Janša, Krkovič in Črnkovič trdijo, da je šlo za montiran proces. Foto: BoBo
Janša, Krkovič in Črnkovič trdijo, da je šlo za montiran proces. Foto: BoBo

Matoz je pritožbo na prvostopenjsko sodbo na ljubljansko okrajno sodišče vložil prejšnji petek, so potrdili na omenjenem sodišču. Sodišče je pretekli četrtek sodbo uspelo vročiti tudi tretjemu obtoženemu, prokuristu Rotisa Ivanu Črnkoviču, ki mu torej zdaj teče 15-dnevni rok za pritožbo.

Kakor predvideva zakon o kazenskem postopku, je bilo pritožbo treba nasloviti na sodišče, ki je izreklo sodbo. Če sodišče ugotovi, da je pritožba pravočasna in dovoljena, pozove nasprotno stran, naj poda odgovor na pritožbo.

Pritožbo in odgovor z vsemi spisi nato sodišče prve stopnje predloži drugostopenjskemu sodišču, kjer se spis dodeli sodniku poročevalcu. Sodišče o prejeti zadevi odloči na seji senata ali na podlagi opravljene obravnave.

Zaporna kazen za trojico
Okrajno sodišče je 5. junija letos odločilo, da so Janša, Črnkovič in Krkovič krivi kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov. Tri mesece zatem je sodišče obsojenim poslalo tudi pisni odpravek sodbe.

Sodišče je sledilo predlogu tožilstva in Janšo obsodilo na dve leti zapora, Črnkoviču in Krkoviču pa je prisodilo 22 mesecev zaporne kazni. Vsi bodo morali v primeru pravnomočnosti sodbe plačati še po 37.000 evrov stranske denarne kazni. Trojica sicer že od začetka sojenja septembra 2011 zatrjuje, da je nedolžna ter da je proces politično motiviran.