Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Blaž Zmazek je redni profesor mariborske fakultete za matematiko in naravoslovje.

Dozdajšnjemu direktorju Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) Jozsefu Györkösu se je petletni mandat iztekel 29. oktobra, od takrat pa jo vodi kot vršilec dolžnosti direktorja, pri čemer pa se mu tudi ta mandat izteče 29. aprila.

Györkösa je upravni odbor na podlagi razpisa konec januarja sicer izbral kot najbolj strokovno usposobljenega kandidata za zasedbo delovnega mesta direktorja agencije in ga predlagal vladi v imenovanje za nov mandat. A je Györkös pojasnil, da ga vlada na seji pretekli četrtek ni potrdila za vodenje agencije. Tako se bo po 29. aprilu vrnil na mariborsko univerzo, kjer bo, kot je pojasnil, predaval na področju informatike.

Proti njegovemu imenovanju so bili tudi v Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) in Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki sta v skupni izjavi tako prejšnjo kot aktualno vlado pozvala, naj Györkösa ne potrdi za direktorja agencije. Prepričani so, da je v času njegovega vodenja prišlo do neizpolnjevanja pristojnosti agencije, nedelovanja v javnem interesu in netransparentnega upravljanja javnih sredstev za raziskovanje.

Raziskovalci pa da so se bili prisiljeni soočiti tudi z elementi institucionalizirane korupcije, so navedli v izjavi.

Györkösu v bran pa so stopili v upravnem odboru in znanstvenem svetu ARRS-ja, ki sta med drugim navedla, da ugotovitve Računskega sodišča in protikorupcijske komisije ne potrjujejo navedb sindikatov.