Foto:
Foto:

A nikakor ne bi mogli reči, da se IBM z novim orodjem za strukturno analizo javanskih programov želi v prvi meri maščevati Microsoftu, saj orodje za začetek teče le v okolju Windows.

Poglavitni namen orodja je preverjanje ustreznosti in odvisnosti programskih paketov, razredov in vmesnikov, ki jih aplikacije uporabljajo.