Presojevalci so naleteli na številne pomanjkljivosti. Foto: BoBo
Presojevalci so naleteli na številne pomanjkljivosti. Foto: BoBo
UKC s pomanjkljivostmi

Njen namen je po pojasnilu ljubljanskega kliničnega centra priložnost za izboljšave in se ni nanašala na zdravstveno obravnavo, ampak na sistem.

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Simon Vrhunec je poudaril, da so presojevalci, ki so decembra obiskali UKC, presodili, da je UKC dovolj pripravljen, da bi že marca opravili presojo. Ker pa se zavedajo, kako težko se organizirajo znotraj UKC-ja, saj gre za veliko bolnišnico, so se dogovorili, da bodo končno presojo opravili junija.

Vrhunec je tudi opozoril, da so presojevalci ob obisku UKC-ja odkrili tudi veliko dobrih praks, a so v poročilu zapisali le neskladja. Z nekaterimi ugotovljenimi neskladji se ne strinjajo, a pri predpresoji ni možnosti za odgovor na ugotovitve.

V sistemu po pojasnilu UKV-ja vedno obstajajo možnosti za izboljšave, saj gre za proces nenehnega izboljševanja. UKC je tudi izredno velika in kompleksna bolnišnica, tako da so standardi akreditacije DNV zahtevni. Število neskladij pa, kot navajajo v UKC-ju, ne odstopa od ugotovljenih neskladij po drugih bolnišnicah.

Pomanjkljivosti v predpresoji
Vodstvo UKC-ja je pojasnilo tudi nekatere ugotovitve v poročilu o predpresoji. Glede šestih ampul močnega opiata, ki naj bi izginil na porodnem oddelku, je vodja bolnišnične komisije za akreditacijski postopek Helena Meden Vrtovec pojasnila, da so takoj uvedli notranji nadzor, ki pa je pokazal, da ampule niso manjkale ali izginile, ampak da se je pojavila tiskarska napaka.

Glede očitkov, da na obrazcih, ki jih mora podpisati bolnik pred operacijo, niso navedeni posegi, je dejala, da bi potem morali imeti 3.000 različnih obrazcev, saj izvajajo toliko različnih operacij.

Pri neskladjih pri evidentiranju obravnave bolnikov pa so uvedli način hospitalne in urgentne obravnave, ki pa še čaka na elektronsko obliko. S tem bo obravnava enaka na vseh oddelkih, s sistemom pa naj bi se tudi onemogočila ugotovljena neskladja.

Vodja bolnišnične komisije za akreditacijski postopek je tudi pojasnila ugotovitve glede sterilizacije instrumentov, ki naj bi do operacijske dvorane prehajali skozi nesterilizirano okolje. Kot je dejala, je komisija "slučajno, verjetno našla voziček", imajo pa na UKC-ju posebej dvigala, ki do operacijskih dvoran prenašajo sterilizirane instrumente. Prostori, skozi katere prenašajo sterilizirane inštrumente do operacijske dvorane, pa so čiščeni, in ne sterilizirani.

Po besedah direktorja UKC-ja so imenovali 20 komisij, ki morajo preučiti poročilo, postavili pa bodo prioritete, katera neskladja morajo do akreditacijske presoje odpraviti.

UKC je velik konglomerat
Vodja sektorja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe na zdravstvenem ministrstvu Biserka Simčič je povedala, da so v predpresojah za mednarodno akreditacijo v večini bolnišnic ugotovili podobna neskladja z začrtanimi standardi.

V postopku pridobivanja mednarodnih akreditacij je poleg UKC-ja Ljubljana še 17 zdravstvenih zavodov pri nas, 10 jih je akreditacijo že pridobilo. Simčičeva je opozorila, da je unikum, da bi bila zdravstvena organizacija akreditirana že ob prvem obisku. Tako so bile po njenih navedbah akreditirane le tri bolnišnice pri nas, in sicer Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Otroška bolnišnica Šentvid pri Stični in Psihiatrična bolnišnica Idrija. Ob tem je dodala, da so nekatere bolnišnice v Sloveniji že trikrat opravljale presoje in še vedno niso izpolnile standardov akreditacije.

Simčičeva je še opozorila, da je UKC Ljubljana velik konglomerat, veliko neskladij pa je posledica usklajenosti klinik med seboj. Sama bi zelo podvomila o akreditacijski hiši, če bi tako velika institucija, kot je UKC, ob prvem obisku pridobila akreditacijo.

Po njenem mnenju bi bilo bistveno lažje, če bi se lotili postopkov po posameznih klinikah, saj polovice ugotovljenih neskladnosti, torej tistih, ki se nanašajo na celoten sistem, ne bi bilo. Vendar pa bi to zelo podražilo postopek.

V poročilu predpresoje UKC-ja Ljubljana pa ni bilo nič, kar bi odstopalo od pomanjkljivosti v drugih bolnišnicah, je pojasnila Simčičeva, ki je tudi pregledala 10 poročil predpresoj drugih bolnišnic.

UKC s pomanjkljivostmi