Vsem bodo še vedno na voljo uveljavljene tipkovnice, a proizvajalci bodo morali ponuditi tudi tipkovnice s slovenskim standardom. Foto: Reuters
Vsem bodo še vedno na voljo uveljavljene tipkovnice, a proizvajalci bodo morali ponuditi tudi tipkovnice s slovenskim standardom. Foto: Reuters

V času revizije je popravljen standard ponovno dan v javno obravnavo, v kateri ima slovenska javnost na voljo en mesec časa, da standard pregleda in nanj pošlje svoje tehnično utemeljene pripombe.

Standard slovenske tipkovnice nosi oznako SIST 1044:2009, tipkovnica pa je zasnovana v skladu s sodobnimi smernicami in najnovejšimi mednarodnimi standardi na tem področju, poudarjajo na inštitutu. Poleg slovenščine omogoča pisanje besedil v večini evropskih jezikov, ki uporabljajo latinične znake.

Še vedno so mogoči popravki
Od 1. februarja do 2. marca letos je bil standard v javni obravnavi, zainteresirani so lahko podali svoje mnenje, pripombe in kritike. Vse pripombe, ki so na SIST prispele do 2. marca 2009, je obravnavala delovna skupina. Na inštitutu zagotavljajo, da so bile vse smiselne pripombe glede razporeditve znakov in slovenskega poimenovanja tipk sprejete in vključene v izvirni standard.

Če se bodo pri uporabi slovenske tipkovnice pojavile dodatne pripombe, postopek priprave standardov predvideva revizijo slovenskih standardov vsakih pet let, takrat pa se v besedilu standarda lahko popravi vse, kar se izkaže za nujno.

Uporabniki imajo zdaj možnost izbire
Na inštitutu posebej poudarjajo, da novi izvirni standard ne bo odpravil obstoječih tipkovnic, ampak dal uporabnikom na voljo možnost izbire.

V slovenskem standardu tipkovnice so sicer vse tipke, ki jih zdaj poznamo pod angleškimi izrazi, poslovenjene. Enter naj bi tako postal Potrdi, Esc Izhod, na tipki Caps Lock pa naj bi bil napis Velike črke. Znaka @ in € naj bi se zaradi pogoste uporabe s tretje ravni (dostop v kombinaciji s tipko Alt Gr) preselila na drugo raven (kombinacija s tipko Shift).

V času revizije je popravljen standard ponovno dan v javno obravnavo, v kateri ima slovenska javnost na voljo en mesec časa, da standard pregleda in nanj pošlje svoje tehnično utemeljene pripombe.