Zdravje

Poudarki

  • Koliko ur na dan je preveč?
  • Prepir in izguba občutka za čas
  • Pametni telefoni in neprespane noči
false
"Visenje" na medmrežju pri zasvojenosti postane realna potreba, pomembnejša od hrane, spanja, druženja s prijatelji, službe itd. Foto: Pixabay
false
Psihologinja Zala Janežič v okviru svetovalnice LogOut svetuje pri čezmerni rabi medmrežja in digitalnih naprav. Foto: Osebni arhiv Zale Janežič
       'Ne' pri mladostniku kliče po še, od otrok in mladostnikov pa poleg tega ne moremo pričakovati, da bodo kot nekakšni pomanjšani odrasli zelo disciplinirani in z dobrim samonadzorom, da bodo rekli: 'Ja, mami, ena ura je dovolj, zdaj grem pa stran od ekrana.' Tako ne gre, ker v tem razvojnem obdobju njihovi možgani niso sposobni takšne samoomejitve, zato je pomembno, da se starši tega zavedajo.       
 O samonadzoru otrok in mladostnikov
false
Raziskave kažejo, da so moški večinoma zasvojeni z igranjem iger, spletnimi igrami na srečo in pornografijo. Foto: Reuters
false
Ženske so po raziskavah večinoma zasvojene s spletnim nakupovanjem, družbenimi omrežji in z nenehnim pisanjem sporočil. Foto: Pixabay
       Tipično je, da težavo zanikajo in prikrivajo, zato pa se znajdejo v velikih konfliktih s svojimi bližnjimi, bodisi starši ali partnerji, veliko se prepirajo, odzivi so burni, če jim kdo hoče omejiti uporabo naprav, očitno je tudi, da izgubljajo interes za vse drugo v življenju, kot so poklic, šola, konjički, druženje s prijatelji itd.       
 O znakih zasvojenosti s svetlečimi zasloni
false
O zasvojenosti lahko govorimo, ko se pojavi kompulzivno vedenje, ko človek izgubi kontrolo nad časom prebitim na internetu in nad tem, kaj bo tam počel. Foto: Pixabay
depresija, težave, mladostniki
Med dejavnike tveganja za vse vrste zasvojenosti med drugim spadajo nizka samopodoba, čustvena labilnost, neučinkovito spoprijemanje s stresom, depresija in anksioznost. Foto: Pixabay
       Pri zasvojenosti se zgodi, da vedenje, s katerim smo zasvojeni, postane resnična potreba in je na prvem mestu, tako da dejansko postane pomembnejše od hrane, spanja, druženja s prijatelji ali pa biti uspešen v službi.       
 O lažni 'resnični' potrebi
false
Med t. i. gamerji ali strastnimi ljubitelji računalniških igric je deklet zgolj za vzorec. Foto: Pixabay
       Dejavnosti s pametnimi telefoni in računalniki pred spanjem izredno vzburjajo živčni sistem in nas naredijo lažno budne, zato se težko umirimo in zaspimo. Drugi trenutek pa je, da so vsa ta družbena omrežja in igre narejene po principu ugodja, gre za stalno napetost in pričakovanje, da bo spet zapiskalo.       
 O stalnem pričakovanju, da bo zapiskalo
mobilni telefon, Samsung Galaxy J7
Otroci imajo težave s samonadzorom, zato morajo biti pametni telefoni ponoči ugasnjeni in zunaj otroških sob. Foto: MMC RTV SLO
false
Dejstvo sodobne družbe je, da se je večina komunikacije preselila v digitalni svet. Foto: Pixabay

Dodaj v

Zasvojenost s spletom in napravami: "Otrok je problematičen, porihtajte ga"

Enkrat na teden je priporočljiv 'digitalni post'
5. december 2016 ob 06:22
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Večina zasvojenih težko pride sama po pomoč, in sicer zaradi zanikanja, sramu, občutka krivde in nemoči, zato je nujno sodelovanje bližnjih, ki morajo uporabiti tudi ultimate."

Tako svojcem in staršem, ki imajo v družini opravka z otrokom, mladostnikom ali odraslo osebo, ki je dobesedno cele dneve prikovana na računalnik ali druge digitalne naprave, svetuje psihologinja Zala Janežič, ki deluje kot svetovalka v izobraževalno-svetovalnem centru LogOut, kjer ponujajo brezplačne svetovalne programe za ljudi s težavami čezmerne rabe ali zasvojenosti s spletom ter digitalnimi napravami in njihove svojce.

Janežičeva je v pogovoru za MMC pojasnila, da k njim v svetovalnico praviloma najprej pridejo starši ali svojci sami, tam pa jih pripravijo in naučijo, kako učinkovito ukrepati doma, še posebej je to pomembno, preden se odločijo za večje korake, saj lahko napačno ukrepanje stanje še poslabša. "Tako lahko izstopijo iz kroga neučinkovitih reakcij in odzivov, ko se svojci dostikrat zatikajo v prazne grožnje, pregovarjanja in konflikte, ki so neučinkoviti in zasvojene osebe spravljajo v še večjo stisko," je dejala in dodala, da morajo svojci dati jasno sporočilo, da mislijo resno.

Ena klasičnih neučinkovitih kazni je to, da "dostikrat starši v afektu vse naprave izklopijo, potem pa čez en teden spet vse nazaj vklopijo, nihče pa ne ve, zakaj, kar nima nobene vzgojne vrednosti". V primeru mlajših odraslih pa je treba ukiniti popolno materialno in finančno podporo ipd., saj svojci večkrat zasvojenost na takšen način, ko od svojih odraslih otrok ne pričakujejo nobene odgovornosti, posredno podpirajo, je poudarila.

"Problematičen je, porihtajte ga"
Opozorila je tudi na problem samonadzora: "'Ne' pri mladostniku kliče po še, od otrok in mladostnikov pa poleg tega ne moremo pričakovati, da bodo kot nekakšni pomanjšani odrasli, zelo disciplinirani in z dobrim samonadzorom, da bodo rekli: 'Ja, mami, ena ura je dovolj, zdaj grem pa stran od ekrana.' Tako ne gre, ker v tem razvojnem obdobju njihovi možgani niso sposobni takšne samoomejitve pri nečem, kar je prijetno in zabavno, zato je pomembno, da se starši tega zavedajo."

"Starši imajo pogosto zmotno predstavo, da bodo prišli k nam in se bomo mi ukvarjali samo z otrokom ali mladostnikom v smislu: 'On je problematičen, porihtajte ga.' Kot da smo avtomobilski servis," je poudarila, saj se starši pogosto ne zavedajo, da prav oni nosijo levji delež odgovornosti za težave v družini. Otroke in mladostnike s težavami tako praviloma k njim pripeljejo starši, a poudariti je treba, da pri otrocih in mladostnikih o zasvojenosti praviloma še ne moremo govoriti, saj gre v večini primerov zgolj za čezmerno oziroma neuravnoteženo rabo spleta in naprav, zasvojenost pa se največkrat dokončno razvije pozneje v odrasli dobi.

"Ko pridejo ljudje k nam po pomoč, sploh pri mladostnikih, je treba delati s celo družino, ker ni mogoče pričakovati, da starši pri sebi ne bodo nič spremenili, mladostniki pa bodo hodili k nam in se čudežno spremenili," je opozorila. Odrasli pa se sicer večkrat oglasijo kar sami, čeprav gre v večini primerov za prisilo okolice, tako da je konstruktivna podpora svojcev in bližnjih ključna za premike v pozitivno smer.

Računalniške igre in družbena omrežja
Glede uporabe je treba uveljaviti družinska pravila, starši morajo biti tudi sami zgled in upoštevati je treba priporočljive strokovne smernice, kaj in koliko je primerno za kakšno starostno obdobje. "Univerzalnih pravil ni, ampak je treba vedno izhajati iz realnega stanja družine, otrok in mladostnik mora tudi sam sodelovati in povedati, kaj mu je zares pomembno, čemu se lahko odreče, ter tako sodelovati pri določanju terminov uporabe naprav, ki pa mora nujno biti pogojena z dogovorjenimi izpolnjenimi obveznostmi," je svetovala. Neizpolnjevanju obveznosti mora slediti kazen, v naspretnem primeru pa kakšna nagrada, a to "ne sme biti še več časa na medmrežju", se je pošalila.

"Igre s svojim domišljijskim svetom, kjer si lahko kdor koli, izredno privlačijo, potem so tu še družbena omrežja in klepetalnice, ki mladostnikom največ pomenijo. Dejstvo sodobne družbe je, da se je komunikacija preselila v digitalni svet, kjer mladi vzdržujejo stike z vrstniki," je pojasnila in hkrati poudarila, da je to odsev sodobne družbe in s tem samo po sebi ni nič narobe. Pomembno je, da se naučimo ustvarjalne, varne in zdrave uporabe, ki nam bo v korist, pomoč in zabavo, ne pa da se bomo ob napravah izgubljali v nesmiselni rabi in ostajali brez prostega časa, je dodala.

Moške in ženske "pregrehe"
Računalniške oziroma spletne igre, ki se igrajo na medmrežju, so daleč največji problem, opažajo v svetovalnici, saj ta domišljijski svet iger "močno privlači", nato sledijo pametni telefoni, brezciljno neskončno brskanje, družbena omrežja in različne klepetalnice. Zasvojenosti s športnimi stavami, nakupovanjem in pornografijo zaznavajo manj, kar ni nujno odsev realnega stanja in bi lahko pomenilo, da se ta tip zasvojenih oziroma njihovi bližnji redkeje zatečejo v svetovalnico po pomoč.

"Več raziskav kaže na to, da je več moških zasvojenih z igranjem iger, spletnimi igrami na srečo in z ogledovanjem pornografije, več žensk pa z nakupovanjem po spletu, družabnimi omrežji in s pošiljanjem sporočil," je še navedla.

Koliko ur na dan je preveč?
"Čas, preživet pred napravami, ni najpomembnejše merilo pri ocenjevanju težav z zasvojenostjo, zanima nas predvsem, zakaj nekdo uporablja medmrežje in naprave, kakšni so njegovi motivi, ali je to zato, da bi se umaknil, ker mu je dolgčas, ker nima družbe, da gre v svoj svet, ali išče samo stimulacijo, užitek in zabavo, predvsem pa so v njegovem življenju že opazne neprijetne posledice čezmerne uporabe spleta in naprav," je odgovorila na vprašanje.

Zasvojenost z medmrežjem ali digitalnimi napravami se vedno razvije postopoma, tisti, ki jo razvijejo, pa so praviloma intenzivno ali čezmerno "viseli" na medmrežju in napravah v daljšem časovnem obdobju. "Sčasoma postopoma začnejo izgubljati nadzor nad lastnim vedenjem in se znajdejo v začaranem krogu kompulzivne uporabe, a treba je poudariti, da ne bo vsak, ki čezmerno uporablja naprave, tudi razvil zasvojenosti," je opozorila.

Dejavniki tveganja in začaran krog
Težave z zasvojenostjo po njenih besedah praviloma razvijejo tisti, ki izražajo več dejavnikov tveganja, kot je nizka samopodoba, čustvena labilnost, neučinkovito spoprijemanje s stresom, depresija, anksioznost, motnja pozornosti itd. "Zasvojenost se prilepi na omenjene težave kot način reševanja teh primarnih stisk, gre za pobeg, umikanje v nek svet, kjer jim je lažje, se čutijo bolj sprejeti in jim je bolj ugodno," je pojasnila in dodala, da so takšne osebe nagnjene k vsem tipom zasvojenosti, tako kemičnim, kot so cigareti, alkohol in mamila ali pa sladkarije, kot nekemičnim v obliki vedenjskih odvisnosti.

"O zasvojenosti lahko govorimo, ko se pojavi kompulzivno vedenje, ko človek izgubi nadzor nad časom, prebitim na medmrežju, in nad tem, kaj bo tam počel, hkrati se razvije toleranca, kot pri vsaki zasvojenosti, nikoli ni dovolj, ker nikoli več ni takšen užitek, kot je bil na začetku. Tipično je, da se človek tega zave in poskusi omejiti uporabo, pa mu ne uspe, potem pa zapade v občutke krivde in zlovešči začaran krog je sklenjen," je navedla. Po njenih besedah se večina pogosto zaveda, da ima težavo, vendar le-te prikrivajo pred drugimi, sami sebi pa težave zanikajo in racionalizirajo.

Pomemben vir dejavnikov tveganja izvira iz primarne družine. "Vir začetkov zasvojenosti sega v družino, in sicer od modelov obnašanja in čustvovanja, ki se prenašajo transgeneracijsko, do vzgojnega sloga staršev, medosebnih odnosov, konfliktov in složnosti staršev, kar pomembno vpliva na razvoj otroka in mladostnika," je naštela vzroke in hkrati poudarila, da so starši glede zdrave in uravnotežene uporabe medmrežja in naprav otrokom glavni zgled.

Prepir z bližnjimi in izguba občutka za čas
"Tipično je, da težavo zanikajo in prikrivajo, zato pa se znajdejo v velikih konfliktih s svojimi bližnjimi, bodisi starši ali partnerji, veliko se prepirajo, odzivi so burni, če jim kdo hoče omejiti uporabo naprav, očitno je tudi, da izgubljajo interes za vse drugo v življenju, kot so poklic, šola, konjički, druženje s prijatelji itd.," je dejala in nadaljevala: "Posledice se kažejo tudi v motnjah spanja, saj večernih ur pred zaslonom ne znajo pravočasno zaključiti in oditi spat, druga stvar je neredna prehrana, saj ne skrbijo za redne obroke, jejo samo pred računalnikom ali s telefonom v roki, ali pa sploh ne jedo, če jim starši nič ne prinesejo pred nos. Skrb zase postane popolnoma drugotnega pomena, izgubijo pa tudi občutek za čas in tako jim šest ur mine kot pol ure".

"Pri zasvojenosti se zgodi, da vedenje, s katerim smo zasvojeni, postane resnična potreba in je na prvem mestu, tako da dejansko postane pomembnejše od hrane, spanja, druženja s prijatelji ali pa biti uspešen v službi," je dodala.

Pametni telefoni in neprespane noči
Pametni telefoni ali pa tablice so pri vsem tem prav poseben fenomen in težava, saj jih praktično nikoli ni treba spustiti iz rok in jih lahko nosimo s sabo ves dan, tudi v posteljo. "Pred leti je bilo največ težav z zasvojenostjo pri t. i. gamerjih (igralci računalniških igric), zdaj pa opažamo, da je vse več oseb, ki so naravnost zvezani s svojim pametnim telefonom, na katere so se preselile tudi igre, poleg azličnih aplikacij in družbenih omrežij," je izpostavila, da so pametni telefoni vedno večja konkurenca klasičnim računalnikom.

Če starši opazijo pri otroku ali najstniku težavo samoomejitve uporabe, jim morajo z dogovori in pravili pomagati vzpostaviti bolj zdravo in uravnoteženo uporabo. Splošno priporočilo je, da naj bodo telefoni ponoči ugasnjeni in zunaj otroških sob."Dejavnosti s pametnimi telefoni in računalniki pred spanjem izredno vzburjajo živčni sistem in nas naredijo lažno budne, zato se težko umirimo in zaspimo. Drugo pa je, da so vsa ta družbena omrežja in igre narejene po principu ugodja, gre za stalno napetost in pričakovanje, da bo spet zapiskalo," je navedla in nadaljevala, da se medtem običajno brezciljno "brska in scrola" ure in ure.

Prvi pametni telefon lahko otrok dobi, ko starši ocenijo, da je dovolj 'zrel', torej zna utemeljeno argumentirati, zakaj ga potrebuje, ko zna upoštevati in spoštovati dogovore, a Janežičeva opozarja, da stroka to odsvetuje pred dopolnjenim 9. letom starosti, pravila uporabe pa morajo starši takoj od začetka jasno postaviti.

Zasvojenih od tri do pet odstotkov
Nacionalnih raziskav o tem, koliko je pri nas zasvojenih z medmrežjem ter svetlečimi zasloni na pametnih telefonih, tablicah in računalnikih, sploh nimamo, a mednarodne raziskave na Zahodu kažejo, da od tri do pet odstotkov intenzivnih uporabnikov medmrežja in digitalnih tehnologij razvije zasvojenost. "Predvidevamo, da za Slovenijo velja podobno, saj spada v zahodni tip družbe," je še pojasnila.

V svetovalnici LogOut kot osebni izziv svetujejo "digitalni post" enkrat tedensko, kar zna biti kar podvig v 21. stoletju. Trenutno imajo dve svetovalnici, in sicer eno v Ljubljani, drugo pa v Izoli, brezplačne programe pa sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Koper ter Mestna občina Ljubljana.

Gorazd Kosmač
Prijavi napako
Komentarji
ginza
# 05.12.2016 ob 09:08
Samo bodimo pošteni, odrasli niso dosti boljši. Nekateri tudi na WC ne grejo brez telefona.
povratnik12
# 05.12.2016 ob 08:29
Zasvojenost s spletom in napravami: "Otrok je problematičen, porihtajte ga

kako, če ga po novem še grdopogledat ne smeš
firtoh
# 05.12.2016 ob 07:38
Vsakdanji prizor..
Prehod za pešce;Mladina(punce v večini),gleda v telefon pri prečkanju ceste
Lokal;Za mizo sedi mlajši par ali družba,vsi gledajo v telefone
Cesta;Vsak drugi voznik govori po telefonu,najraje na križišču pri zavijanju
Pozabiš telefon..nervoza,preklinjanje,hitro se pobereš domov
genniuuss
# 05.12.2016 ob 08:07
'Ne' pri mladostniku kliče po še, od otrok in mladostnikov pa poleg tega ne moremo pričakovati, da bodo kot nekakšni pomanjšani odrasli, zelo disciplinirani in z dobro samokontrolo, da bodo rekli: 'ja, mami, ena ura je dovolj, zdaj grem pa stran od ekrana'. Tako ne gre, ker v tem razvojnem obdobju njihovi možgani niso sposobni takšne samoomejitve, zato je pomembno, da se starši tega zavedajo.
      
 O samokontroli otrok in mladostnikov


mislim da je tu vse povedano,
ampak,
po mojem mnenju je problem da že generacija ki ima sedaj mal otroke,
ni bila pravilno vzgajana, in ima jo težave že sami s sabo.
sejnik
# 05.12.2016 ob 08:40
Ne, samo klofnit ga ne smeš. Recimo zaplemba elektronskih naprav je učinkovit ukrep, če ti je zmanjkalo legalnih idej.
pero-perica
# 05.12.2016 ob 11:03
tastari so bol zasvojeni se vidi kaj dogaja zadnjih 25 let
U5K0
# 05.12.2016 ob 09:34
Pohvalen članek. Res sem že sit tistih senzacionalnih zastraševanj v smislu pokvarjene mladine, ki je ločena od resničnosti.

Stvar ima nianse, kompleksnost, in ni omejena na mlajšo demografijo. Še več takšnih prispevkov!
apneni
# 05.12.2016 ob 12:22
Še dobro, da ni nihče od komentatorjev na MMC -ju zasvojen ;)
jaakaa
# 05.12.2016 ob 12:08
ni res. zasvojeni STE starsi. starsi niste dorasli vlogi, ki naj bi jo opravjlali. obremenjeni z lastnim izgledom, filajte se z raznimi proteini in ne vem kaksnimi praski se. obleceni v najboljse firme, se vozijo z dobrimi avtomobili, a doma jedo pa kruh in pasteto. aja pa se tiste2 praska je treba pozret.
buljenje v telefon 24ur na dan jih naucite sami, ker je lazjje porint tablco v roke kot pa it z otrokom vn na sprehod. jejte to kar zanjete. samo mene je groza, ko vidim kaksno mladino posiljate od doma...
Roky89
# 05.12.2016 ob 11:55
@TOCCO
Ja, elektronika ti ponuja: milijavžent virov informacij (tudi nasprotnih), možnost preverjanja informacij v real-time, stik z drugimi ljudmi, deljenje misli in mnenj, kratkočasenje z branjem česa drugega kot časopisnih novic, kratkočasenje s čim drugim kot branjem časopisnih novic (igre), poslušanje glasbe, gledanje videov in (spet) deljenje teh stvari z drugimi.
Pri časopisih pa... branje tega kar maš pred sabo. Ne moreš preveriti čisto ničesar. Ne moreš pogledati mnenja drugih. Ne moreš zanimivosti ali odbitih stvari deliti z drugimi. S cajtngom tud ne moreš poklicati mame, fotra, kolegov,...

Pač... elektronika ponuja veliko več kot so cajtngi in stari časi NISO BILI ČISTO NIČ BOLJŠI kot današnji. Stvar je samo v tem, da se otrokom ne vbije v glavo nobena meja glede elektronike, ker je ta KAO varna. Sej kaj pa ma za biti z otrokom, če sedi v sobi in buli v ekran... ja, v tem trenutku nič. Kaj pa ko bo treba med ljudi, v šolo, delat,... se razmnoževat...?

Mera. MERA. vse je v MERI! :)
pero-perica
# 05.12.2016 ob 11:05
otroci začnite se ukvarjati z svojimi starši ,ker bo šlo drugač vse k hudiču
tocco
# 05.12.2016 ob 11:46
Samo med elektronko pa cajtingami je razlika,.....
darko56
# 05.12.2016 ob 14:08
vse se začne pri starših. koga pa mislite, da otroc gledajo oz.poslušajo. učiteljico, fajmoštra? ne, fotr je ta glaven. sploh če nadere policaja...
Rockos
# 05.12.2016 ob 11:26
Med t. i. gamerji ali strastnimi ljubitelji računalniških igric je deklet zgolj za vzorec.

Ja, pa kaj še. Še posebej spletne igre, kjer je močno prisoten (in je od njega odvisna tudi kvaliteta igranja) element skupnosti, so polne ženskih igral, ki se ne morejo odlepiti od ekrana cel dan.
Vane Dolenc
# 05.12.2016 ob 13:38
Starši naj rajši sebe porihtajo, če otroci bežijo od njih v fantazije in virtualni svet.
SKing
# 05.12.2016 ob 12:12
Končno je nekdo upal tole povedati: "Ko pridejo ljudje k nam po pomoč, sploh pri mladostnikih, je treba delati s celo družino, ker ni mogoče pričakovati, da starši pri sebi ne bodo nič spremenili, mladostniki pa bodo hodili k nam in se čudežno spremenili".

Premalo se govori o tem, da so starši krivi za marsikatero zasvojenost, od drog do alkohola, da o tem, kakšni ljudje postanejo največji kriminalci, niti ne govorimo. Večina izhaja iz neurejenih družinskih razmer. Enako velja pri tem, kar se tu piše - glede zasvojenosti s spletom.

Naj se še večkrat omeni problem staršev. Ker bo poučno. Večinoma si ljudje zatiskajo oči in krivijo mladostnike. Starši so pa kao "vedno dobri". Ja pa ja de!
zenga.zenga
# 05.12.2016 ob 11:54
Otrok ni problematičen do tistega trenutka ko ga odrasli konformisti navadijo na potrošništvo in odvadijo naravnega delovanja v korist starševskih interesov . Takoj ko otroka spremeniš v odraslega mu ugasneš ,, iskrico v očeh ,, mu uničiš ,,dušo,, ...
g1n3k
# 05.12.2016 ob 19:00
Ne pomaga več lepa beseda, enkrat ko začnejo. Jaz mam časovne kontrole in blokirane določene strani že na vhodnem routerju. :) Pa naj sheka, če je res pametnejši od mene.
miket
# 05.12.2016 ob 14:32
Pa tudi skozi celo zgodovino so ljudje sanjali, da bi imeli dostop do knjižnjice, ki bi imela vso svetovno znanje na enem mestu. Še vedno velja legendarna knjižnjica Aleksandrije za največjo zbirko znanja na svetu, čepav je tega na internetu 1.0000000...x več ... Hodiš okoli z največjo knjižnjico znanja na svetu in zakaj tega ne bi izkoristil?
pedalski
# 05.12.2016 ob 14:25
Gre se tudi za to, da se je igranje na računalniku precej poceni. Računalnik tako ali tako moraš imeti, igro potegneš preko torrentov, igraš tiste ki so free to play. Pa tudi če daš za kako 50 evrov, jo itak igraš mesece in mesece, to pa je bolj poceni, ko moraš dati vsaj 20 evrov na teden za pijače in za prevoz.
dharma
# 05.12.2016 ob 13:52
Niste gladki...predvsem zato, ker ravno preko neta težite za net. Da niti ne govotim o tem, da vsa populacija visi na telefonih in mladi niso ravno izjema.
alessio444
# 05.12.2016 ob 13:18
Moderni zombiji hodijo po cestah.-otroci hodijo po cesti in buljijo v telefon
Takšna zasvojenost je kuga 21. Stoletja.
Otroci nimajo alternative.
oliva
# 05.12.2016 ob 12:13
Tako nekako, @jaakaa.
To je mašilo tudi, podobno kot hrana.
Joka ker je žejen, mu dajo hrano. Joka ker je zaspan, mu dajo hrano. Joka ker bi se rad crkljal, mu dajo hrano. Joka ker ga nekaj boli, mu dajo hrano. ...
In drugo pa je z ukvarjanjem; namesto da mu prebereš pravljico, mu daš kaseto. Namesto da gre ven, rdečih lic divjat, se valja pred tv-jem... Namesto v lajf, v živo, zmenkarije in svaštarije po netu.
Ga imajo pa na broju tastari. ;)
Mamica pelje otroka na sprehod, z eno roko potiska voziček, z drugo gleda v svojo roko z mobilcem - ne predse. :o)
otrok pa iz vozička to vidi. gleda. nekoč bo sam prav tak. ;)
generacija56
# 05.12.2016 ob 12:09
Dajmo pogledat resnici v oči.
V večini EU držav otrok ni več last staršev. Je last države.
Z zakoni, ki posegajo v družino, si je država zagotovila nedotakljivost otrok.
Otroci so v primeru, da so ogrožene njihove koristi v stanju doseči prepoved približevanja.
Kar pa vas ne odvezuje vzdrževanja teh istih otrok.
Zaplemba elektronskih igrač, ki jo omenja zgornji komentator, so le sanje...
Z dobrim odvetnikom se zaplemba lahko okarakterizira kot nasilje. Tožba dobljena.
Izrojenost zahodne demokracije, ki demokracija sploh ni več, je teror države nad prebivalstvom. Preko medijev, obsojanjem nasprotnikov s sovražnim govorom, si je država pridobila diktaturo brez primerjave....
Hranite jih, oblačite, kupujte jim igračke nato pa prepustite državi, da si vzame kar je njeno...
generacija56
# 05.12.2016 ob 11:23
Fotografija je fantastična.
Prepoznam 2/3 mladine na tej fotografiji....
Mislim, da je tudi sin takšen....
Žal mi je vseh teh deklet, ki nimajo več fantov, da bi jih "jagali"...
Danes morajo biti prav agresivne v boju za preostalo tretjino...
miket
# 05.12.2016 ob 14:30
In če zmanjka elektrike, @miket? (npr.)
Ta neka samoumevnost se mi zdi tudi problem.
Normalno da vse je - in na dosegu


Imajo prenosniki tudi baterije in tudi ne živimo v Afriki, da bi konstantno metalo ven elektriko ampak imamo praktično zagotovoljen nemoten dostop do tega.
džeko
# 05.12.2016 ob 14:03
Ma ja otroci pač najdejo gor kar nimajo drugje....igre kot take te vlečejo, še bolj pa vleče tale socialni vidik stika z drugimi, če si dober te pohvalijo, priljubjen si, itd......to te bolj vleče, vsaj takšna je moja izkušnja. To tudi najbolj pogrešaš.
Ob tem pa spoznavaš ljudi iz celega sveta, kar je še dodaten magnet. Včeraj recimo: sem igral s Poljaki, Nemci, Madžari......ja te kr pritegne. se pogovarjaš tudi o čem drugim, ne samo o igrah......programiranju, itd...
oliva
# 05.12.2016 ob 12:26
V bistvu če si komot več kot en dan ali celo teden brez, pomeni da nisi. :)
Finta je v pravi meri, tako kot pri vsem.
5tane
# 05.12.2016 ob 11:10
< Defenitivno zasvojen. :)
Outsider
# 05.12.2016 ob 23:28
"računalniške igrice" lol, kaj pa so potem "igre"?
miket
# 05.12.2016 ob 15:06
Saj pravim, da jaz spadam med odvisnike, glede na to, da večji del dneva preživim za računalnikom (in službeno in privatno), samo jaz imam od tega samo koristi ... poleg službe, razvoja do učenja in komuniciranja s partnerji v tujini. Prav tako tudi v TV gledam preko računalnika, saj se tako izognem oglasom. Igric pa ne igram. Nimam težav v socialnem življenju, saj imam punco, se družim s prijatelji, se športam. Kljub temu pa približno 80% časa, ko sem buden, sem za računalnikom ali telefonom. In da mi nekdo pride in reče, da več kot določeno število ur ne smem biti za računalnikom, ga pošljem zelo daleč. To prepričanje izhaja predvsem iz strani tistih, ki so bili vajeni življenja, ki je bilo pred nekaj desetletji in se ne znajo prilagoditi novemu načinu življenja, saj vse mečejo v isti koš ...

Tudi, ko omenjaš hrano: fitnes trenerji imajo najmanj 5 obrokov na dan in so veliko bolj zdravi od kakšnih spet istih babic in dedkov, ki bi govorili, da moraš imeti tri in moraš uživati določene stvari, za katere se je že zdavnaj izkazalo, da sploh niso zdrave.
Bivši uporabnik
# 05.12.2016 ob 12:24
Država bi morala odpreti več takih svetovalnic, predvsem pa omogočit nemoteno črpanje sredstev za tovrstne projekte.
oliva
# 05.12.2016 ob 12:06
Starši, porihtajte se - za nazaj. :o)

Huda fotka v bistvu...

Tudi sama podpišem @firtohov post, enako opažam.
Folk v skupinah, vštric po 4, 5, vsak na svojem mobilcu, v avtu 3/4 ali več, nekaj čisto normalnega je to postalo, da čvekaš med vožnjo, par na klopci se usede, misliš zdaj bo bo pa začelo objemanje in poljubljanje ;), pa vsak svoj mobi in 1 uro buljita in besno tipkata, potem pa vstaneta in gresta... :D
Itd. v bistvu je to kot priraščeno že na telo.

@Rocky, men se ne zdi primerljivo, tudi če bi dejansko bilo tako, pa ni bilo.
Drug tvoj odstavek lahko pa tudi podpišem.
malibumbar
# 17.12.2016 ob 14:28
Evo, en video o TOP 10 ženskih igralcev na YouTube-u:


Ampak to je samo en izbor. Lahko bi izbral drug video, kjer so prikazane druge.
malibumbar
# 17.12.2016 ob 14:17
Med t. i. gamerji ali strastnimi ljubitelji računalniških igric je deklet zgolj za vzorec. Foto: Pixabay

Ne vem, od kod imate podatke, a v zadnjem času številka ta številka več ni zgolj vzorec.
52% igralcev različnih iger je žensk.
oliva
# 05.12.2016 ob 14:16
Seveda obstajajo tudi dobre plati, @džeko.
(najdeš vse mogoče informacije, ki ti olajšajo razne stvari, veliko je res poučnega, 'družiš' se lahko z ljudmi, tisoče km stran, itd. itd.).
Ampak tu je govor o tistih drugih.
oliva
# 05.12.2016 ob 13:29
In če zmanjka elektrike, @miket? (npr.)
Ta neka samoumevnost se mi zdi tudi problem.
Normalno da vse je - in na dosegu.

Včasih se vprašam, kaj bi ves ta folk z vsemi temi nujnimi potrebnostmi, kot tudi posebnimi obravnavami, alergijami, posebnimi dietami etc. naredil v primeru česa zunanjega (potres ipd.) ali da bi morali biti 'v zakloniščih'...
oliva
# 05.12.2016 ob 13:22
Sicer pa niso čisto povsem oz. izključno krivi starši.
Kriva je tudi družba, sistem, ves svet, kam drvi vse in mi zraven.
Recimo nujno mora imeti vse to, sicer je lahko deležen tudi šikaniranja; posmehovanja, poniževalnega odnosa itd.
In tudi recimo že v šolah je marsikje nujno.
Preprosto morajo imet ene stvari, da sploh lohk funkcionirajo v svetu!!
Tako kot mi.
Saj mnogi tudi nismo odvisni, nismo niti na fb-jih ipd., pa smo čisti vanzemaljci. :o)
Moraš bit nakonektan na vse to, vse te k temu sili...
tocco
# 05.12.2016 ob 12:01
Za motnje spanja je preverjeno zaradi svetlobe od ekrana pol pa melatonin,... Pa zopet lahk gremo COD celo noc
tocco
# 05.12.2016 ob 12:00
Volite zelene za brez elektronike za otroke gre. Sarc off. Kaj zdaj a tudi raka na crevesu povzroca.
pero-perica
# 05.12.2016 ob 11:02
še vedno boljš ,da so zasvojeni z spletom kot pa da so takšni kot tastari ,ki so obremenjeni samo z tem kako bodo čim več nagrabl
smukač
# 05.12.2016 ob 10:58
16 besed ali ni šlo bolj na kratko, recimo: "Izstopamo".
mb128
# 05.12.2016 ob 16:50
Eh ja no, ateke+mamice bi vprašal samo eno stvar.
Ja kdo pri hudiču pa kontrolira ruter?! Pa vesta atek+mamica če bi se malo več ukvarjala z svojo nadobudnico/svojim nadobudnežem tudi ne bi škodilo!
A da obstaja kaj takšnega kot je mobilen internet?! Hehehe atek+mamica česa vse vidva ne povesta, česa vidva ne vesata ha?!
A je vajini nadobudnici/vajinemu nadobudnežu tako težko za par uric na dan zapleniti mobilca?! Le kaj bi zamudil?! A mogoče to, da se je njen prijatelj/njegova prijateljica, ki ga nikoli v realu ni videla/je nikoli v realu ni videl ker je pač oddaljen na tisoče km, pošteno podelal (a) v wc školjko?!
Jep atek+mamica najpozneje sedaj je čas da si priznata, da sta ga pri vzgoji pošteno pihnila mimo in namesto otroka vzgojila svojevrstnega zombija 21. stoletja! In zdaj družba pomagaj?!
oliva
# 05.12.2016 ob 14:50
Ja saj pravim, tisoč prednosti (in tudi midva sva tu, ne?).
Ampak tu je govor o odvisnosti.

Če bi govorili o odvisnosti od hrane, a bi tudi kdo uletel užaljeno, ker pač jé?
oliva
# 05.12.2016 ob 13:19
"Država bi morala odpreti več takih svetovalnic, predvsem pa omogočit nemoteno črpanje sredstev za tovrstne projekte."

:D ;)
miket
# 05.12.2016 ob 12:54
Kakšna neumnost ... kdo pa so, da bodo govorili, koliko časa na dan je lahko nekdo na računalniku ali internetu. Osebno večino časa preživim za računalnikom zaradi službe, zraven tudi v prostem času. Namesto TV uporabljam računalnik, za razvoj tudi, za branje knjig tudi. Družim se čisto normalno, hodim ven in športam. In zdaj bo prišel nekdo, ki mi bo pametoval, da tega ne smem početi?

Ne bi rajši teh dedkov in babic, ki še vedno živijo v svetu, ki so ga bili vajeni v socializmu pred 50 leti, podučili o modernem svetu in da celotno svetovno gospodarstvo ne bi preživelo brez spleta in računalnikov? Je morda težavno pri tistih, ki igrajo igrice, pri ostalih ne vidim problema.
generacija56
# 05.12.2016 ob 12:45
V najbolj "razviti" državi v EU, kjer delam in živim, zato vsak dan izvem kaj novega, v vrtcu otroka naprej naučijo 3 številke, kam mora poklicati, če starš samo dvigne glas, ali pa otrok "smatra", da so mu krajšane pravice...
In že jih imate doma. CSD. Jih že poznate? Iz medijskih objav, kaj počnejo? Kakšen je njihov "strokovni" doseg? Nikoli več se jih ne rešite... Ste "rizični"...

Trenutno spremljam koliko azilantom/migrantom so odvzeli otroke, ker so jih vzgajali po svoji kulturi, prepričanju s katerim so odrasli.... Kraja otrok epskih razsežnosti. Nihče ne piše o tem.... Enkratno fizično kaznovanje, odvzem, izgon strašev, otroci lahko ostanejo....
tocco
# 05.12.2016 ob 12:02
Zenga bravo odlicen komentar
zenga.zenga
# 05.12.2016 ob 12:01
"Večina zasvojenih oseb težko pride sama po pomoč,
---------------------
ko človek več nima lastne volje in lastnega ega ampak se edino ozira na druge ter mu je vse izven sebe boljše od svojega lastnega mišljenja postane ovca in zagovornik črednosti v razmišljanju in delovanju . To dobro vedo politiki , tržni propagandisti in kreatorji javnega mnenja . Šolski sistem je sistem prilaganaja temu načinu ,,osveščanja ,, in kot tak seveda kontraproduktiven ...
Sklonjen
# 05.12.2016 ob 11:56
Otrok ni problematičen. Problematični so starši, in pa permisivni sistem vzgoje v šolah, kjer so namesto učiteljev samo učiteljice, te pa posledično lahko le sistematično požensčujejo namesto vzgajajo, kar vse kristalno jasno zhaja iz razvojne psihologije!
Kazalo