Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob svetovnemu dnevu boja proti aidsu, ki ga vsako leto zaznamujemo 1. decembra, opozarja, da okužba z virusom HIV ostaja velik svetovni javnozdravstveni problem. Foto: EPA
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob svetovnemu dnevu boja proti aidsu, ki ga vsako leto zaznamujemo 1. decembra, opozarja, da okužba z virusom HIV ostaja velik svetovni javnozdravstveni problem. Foto: EPA

Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV-om v okviru promocije spolnega in reproduktivnega zdravja je pomembna javnozdravstvena prednost. S temi programi moramo doseči vse prebivalce, predvsem pa mlade. Za preprečevanje spolnega prenosa je pomembno spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s promocijo uporabe kondoma. Ker je v Sloveniji breme okužb s HIV-om največje med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je promocija odgovorne in varne spolnosti še posebej pomembna v tej skupini,

Irena Klavs, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Na inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je bila letos pri dobri polovici oseb diagnoza okužbe s HIV-om postavljena pozno, namreč takrat, ko bi že morali prejemati protiretrovirusna zdravila. Foto: EPA
Aids se še vedno širi

1. december je posvečen svetovnemu dneva boja proti aidsu. Letošnji dan boja proti aidsu poteka pod geslom Proti ničli - nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa. Po več krajih po Sloveniji potekajo številne ozaveščevalne dejavnosti, med drugim tudi brezplačna testiranja na okužbo z virusom HIV v nekaterih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji. Na ljubljanski infekcijski kliniki so testiranja potekala že prejšnji teden, danes pa se bo mogoče testirati tudi v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na NIJZ-u so sporočilu za javnost zapisali, da je širjenje virusa HIV moč ustaviti le s povečanjem testiranj in zdravljenjem, zmanjšanjem novih infekcij in uspešnim doseganjem ključnih populacij.

Najbolj ranljive skupine pri nas so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, promiskuitetni ljudje, prostitutke in njihovi klienti, injicirajoči uživalci drog, zaporniki, osebe s spolno prenosnimi okužbami, kot so hepatitis B, sifilis, gonoreja. Dejstvo je, da tako v Evropi kot Sloveniji večina na novo diagnosticiranih dobi diagnozo prepozno. Pomemben vzrok je strah pred stigmo, ki je del naše realnosti,” opozarja Evita Leskovšek z NIJZ-ja.

Na inštitutu za varovanje javnega zdravja ob tem opozarjajo, da zgodnje testiranje in zdravljenje zmanjšuje vpliv okužbe z virusom HIV, saj imajo okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše in kakovostnejše življenje.

Večina primerov odkrita (pre)pozno
Polovica novoodkritih primerov okužbe s HIV-om je v Sloveniji namreč odkritih v pozni fazi, ko bi že morali jemati retovirusna zdravila. Pri četrtini novoodkritih pa je okužba napredovala v aids. "Mislijo, da se jim to ne more zgoditi. Vsak človek zase meni, da je nekaj posebnega, da je v tem stvarstvu odporen proti hudim stvarem. Naše informacije so preveč skoncentrirane samo na obdobje prvega decembra. Na področju preventive HIV-a mora biti vsak zdravnik aktivist in mora svojim varovancem večkrat ponuditi testiranje na HIV," je za Radio Slovenija povedal infektolog Janez Tomažič z ljubljanske infekcijske klinike.

Najneodgovornejši heteroseksualni moški
Pod Tomažičevim mentorstvom je raziskavo o spolno prenosljivih okužbah pri slovenskih bolnikih, okuženih s HIV-om, lani naredila študentka medicine Maša Velušček.

Rezultati raziskave so pokazali, da pri oralnih spolnih odnosih vedno uporablja kondom le četrtina oz. tretjina moških, ki imajo spolne odnose z moškimi in so okuženi z virusom HIV. Polovica iz te populacije pa nikoli ne uporablja zaščite pri oralnem seksu. Pri analnih spolnih odnosih, kjer je možnost prenosa okužbe še večja, nikoli ne uporablja zaščite več kot 10 odstotkov HIV-pozitivnih.

Pri uporabi kondomov se najbolj neodgovorno obnašajo heteroseskualni moški. Pri oralnih oz. analnih spolnih odnosih jih kondom uporablja sedem oz. osem odstotkov, pri vaginalnih pa petina. Nikoli jih kondoma ne uporablja pri oralnih odnosih 70 odstotkov, pri analnih 65 odstotkov, pri vaginalnih pa 28 odstotkov.

Nezaščiteni spolni odnosi so vzrok za prenos tudi drugih spolno prenosljivih okužb. Med HIV-pozitivnimi moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, jih je 70 odstotkov že imelo katero koli drugo spolno prenosljivo okužbo. Več kot pri polovici so potrdili sifilis.

Rezultati raziskave tudi kažejo, da je v preteklem letu imelo 26 odstotkov HIV-pozitivnih homoseksualnih moških spolne odnose v tujini. Tisti, ki so se okužili v tujini, so v okviru raziskave navedli, da so se okužili v Španiji, Nemčiji, Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji. Ob tem Veluščkova opozarja na "intimnost" dogovorov glede intimnih odnosov, saj se jih je večina okužila doma oz. v stanovanju partnerja, medtem ko javni prostori niso tako pogosti.

Avtorica raziskave je opozorila tudi na uporabo alkohola in mamil pred spolnimi odnosi. Okoli polovica jih pred spolnim odnosom uporablja mamila, pogosta je uporaba poppersa in amfetaminov. Uporaba alkohola pa je najpogostejša med heteroseskualnimi moškimi.

Legebitra: Raziskave ne gre posploševati
V Društvu informacijski center Legebitra sicer opozarjajo, da izsledkov raziskave ne gre posploševati na celotno populacijo, ne pri moških, ki imajo spolne odnose z drugimi moškimi, kot tudi ne pri heteroseksualnih moških. Raziskava je bila po njihovi razlagi izvedena na izbranem vzorcu, in to izključno med tistimi, ki so se prišli zaradi tveganega spolnega vedenja testirat na infekcijsko kliniko.

"Zaradi izrazite nenaključnosti, specifičnosti in nereprezentativnosti vzorca lahko z znanstveno gotovostjo trdimo, da veljajo rezultati za respondente raziskave, ne pa širše, za celotno populacijo heteroseksualnih moških oz. moških, ki imajo spolne odnose z drugimi moškimi," poudarjajo pri Legebitri, raziskavo o spolnem vedenju moških, ki imajo istospolne odnose izvedli leta 2011 na bistveno večjem vzorcu (861 anketiranih).

Glede raziskavo Legebitre je kondom pri spolnem odnosu (v zadnjih dveh letih) s priložnostnimi seksualnimi partnerji uporabilo nekaj več kot 88 odstotkov udeleženih v raziskavi, ko so bili aktivni, in skoraj 90 odstotkov, ko so bili v pasivni vlogi. Pri seksu s stalnim partnerjem pa je uporaba kondoma manjša (okrog 45 odstotkov).

HIV in aids v številkah

1 oseba je letos v Sloveniji umrla za aidsom

2 nosečnici sta bili leta 2011 pozitivni na virus HIV pri anonimnem testiranju nosečnic. Istega leta je bil zaznan zadnji primer okužbe, prenesene z matere na otroka

3 ženske so med 43-erico oseb, ki so jim letos na novo diagnosticirali okužbo s HIV-om

5 oseb je v Sloveniji umrlo za posledicami aidsa leta 2013

15 je število novo obolelih za aidsom letos

22 bolnikov z aidsom je v Sloveniji umrlo v zadnjih desetih letih

70 odstotkov novih okužb z virusom HIV se zgodi v podsaharski Afriki

150 je najnižja ocena števila ljudi v Sloveniji, ki ne vedo za svojo okužbo s HIV-om

240.000 otrok se je lani okužilo s HIV-om, večinoma od svojih mater

740.000 oz. 25 odstotkov vseh okuženih otrok je lani prejemalo protiretovirusna zdravila.

1.400.000 nosečnic v državah v razvoju je bilo po ocenah WHO-ja leta 2013 okuženih s HIV-om

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, STA

Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV-om v okviru promocije spolnega in reproduktivnega zdravja je pomembna javnozdravstvena prednost. S temi programi moramo doseči vse prebivalce, predvsem pa mlade. Za preprečevanje spolnega prenosa je pomembno spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s promocijo uporabe kondoma. Ker je v Sloveniji breme okužb s HIV-om največje med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je promocija odgovorne in varne spolnosti še posebej pomembna v tej skupini,

Irena Klavs, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Aids se še vedno širi