Trbovlje. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo
Trbovlje. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Mesto Akrobatov je skupni projekt Dewesofta in podjetniškega pospeševalnika Katapult. Namen gradnje je gospodarska oživitev in razvoj zasavske regije, kohezivno povezovanje in sodelovanje vseh občin Zasavja.

Gospodarski minister Matjaž Han je ob podpisu pisma o nameri izrazil prepričanje, da lahko Zasavje prek takšnih projektov in s pomočjo sredstev Sklada za pravični prehod ter ambicioznim načrtom postane ena najbolj razvitih regij v Sloveniji. Županja Trbovelj Jasna Gabrič pa je dejala, da gre za korak k izpolnitvi vizije, da bi na nekdanjih opuščenih rudniških površinah in prazni zemlji vzpostavili nove vsebine in dosegli veliko dodano vrednost.

Ko je začel Rudnik Trbovlje-Hrastnik razprodajati svoje premoženje in zemljišča, so se po njenih besedah zavedali pomena te zemlje, zato so napeli vse sile in se dogovorili za odkup zemljišč, ki so bila za občino strateškega pomena in v katerih so videli velik potencial, je zapisano na spletnih straneh trboveljske občine.

Sorodna novica Eden ključnih mož Caterpillarja je prišel v Teslo: Če hočete dobro meriti, je za to samo ena firma!

Dewesoft in Katapult trenutno v Sloveniji zagotavljata 200 delovnih mest. Pomanjkanje prostora že danes ovira njuno rast in v nekaj letih bosta nujno potrebovala dodatne prostorske zmogljivosti. Kot so pojasnili, bo Mesto Akrobatov zagotovilo ta prostor, območje Lakonca v Trbovljah pa je ena redkih mogočih lokacij v Sloveniji, ki ustreza vsem merilom za gradnjo takšnega tehnološkega parka.

"Že zdaj je veliko povpraševanje različnih podjetij. V Mesto Akrobatov želijo priti, takoj ko bodo dobili prostor," je dejal Knez. Po izračunih bo Mesto Akrobatov imelo 40.000 kvadratnih metrov površin za stavbe, po petih letih gradnje pa bo lahko ponudilo od 300 do 500 kakovostnih delovnih mest. Konsolidirani letni promet podjetij v novem tehnološkem parku je ocenjen na 60 milijonov evrov.

Dewesoft je multinacionalno podjetje, ki razvija visokoinovativne merilne instrumente. Ima 17 hčerinskih podjetij po vsem svetu. Letno ustvari več kot 50 milijonov evrov prometa, prejelo je več nagrad s področja gospodarstva, v njem pa trenutno ustvarja več kot 300 ljudi.