Foto: BoBo
Foto: BoBo

Prva ambulanta za paciente brez izbranega zdravnika v enoti Polje ob ponedeljkih in torkih deluje od 7. do 11. ure, ob četrtkih od 14.30 do 18.30, ob petkih in sobotah pa od 7. do 13. ure.

V ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe prednostno opredeljujejo paciente, ki so v enoti Moste–Polje imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo.

Popoldne je vrata odprla tudi prva ambulanta za neopredeljene v enoti Bežigrad Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. V prvih dveh urah delovanja so obravnavali šest bolnikov in v skladu s triažo za naslednje dni naročili približno 15 bolnikov, so sporočili iz ZD-ja Ljubljana.

Ambulanta bo ob ponedeljkih izmenično delovala od 14. do 18. ure oz. od 7.30 do 11.30, ob torkih in petkih od 14. do 18. ure, ob sredah in četrtkih pa od 7.30 do 11.30.

V ZD-ju Ljubljana so ob tem spomnili, da sta prvi ambulanti za neopredeljene v ZD-ju Ljubljana pred dvema tednoma začeli delovati v enoti Rudnik. V prvih desetih dneh so v prvi ambulanti opravili okoli 400, v drugi pa okoli 360 pregledov. V vsaki ambulanti se je opredelilo okoli 200 pacientov.

Prejšnji teden sta začeli delovati tudi dve ambulanti v ZD-ju Šiška, v katerih se je v prvem tednu opredelilo približno 150 ljudi. Vsaka ambulanta na dan obravnava okoli 15 ljudi, odvisno od obsega težav, in opravi približno pet do deset kratkih obravnav, ki so namenjene izdajanju receptov, napotnic in drugim nalogam.

Vzpostavljeno imajo tudi ambulanto, kjer medicinske sestre in zdravstveni administratorji odgovarjajo na vprašanja pacientov in jih usmerjajo.

V enotah Šiška, Bežigrad in Fužine še vedno delujejo tudi ambulante za osebe, ki so v teh enotah izgubile izbranega osebnega zdravnika. Te ambulante delujejo več mesecev ločeno od ambulant, ki jih je uvedlo ministrstvo za zdravje.

Ambulante za osebe brez izbranega osebnega zdravnika je ZD Ljubljana v treh enotah namreč samostojno uvedel že pred letom dni: "Te še vedno delujejo in jih po trenutnem navodilu ministrstva za zdravje ne moremo preoblikovati v nove ambulante za neopredeljene zavarovane osebe."

V predhodno vzpostavljenih nadomestnih ambulantah ZD-ja Ljubljana namreč delajo tudi upokojeni zdravniki, zdravniki s statusom samostojnega podjetnika in zdravniki iz drugih krajev.

ZD Ljubljana je na začetku januarja naslovil pobudo na ministrstvo za zdravje, da bi razširili nabor zdravnikov, ki lahko delajo v novih ambulantah. V tem primeru bi lahko odprli več tovrstnih novih ambulant, saj bi svoje že vzpostavljene tako lahko preoblikovali v ambulante, ki jih je uvedlo ministrstvo.

Na ministrstvu so v petek pojasnili, da so pobudo prejeli in izvajalcem že podali odgovor, na kakšen način lahko v delovanje ambulant za neopredeljene vključijo upokojene zdravnike.

Odprtje ambulant družinske medicine v ZD-ju Polje

Napačni podatki ministra za zdravje

Ob vsesplošnem pomanjkanju družinskih zdravnikov, ki jih primanjkuje tudi v prestolnici, je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan večkrat izrazil nezadovoljstvo z direktorico ZD-ja Ljubljana Antonijo Poplas Susič.

21. decembra je dejal, da je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva na začetku decembra izdal sklep o začetku izrednega upravnega nadzora ZD-ja Ljubljana.

Minister je med drugim dejal, da so po nastopu mandata direktorice Poplas Susič predstojniška mesta zapustili vsi zdravniki, razen vodje Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP), pa tudi, da je bilo v letu 2022 na območju ZD-ja Ljubljana brez izbranega osebnega zdravnika dobrih 31.000 ljudi.

V ZD-ju Ljubljana so oba podatka zanikali. Posredovali so seznam menjav predstojnikov, ki kaže, da vsi zdravniki po nastopu mandata direktorice Poplas Susič predstojniških mest niso zapustili. Poleg vodje SNMP-ja tako na predstojniškem mestu denimo ostaja predstojnica enote Vič-Rudnik Katja Dejak Gornik. Več predstojnikov pa je po koncu opravljanja funkcij ostalo v ZD-ju Ljubljana.

Tudi podatek o dobrih 31.000 osebah brez izbranega zdravnika v ZD-ju Ljubljana glede na podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne drži, saj gre za podatek o pacientih brez izbranega zdravnika v izpostavi ZZZS-ja Ljubljana, ki vključuje tudi ljubljanske primestne občine.

Po več poslanih prošnjah za pojasnila je Bešič Loredan v petek pojasnil, da se je pri navajanju podatkov zmotil.