Raziskovalna ekipa na delu. Po lastnih trditvah so uporabljali opremo, ki onemogoča okužbo jezera z zunanjimi organizmi. Foto: Desert Research Institute, Emanuele Kuhn
Raziskovalna ekipa na delu. Po lastnih trditvah so uporabljali opremo, ki onemogoča okužbo jezera z zunanjimi organizmi. Foto: Desert Research Institute, Emanuele Kuhn
Jezero Vida, mikrobi
Mikrobi uspevajo brez v vodi raztopljenega kisika. Foto: Desert Research Institute, Emanuele Kuhn

Raziskovalcem iz ameriškega Desert Research Institute se je na dveh odpravah (leta 2005 in 2010) uspelo privrtati skozi debelo ledeno skorjo ter se dokopati do vzorcev ledu in slanice jezera Vida.

Izsledki analize, objavljene v znanstveni reviji PNAS, kažejo na vsebnost raznovrstnih mikroorganizmov. Ti živijo v do življenja izjemno neprijaznem okolju.
Temperatura temačnega, že 2.800 let od preostalega sveta odrezanega jezera namreč znaša -13 stopinj Celzija. Poleg tega voda ne vsebuje kisika in se lahko "pohvali" z najvišjo koncentracijo dušikovega oksida med zemeljskimi vodámi, poroča BBC.

Prav tako ne gre za navadno jezero. Ledena skorja seže do samega dna, na sredini pa je ledena kaša.
Znanstveniki so kot "precej zanimivo" izpostavili najdbo mikrobov v tako mrzli slanici.

Raziskovalna ekipa zatrjuje, da je pri vrtanju v kašasto jedro uporabila tehnologijo, ki preprečuje kontaminacijo jezera z zunanjimi organizmi.

Bogastvo kemijskih spojin in organizmov
Zaradi obilice spojin sklepajo, da slanica reagira z usedlinami, bogatimi z železom in pri tem proizvaja dušikov oksid in molekularni vodik. Predvsem ta je glavni kandidat za vir energije, pri kateri uspevajo mikrobi. Na omejene vire so se prilagodili s počasno presnovo.

Kaj skriva ledena Europa?
Avtorji raziskave tako sklepajo, da je edini vir energije za živlenje kemijska reakcija med brezkisikno slanico in podlago jezera. Če je takšno sklepanje pravilno, so odkrili "povsem nov okvir" za obstoj življenja v ledenih sistemih na Zemlji ... in v vesolju. Prvi kandidat, na katerem znanstvena srenja že dolgo želi poiskati življenje, je Jupitrova luna Europa.

To nebesno telo je namreč prekrito z ledom, raziskave pa kažejo na precejšnjo možnost obstoja podlednih jezer - tako v obliki prave tekočine kot v obliki ledene kaše. Med kandidate se uvršča tudi Saturnova luna Enceladus.

Srečo iščejo tudi Rusi in Angleži
Sočasno z omenjeno odpravo življenje v antarktičnih jezerih iščeta še dve, angleška in ruska. Angleži pravkar izvajajo ključni del odprave na jezero Ellsworth, medtem ko so Rusi svoj del odprave na jezero Vostok večinoma že opravili. Prva, preliminarna analiza vzorcev vode, ki so jo pridobili štiri kilometre pod ledeno skorjo, ni prinesla oprijemljivih dokazov o življenju.