Pravnica Alenka Šelih in matematik Josip Globevnik. Foto: BoBo
Pravnica Alenka Šelih in matematik Josip Globevnik. Foto: BoBo

Nagradi so z drugimi Zoisovimi nagradami in priznanji, Puhovimi nagradami ter priznanjem ambasador znanosti Republike Slovenije podelili na slovesnosti v Ljubljani.
Alenka Šelih je profesorica ljubljanske pravne fakultete, ki že več kot pet desetletij deluje na področju kazenskopravnih in kriminoloških znanosti. Kot je zapisano v obrazložitvi nagrade, je njeno znanstveno vodilo, "kako urediti državno represivno odzivanje na različna deviantna ravnanja tako, da bo kazensko pravo predstavljalo notranje uravnovešen, pravičen, racionalen in učinkovit sistem".

Vodila je več kot 20 raziskav in z njihovimi ugotovitvami in znanstvenimi razpravami utirila pot uvajanju novosti v kaznovalno pravo. Nosilna usmeritev je, da se je treba na kriminaliteto odzivati racionalno in humano.

Josip Globevnik pa se je po navedbah v obrazložitvi po doktoratu na Univerzi v Ljubljani leta 1972 intenzivno usmeril v raziskovalno delo na področju kompleksne analize, ki je del matematične analize in je kot prvi Slovenec po akademiku Josipu Plemlju navezal vrsto tesnih stikov s tujimi raziskovalci na tem področju.

"Od tedaj je bil vodilni slovenski strokovnjak na svojem področju. Okrog njega se je oblikovala raziskovalna skupina za kompleksno analizo, ki je danes osrednja skupina na področju matematične analize v Sloveniji in predstavlja jedro programske skupine Analiza in geometrija."

Podelili so tudi Puhovo nagrado za življenjsko delo, ki je namenjena za dosežke, ki so prispevali h gospodarskemu oziroma družbenemu razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Sloveniji. Letos jo je prejel Marko Jagodič, "že več kot 50 let ena od vodilnih osebnosti v razvoju elektrotehnike, še posebej telekomunikacijske stroke v Sloveniji".

Poleg nagrad za življenjsko delo ter priznanja ambasador znanosti so podelili tudi tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke ter eno Puhovo nagrado za vrhunske dosežke.  Foto: BoBo
Poleg nagrad za življenjsko delo ter priznanja ambasador znanosti so podelili tudi tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke ter eno Puhovo nagrado za vrhunske dosežke. Foto: BoBo

Ambasador znanosti v ZDA

Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije pa je za vrhunske dosežke v slovenističnem jezikoslovju in promocijo slovenščine, slovenistike in Slovenije v Združenih državah Amerike prejel Marc L. Greenberg, profesor na Univerzi v Kansasu.

"Nagrajenec pooseblja skrb za poučevanje slovenščine v vseh njenih razsežnostih. V letih 1991 in 1992 je bil eden tistih ameriških intelektualcev, ki so s svojimi dejanji pripomogli k hitremu priznanju naše mlade države, še vedno pa z neutrudnim raziskovanjem in predstavljanjem slovenskega jezika in kulture spodbuja zanimanje zanju v strokovni in širši javnosti v Združenih državah Amerike in v slavističnih skupnostih izven njenih meja," so navedli.

Zoisovi nagrajenci

Nagrade za vrhunske dosežke

Poleg nagrad za življenjsko delo ter priznanja ambasador znanosti so podelili tudi tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke ter eno Puhovo nagrado za vrhunske dosežke. To so prejeli Hubert Kosler, Erih Arko, Damjan Širaj, Matija Jezeršek in Niko Herakovič za sodelovanje, s katerim so dosegli vrhunske rezultate pri vpeljavi novih znanstvenih dosežkov v razvoj in proizvodnjo industrijskih robotskih tehnologij in izvedbeni odličnosti, vključno z integracijo laserskih tehnologij v proizvodne procese ter nadgradnjo digitalizacije proizvodnje na načelih pametne tovarne.

Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju rabe stabilnih izotopov v interdisciplinarnih raziskavah je prejela Nives Ogrinc z Instituta Jožef Stefan (IJS), Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju kriptografije in diskretne matematike je prejel matematik Enes Pasalic, Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju kvantnega magnetizma in neobičajne superprevodnosti pa profesor fizike na Univerzi v Ljubljani Denis Arčon.

Zoisovo priznanje za izvirne dosežke na področju fizikalne biokemije je prejel Jurij Lah z ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, priznanje za pomembne dosežke pri raziskavah molekularnih osnov nevrodegeneracije je prejel Boris Rogelj z IJS-ja, priznanje za pomembne dosežke na področju teorije grafov je šlo v roke Boštjanu Brešarju z mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko, priznanje za pomemben prispevek k razumevanju pojava kavitacije Matevžu Dularju z ljubljanske fakultete za strojništvo, priznanje za pomembne dosežke v fiziki mehkih snovi Mihi Ravniku z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, priznanje za pomembne znanstvene dosežke v potresnem inženirstvu pa Matjažu Dolšku z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj Ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2019