Zdravniki bodo med stavko običajno obravnavali vse nujne bolnike. Foto: BoBo
Zdravniki bodo med stavko običajno obravnavali vse nujne bolnike. Foto: BoBo

Strokovna skupina, ki je predlagala, da bo kot osnovo za svoje delo pri pripravi standardov in normativov uporabila t. i. modro knjižico, ni pristojna za spremembo standardov in normativov. Če bi ministrstvo potrdilo standarde iz omenjene knjižice, ki je nastala leta 2008, bi lahko stavko Fides odpovedal, a se to ni zgodilo, je povedal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.
Kuštrin opozarja, da je bila strokovna skupina imenovana zato, da ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc le predstavi modro knjižico, medtem ko za spremembe in dopolnitve ni pristojna. Standarde in normative lahko, kot je tudi opisano v modri knjižici, dopolnjujejo samo strokovna združenja oz. njihovi predstavniki.

Modra knjižica je temelj standardov in normativov za primarno ter sekundarno raven zdravstvenega sistema, poudarja Kuštrin. Priznava, da je mogoče knjižico spremeniti na nekaterih področjih, vendar pa to ni naloga te skupine.

"Vlada mora reči, da je ta modra knjižica strokovni konsenz za obdelavo bolnikov na način, kot ga predvideva zakon o pacientovih pravicah in za varno delo zdravnikov. Naj se nekdo pod to podpiše in bo stavka odpovedana," je dejal.

V Fidesu imajo namreč dve stavkovni zahtevi - sprejem standardov in normativov za zdravnike, ki so že opredeljeni v modri knjižici, ter da se ponovno začne vzpostavljati razmerje ena proti tri med povprečno slovensko plačo in povprečno plačo zdravnika.

Delovna skupina za oblikovanje standardov in normativov za zdravnike se je danes prvič sešla in ministrstvu za zdravje predlagala, da kot osnovo za svoje delo uporabi t. i. modro knjižico, ki so jo zdravniške organizacije pripravile leta 2008. Ministrica Kolar Celarčeva se s tem strinja.

Več časa za obravnavo pacientov
Ti predvidevajo, da bi imel družinski zdravnik skoraj tretjino manj bolnikov, za njih pa bi namesto sedmih porabil 12 minut. Želijo pa si tudi, da se znova začne vzpostavljati razmerje ena proti tri med povprečno slovensko plačo in povprečno plačo zdravnikov. Vlada ob tem opozarja, da je treba standarde in normative razširiti na celoten zdravstveni tim, ki vključuje tudi zdravstvene tehnike, medicinske sestre ...