezen je poleg slepote vzrok tudi za številne druge bolezni, kot so odpoved ledvic, bolezni srca in ožilja ter amputacije spodnjih okončin.

Skoraj desetina prebivalstva ima diabetes