Bolnišnica Topolšica ima trenutno za 6,5 milijona evrov nepokritih obveznosti, od tega okoli dva milijona evrov do dobaviteljev. Foto: Pixabay
Bolnišnica Topolšica ima trenutno za 6,5 milijona evrov nepokritih obveznosti, od tega okoli dva milijona evrov do dobaviteljev. Foto: Pixabay

Generalni direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje Tomaž Glažar je povedal, da na ministrstvu trenutno pripravljajo gradivo, na podlagi katerega bo lahko vlada sprejela sklep in spremenila odlok o ustanovitvi Bolnišnice Topolšica in Splošne bolnišnice Celje, s čimer se pripojitev izvede. Na ministrstvu si želijo, da bi se pripojitev zgodila čim prej, je še dodal Glažar.

Ob tem so na ministrstvu prepričani, da bi pripojitev k bolnišnici Topolšica zagotovila dolgoročen obstoj, pri čemer bi ohranila del samostojnosti. A med zaposlenimi v bolnišnici, ki je v preteklosti do leta 1975 že bila enota celjske bolnišnice in ima s tem slabe izkušnje, se glede pripojitve porajajo številna vprašanja. Med drugim so poudarili, da se bojijo zmanjševanja števila zaposlenih ter zastoja pri razvoju stroke in naložbah.

Zadržani tudi župani
Do pripojitve so skeptični tudi župani občin. Tako je velenjski župan Bojan Kontič poudaril, da bi država lahko poskrbela za finančne težave bolnišnice tudi brez pripojitve. Da je treba najprej finančno sanirati Bolnišnico Topolšica in zagotoviti dolgoročno rešitev, šele nato se lahko pogovarjajo naprej, pa je dejal direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc.

Strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar pa v povezovanju bolnišnic vidi strokovne priložnosti, a poudarja, da celjske bolnišnice, ki ima tudi sama težave, ne smejo izpostavljati dodatnemu tveganju.

Po dveh izvršbah le plačali prispevke
Medtem v Bolnišnici Topolšica sproti rešujejo likvidnostne težave, zaradi katerih je bil po dveh izvršbah pred dnevi nekaj časa blokiran račun bolnišnice in ogroženo je bilo izplačilo plač. Te so zaposleni dobili 10. aprila, danes pa bodo po zagotovilih v. d. direktorja bolnišnice Topolšica Jurija Šorlija plačani tudi prispevki.

Naslednjo plačo bodo po njegovih besedah skušali zagotoviti iz lastnih virov, če jim bo uspelo zadržati izvršbo. Medtem rešitve za izhod iz likvidnostnega krča iščejo tudi na vladni ravni. Kot je povedal Glažar, najem novega kredita ni mogoč, zato na ministrstvih za zdravje in za finance iščejo druge rešitve, ki so "bolj trajne narave."

Po seji sveta zavoda pa je Šorli povedal, da je svet sklenil, da bo končno poročilo o neodvisni presoji pravilnosti in smotrnosti izvajanja naložb v bolnišnici predal Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Poročilo namreč ugotavlja določene nepravilnosti in sume kaznivih dejanj, je še potrdil Šorli.

Svet zavoda se je danes seznanil tudi z informacijo, da je Šorli, ki mu mandat na mestu v. d. direktorja poteče junija letos, edini, ki se je prijavil na razpis za direktorja Bolnišnice Topolšica. Poleg tega so sprejeli še finančno poročilo bolnišnice za lansko leto, ki ga je bolnišnica sklenila z 260.000 evri izgube.

Bolnišnico pestijo grehi preteklosti
Bolnišnica Topolšica ima trenutno za 6,5 milijona evrov nepokritih obveznosti, od tega okoli dva milijona evrov do dobaviteljev. Tekoče poslovanje je po Šorlijevih besedah v okviru pričakovanj in je trenutno zaradi preseženih programov, ki so sezonske narave, negativno.

Glavno finančno breme bolnišnice izhaja iz pretekle naložbe v energetsko sanacijo in obnovo bolnišnice, ki je bila vredna okoli osem milijonov evrov, bolnišnica pa naložbe kljub zagotovilom prejšnjega vodstva ne more poplačati iz lastnih sredstev.