Z vse večjim turističnim obiskom se v Sloveniji pojavlja tudi vse več inovativnih in domiselnih idej, ki bogatijo turistično ponudbo. Slovenska turistična agencija (STO) najustvarjalnejše dosežke vsako leto nagrajuje z nazivom sejalec. V boju za naziv, ki zagotavlja dodatno promocijo z izpostavljenostjo na nacionalnem turističnem portalu in vključevanjem v promocijske dejavnosti STO-ja, so Brko tura, inovativen projekt Spremeni tok zgodovine. Si upaš? in kulinarično doživetje Večerja treh dežel. Zmagovalca bodo razglasili 12. novembra na Dnevih slovenskega turizma.

Brko turo pripravlja Turizem Ljubljana. Gre za kolesarsko vodenje po ljubljanskih ulicah, parkih in razglednih točkah. V središču je zgodba o treh velikanih Slovenije, ki so bili vsi po vrsti brkati. Jože Plečnik, Ivan Cankar in Rihard Jakopič se povezujejo v doživetje arhitekta, pisatelja in slikarja.

Brko tura ponuja ogled Ljubljane skozi oči treh brkatih velikanov – Plečnika, Cankarja in Jakopiča. Foto: Instagram

Gostje se na Brko turi s pomočjo brkatega vodnika vživijo v njihov življenjski slog in miselni kredo, s tem pa turo tudi soustvarjajo in v njej sodelujejo, medtem ko režirani animacijski elementi delujejo kot presenečenja na poti in spodbujajo dejavno udeležbo gostov. Brko tura je tudi že prejemnica naziva Slovenia Unique Experience, EasyJetova revija pa jo je izbrala za najboljšo kolesarsko turo Evrope.

Thermana Laško je na trg poslala doživetje z naslovom Spremeni tok zgodovine. Si upaš? Gre za inovativen projekt, ki v obstoječo turistično ponudbo vključuje elemente navidezne resničnosti. Udeleženci vstopijo v doživetje, ki prebudi vse njihove čute. Zgodba temelji na dinastiji grofov Celjskih, natančneje Frideriku Celjskem in Veroniki Deseniški. Gre za uresničitev ideje, ki jo je STO nagradil na prvem turističnem hackathonu leta 2017.

Večerja treh dežel ponuja doživetje, ki združuje slovenske, italijanske in avstrijske kulinarične značilnosti. Foto: Osebni arhiv Primoža Zupančiča

Večerja treh dežel spada v ponudbo podjetja Hit Alpinea. Kulinarični produkt gosta vodi po območju tromeje, od Kranjske Gore do sosednjih Trbiža in Podkloštra. Notranjo pestrost kulinarične ponudbe Zgornjesavske doline produkt nadgrajuje z lokalnimi značilnostmi kulinarike sosednjih Italije in Avstrije. Poleg kulinarike gostje na turi spoznavajo tudi zgodovino območja in razvoja turizma.

Z nazivom sejalec STO nagrajuje najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke v slovenskem turizmu. Lanski zmagovalec je Slovenianbears, do medveda prijazno doživetje, ki fotografe popelje po sledeh rjavega medveda na Notranjskem in Kočevskem.