Marija Zrim, vodja zdravstvene nege na kirurškem oddelku, pravi, da je pokriti vsa delovišča že vsakodnevna improvizacija. Foto: MMC RTV SLO/Jože Grgurič
Marija Zrim, vodja zdravstvene nege na kirurškem oddelku, pravi, da je pokriti vsa delovišča že vsakodnevna improvizacija. Foto: MMC RTV SLO/Jože Grgurič
Metka Lipič Baligač
Metka Lipič Baligač si želi, da bi ministrstvo spremenilo metodologijo poročanja o številu zaposlenih, da bi bilo nadomeščanje odsotnosti lažje. Foto: MMC RTV SLO/Jože Grgurič
Bolnišnica Murska Sobota
V Splošni bolnišnici Murska Sobota manjka okoli 50 medicinskih sester. Foto: MMC RTV SLO/Jože Grgurič

Z nadomeščanji bi namreč presegli dovoljeno število zaposlenih, zloglasni Zakon za uravnoteženje javnih financ pa - nasprotno - zahteva njihovo zmanjševanje. O hudi kadrovski vrzeli, ki ji kmalu več ne bodo kos, pa si v le redkih bolnišnicah upajo javno spregovoriti.

Najhuje na internem in kirurškem oddelku
V murskosoboški bolnišnici zaradi porodniškega ali daljšega bolniškega dopusta manjka okrog 50 medicinskih sester. Te dni, ko na večini oddelkov skoraj ni več proste postelje, že najmanjša odsotnost zaposlenih povzroča velike težave. Po besedah pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege, Metke Lipič Baligač, je trenutno najhuje na internem in kirurškem oddelku, kjer so na robu izrednih razmer. Zaradi sezonskih obolenj je namreč tudi vse več dnevnih odsotnosti.
Vodja zdravstvene nege na kirurškem oddelku, Marija Zrim, pravi, da so znotraj bolnišnice proučili že skoraj sleherno možnost za zapolnitev kadrovske vrzeli, in dodaja, da je ''dandanes res že improvizacija, da zagotovimo dnevno pokritost vseh delovišč. Dnevno zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih in prerazporeditve znotraj bolnišnice so za vse zelo stresne. Medicinske sestre so preobremenjene, ker jih na oddelku potrebujemo, viška ur pa ne morejo izkoristiti. Izjemno veliki pritiski to tudi na vodje. Veste, ni preprosto v izmeno razporediti nekoga, ki morda nima veliko izkušenj, in za to prevzeti polno odgovornost. Vendar drugače ne gre, in to je realnost. Tako smo starejši pač nenehno dosegljivi po telefonu, da lahko pomagamo mlajšim kolegom, če je potrebno."

A v isti sapi zagotovi, da je kljub pomanjkanju sester za bolnike poskrbljeno. Toda vrzel je očitno prevelika, da je ne bi opazili. Bolnica Elizabeta Vajda, ki je v bolnišnici že nekaj tednov, je ob našem obisku dejala: ''Premalo jih je. Posebej v soboto in nedeljo, ko je le ena sestra za veliko bolnikov."

Nadomeščanja mogoča v teoriji
Bistvo je v tem, da so nadomeščanja dlje časa odsotnih teoretično mogoča. Toda zaplete pri formalnostih, pravi prva sestra v bolnišnici Metka Lipič Baligač in poudarja: ''Vsako nadomeščanje se prikaže v številki, ki smo jo dolžni poročati na ministrstvo. Torej v številu prikažemo tiste, ki so odsotni, in tiste, ki jih nadomeščajo. Vemo pa, kakšno je stanje v Sloveniji, da po Zakonu o uravnoteženju javnih financ moramo zmanjševati število javnih uslužbencev. Ministrstvu za zdravje pa redno poročati, kakšna je številka, in potem seveda prikazujemo številke, ki niso realne. Ker pa kadrovskega normativa ne smemo prekoračiti, si zelo želimo, da bi ministrstvo za zdravje spremenilo metodologijo, in sicer tako, da bi lahko poročali dejansko število tistih, ki so vključeni vredno delo in v vse oblike dela.''

Ministrstvo: našega soglasja ni treba
Z ministrstva za zdravje so sporočili, da za nadomeščanje porodniških in bolniških dopustov nad 30 dni ne potrebujejo njihovega soglasja, na notranjem pa so dodali, da: ''Z vidika realizacije kadrovskih načrtov zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni, ne predstavljajo nove zaposlitve, saj se v teh primerih v število zaposlenih šteje le javni uslužbenec, ki je začasno odsoten, ne pa tudi oseba, ki ga nadomešča."

Med zaposlenimi veliko poklicnih bolezni
V murskosoboški bolnišnici pa odgovarjajo, da če bi to bilo res, z nadomeščanji ne bi imeli težav. Pristojni pa se očitno ne zavedajo dejanskih razmer v bolnišnicah. Poleg velikih težav zaradi odsotnosti imajo marsikje pri organizaciji dela velike težave tudi zaradi poklicnih bolezni, invalidnosti ali drugih omejitev zaposlenih. Samo na soboški kirurgiji je med 76 zaposlenimi v zdravstveni negi polovica takih, ki ne smejo delati vsega, kar zahteva njihov poklic, oziroma ne smejo delati v izmeni.