Pobudo je hkrati vložilo več zdravniških organizacij. Foto: BoBo
Pobudo je hkrati vložilo več zdravniških organizacij. Foto: BoBo


Novela je začela veljati v nedeljo in med drugim na novo ureja podeljevanje koncesij v zdravstvu. Za zasebne zdravnike je spornih več določb, med drugim tudi spreminjanje koncesijskih pogodb, ki so bile podeljene za nedoločen čas, v nov čas trajanja 15 let. To je tudi časovna omejitev, za kolikor so lahko koncesije, skladno z novelo, podeljene.

Prav tako se jim zdi sporno, da bi morali v zdravstveno blagajno vračati presežek prihodkov nad odhodki. To je sporno zlasti, če je pravna oblika zdravnika samostojni podjetnik, kar pomeni, da si iz presežkov izplačuje plačo, je pojasnila nekdanja predsednica združenja Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Helena Mole.

Zdravniške organizacije, vključno z zasebnimi zdravniki, so glasno nasprotovali noveli že pred njenim sprejetjem. DZ je novelo potrdil 19. septembra, a se je njena uveljavitev zavlekla zaradi referendumske pobude, a na koncu Društvu za zdravje naroda ni uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma.

Ustavno pobudo bo vložilo tako strokovno združenje zasebnikov kot tudi posamezni zasebni zdravniki, je pojasnil predsednik prvega združenja, Igor Dovnik. Za večkratno vlaganje dokumenta so se po njegovih besedah odločili, če bi ustavno sodišče ugotovilo, da združenje nima pravnega interesa.