Od sredine 20. stoletja je po mnenju priznanih geologov človeški vpliv na Zemljo postal tolikšen, da bi lahko govorili o novi geološki dobi, saj se bo delovanje zadnjih 65 letih odražalo na sedimentih. Foto: Nasa
Od sredine 20. stoletja je po mnenju priznanih geologov človeški vpliv na Zemljo postal tolikšen, da bi lahko govorili o novi geološki dobi, saj se bo delovanje zadnjih 65 letih odražalo na sedimentih. Foto: Nasa
Geološka časovna lestvica
Geološka časovna lestvica, kjer se zdaj napoveduje nova serija - antropocen. Foto: Wikipedia

Vpliv človeštva na Zemljo bo namreč na značilnostih usedlin in kamnin viden še več milijonov let. S sredino 20. stoletja se je začelo obdobje "velike pospešitve", ko so se začele močno spreminjati svetovna populacija in njene potrošniške navade. S tem sovpadajo tudi preizkusi jedrskega orožja, ki so v okolju pustili radioaktivne delce. Povečala pa se je tudi uporaba aluminija, betona in plastike, so zapisali v vmesnem poročilu v reviji Science.

Ponovimo: pleistocen, holocen in ?
Po miocenu, pliocenu, pleistocenu in holocenu tako prihaja antropocen, v katerem živimo vse od leta 1950. Zadnje tri geološke serije sestavljajo dobo kvartar, ki je tretji del obdobja kenozoika. Sam kenozoik pa je tretja era fanerozoika. Holocen sicer zajema obdobje od zadnje poledenitve Zemlje pred 13 tisoč leti, razvoj in vzpon človeške vrste.

"Poročilo kaže na obseg sprememb, ki jih je človeštvo povzročilo Zemlji," je dejal predstojnik delovne skupine Colin Waters. "Ali zadostujejo za bistvene spremembe v značilnostih usedlin, ki se kopičijo danes, in za razlikovanje od trenutnega obdobja holocena, ki se je začelo po koncu zadnje ledene dobe? Zadostujejo," je za BBC povedal britanski znanstvenik in prvopodpisani pod poročilo.

Uradno priznanje samo še vprašanje časa
Waters je še poudaril, da vmesno poročilo še ne pomeni uradnega priznanja nove geološke dobe, pri čemer pa je Waters potrdil, da so v 37-članski delovni skupini dosegli prepričljivo večinsko soglasje. O priznanju antropocena bo dokončno odločila Mednarodna komisija za stratigrafijo, ki izdaja in ureja uradno geološko časovno lestvico, ki se je po vsem svetu učimo v šolah. Glede na izid poročila pa je potrditev nove geološke dobe najbrž samo še vprašanje časa.


* - doba v naslovu in začetku članka je uporabljena v splošnem slovarskem pomenu in ne terminološko kot je kasneje pri naštevanju geološke časovnice.