Poteka postopek, ki nakazuje namero Salonita Anhovo za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino. Foto: BoBo
Poteka postopek, ki nakazuje namero Salonita Anhovo za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino. Foto: BoBo

Poziv so zdravniki in zobozdravniki širše goriške regije pripravili decembra lani in je naslovljen na odgovorne institucije in odločevalce, zlasti na ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje. Na četrtkovi seji ga je podprla tudi skupščina Zdravniške zbornice Slovenije. Poziv je podpisalo več kot 140 zdravnikov in zobozdravnikov širše regije ter več deset kolegov z drugih območij Slovenije, skupno več kot 160 strokovnjakov.

Zdravniki in zobozdravniki so zaskrbljeni zaradi dogajanja v srednji Soški dolini. "Gre za območje, ki ga je zaznamovala večdesetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežigalnica tam vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih," so opozorili. Na Arsu ob tem poteka postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino.

Srednjo Soško dolino je zaznamovala večdesetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, trenutno pa strokovnjake skrbi vpliv, ki ga ima na okolje sosežigalnica. Foto: BoBo
Srednjo Soško dolino je zaznamovala večdesetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, trenutno pa strokovnjake skrbi vpliv, ki ga ima na okolje sosežigalnica. Foto: BoBo

Odgovorne institucije in odločevalce zdravniki pozivajo k odgovornemu ravnanju. Med drugim izpostavljajo, da je treba pri uvajanju tehnologij in dejavnosti v okolje upoštevati tveganja, ki nastajajo za zdravje ljudi zaradi nepoznavanja vseh vplivov, ki so lahko tudi dolgoročnega značaja, ter zaradi možnosti sinergijskega delovanja posameznih onesnaževalcev, kadar se ti pojavljajo hkrati. Vse odločevalce, ki sodelujejo v takih postopkih, zato skupščina poziva, da pri odločanju o tem uporabijo načelo previdnosti. Pri teh odločitvah je nujno, da se upošteva obstoječa zdravstvena obremenjenost lokalnih prebivalcev, in kjer je ta velika, onemogoči nadaljnjo izpostavljenost onesnaževalcem.

Zdravje za vse prebivalce ne glede na kraj bivanja

Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije obenem poziva odločevalce, da pri določanju dopustnih mejnih vrednosti za vsakršno obremenitev okolja izhajajo iz zdravja ljudi in te mejne vrednosti določijo za vse prebivalce enako ne glede na to, iz katere dejavnosti ali tehnologije izhajajo. Zdravje mora biti zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne glede na kraj njihovega bivanja ali druge osebne okoliščine, so poudarili.

Zaradi tega skupščina še posebej poziva k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi, vendar so zdaj kljub temu postavljene v korist njihovega povzročitelja.