Tako skupščina ZZZS-ja kot njen (začasni) generalni direktor menita, da bi višje plače zdravnikov privedle do manjšega standarda pravic zavarovancev. Foto: BoBo
Tako skupščina ZZZS-ja kot njen (začasni) generalni direktor menita, da bi višje plače zdravnikov privedle do manjšega standarda pravic zavarovancev. Foto: BoBo
Samo fakin ZZZS
Fakin je poudaril, da mora ZZZS zagotavljati celovite rešitve, ki ne nastajajo zaradi pritiska parcialnih interesov posameznih skupin. Foto: BoBo
Zdravniki bodo 28. maja stavkali cel dan

Zveza društev upokojencev je namreč na najvišji organ upravljanja ZZZS-ja, skupščino, naslovila pobudo, naj do sicer "legitimnih zahtev" zdravnikov zavzame jasno stališče, o njem pa seznani tudi vlado in ministrstvo za zdravje.

Celodnevna opozorilna stavka zdravnikov 28. maja zagotovo bo, je poročala TV Slovenija. Z ministrstvom, kot kaže, niso našli skupnega jezika, saj ni pripravljeno potrditi standardov in normativov iz leta 2011.

Skupščina je ugotovitve ZDUS-a in svoje strokovne službe povzela v enem izmed sprejetih sklepov. V njem je še opozorila, da ustrezni kazalci kakovosti dela zdravnikov ne obstajajo, zato tudi ni zagotovila, da se bo z znižanjem delovnih normativov (ena izmed zahtev) izboljšala kakovost obravnave pacientov. Skupščina tako od vlade in ministrstva pričakuje, da ne bosta sprejela enostranskih odločitev, ki bi poslabšale raven pravic zavarovancev.

Toth: Denar, ki ga ZZZS nima
Po besedah predstavnika upokojencev Martina Totha bi za uresničitev stavkovnih zahtev po prvih ocenah morali zagotoviti dodatnih 200 milijonov evrov, denar, ki ga ZZZS "nima". Povečanja prispevne stopnje ali zagotovitve dodatnih prihodkov iz proračuna pa ni pričakovati, je dejal.

Ob tem se razmere v sistemu zdravstvenega varstva že zdaj slabšajo, sej se manjša dostopnost do zdravstvenih storitev, čakalne dobe se daljšajo, več je zahtev po doplačilih za storitve, je povedal Toth. Vse to bo pod še večjim pritiskom, če se Fidesu ugodi, je dodal. Pritrdila mu je strokovna služba ZZZS-ja: v tem primeru bi morali krčiti programe zdravstvenih storitev in čakalne dobe bi se še podaljšale.

Fakin: Denarja za višje plače ni
Skupščina je sicer na tokratni seji Sama Fakina imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Ta je zahteve zdravnikov komentiral z besedami, da so očitno nastale brez resne analize stanja in izračunov o posledicah, saj denarja za višje plače že v tem trenutku ni.

Poleg tega plače v zdravstvu niso edina težava, ZZZS pa mora ves čas zagotavljati "učinkovito, kakovostno in financam ustrezno rešitev, ne pa ad hoc rešitve zaradi pritiska najrazličnejših skupin".

Člani skupščine so v razpravi tako med drugim opozorili, da v zdravstvu ne delajo le zdravniki, ampak velika skupina zdravstvenih delavcev in sodelavcev, za standarde in normative si že vrsto let prizadevajo tudi medicinske sestre. Močan finančni učinek v letu 2016 pa bo imela že dogovorjena sprostitev napredovanj v javnem sektorju.



Zdravniki bodo 28. maja stavkali cel dan