Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Foto: TV Slovenija
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Foto: TV Slovenija

Vlada je sporočila, da je sprejela sklep, da v upravnem odboru ARRS-ja razreši štiri predstavnike ustanovitelja (MIZŠ), Emilijo Stojmenovo Duh, Tončka Kregarja, Jano Kolar in Justino Erčulj, in ponovno imenuje naslednje člane: Tino Tomažič, Gabrijelo Horvat, Fidela Krupića, Igorja Emrija. Vlada je člane imenovala do izteka mandata upravnega odbora 17. oktobra 2024.

Jana Kolar, razrešena predsednica odbora ARRS-ja je za MMC sporočila, da je odločitev vlade ni presenetila. "Vlada nam gotovo nič bolj ne zaupa, kot nam je ob prejšnji razrešitvi, pred upravnim odborom pa so pomembne odločitve. V kratkem bo UO odločal o predlogu direktorja ARRS-ju s polnimi pooblastili, o ad hoc financiranju novega raziskovalnega inštituta, ter o podzakonskih predpisih, ki bodo pomembno vplivali na raziskovalno dejavnost."

Vlada je v četrtek razrešene člane upravnega odbora ARRS-ja (Stojmenova Duh, Kregar, Kolar, Erčulj) razrešila že 27. januarja. Vlada namreč ni soglašala z imenovanjem Lidije Tičar Padar za v. d. direktorice agencije, ki jo je potrdil takratni odbor, zato je imenovala štiri nove člane odbora (Tomažič, Horvat, Krupić, Emri). Ti so nato že v soboto, 29. januarja, za kandidata v. d. direktorja agencije potrdili Mitjo Lainščaka.

Razrešeni člani so vložili tožbo, ki ji je konec februarja upravno sodišče ugodilo. Ugotovilo je namreč, da ima izpodbijani sklep vlade take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi njih presoja njegove zakonitosti sploh ni mogoča. Manjkale naj bi predvsem obrazložtve dejanskega stanja oziroma razlogi za razrešitve članov UO. Zadevo je vrnilo vladi v nov postopek, upravni obor ARRS-ja pa so ponovno zasedli nezakonito razrešeni člani (Stojmenova Duh, Kregar, Kolar, Erčulj).

"Sodišče je vladi naložilo, da mora o razrešitvi ponovno odločati, ter, če sprejme enako odločitev, to ustrezno obrazložiti z navedbo konkretnih razlogov za razrešitev za vsakega od nas. To je sedaj tudi storila," je dejala Kolar. "Vlada nam danes očita nevestno, pristransko in nestrokovno ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. S tem se seveda ne strinjamo in o naši razrešitvi bo zopet odločalo sodišče - ne zato, ker bi si prizadevali še naprej delovati v upravnem odboru, temveč ker menimo, da je vsak od nas odgovoren za delovanje pravne države," je v odzivu za MMC še zapisala Kolar.