Foto: BoBo
Foto: BoBo

Kot so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Premogovniku Velenje, je odkop normalno obratoval že v nočni izmeni in tudi zdaj obratuje, saj je rudarski inšpektor ustno odredil le začasno ustavitev proizvodnje, dokler se ni vzpostavilo normalno stanje na odkopu, kar je trajalo nekaj ur.

Vsi štirje rudarji, ki so bili izpostavljeni povečani koncentraciji plina, so bili medtem po pojasnilih upravljavca premogovnika ves čas odzivni in pri zavesti, trije so iz jame prišli sami, enemu pa so zaradi šoka pomagali sodelavci.

Rudarje je takoj po prihodu iz jame nujna medicinska pomoč preventivno napotila na opazovanje v bolnišnico. Trije so že bili odpuščeni, eden pa je ostal, dokler zdravniki ne opravijo vseh preiskav.

V Premogovniku Velenje so pojasnili, da v tehnološkem postopku pridobivanja premoga občasno lahko nastane povečana koncentracija plinov, pri čemer se lahko sprostita jamska plina ogljikov dioksid in metan. Morebitne povečane koncentracije obvladujejo s spremljavo iz varnostno-tehnološkega informacijskega sistema na površini, ki spremlja vse relevantne parametre v jami in je povezan s stacionarnimi merilniki plinov.

Tako lahko ob morebitni povečani koncentraciji plina takoj ukrepajo z obveščanjem rudarjev v jami in poskrbijo za pravočasen umik z ogroženega območja. Na deloviščih imajo za zaposlene nameščene tudi neodvisne vire s posebnim dovodom zraka za dihanje v jami, t. i. dihalnike.

"Kljub sodobni tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, se teh dogodkov ne da predvideti vnaprej oz. popolnoma preprečiti," so ob tem opozorili v družbi.

Koncentracija plina je bila v torek malo pred 18. uro povečana v jami Pesje. O dogodku je bil takoj obveščen rudarski inšpektor.

Inšpektor sprva odredil zaustavitev rudarskih del

Kot so pojasnili na inšpektoratu, je pred izrivom plinov na delovišču potekala faza pridobivanja nadkopnega premoga, sam izriv pa se je zgodil pri zapiranju nadkopnega dela premogovega sloja. Izbruh je bil trenuten. Merilne naprave na delovišču so pokazale prekoračene mejne koncentracije jamskih plinov. Tako vrednosti metana kot ogljikovega dioksida sta presegali pet odstotkov.

"Na podlagi navedenih ugotovitev je rudarski inšpektor izvajalcu rudarskih del Premogovnik Velenje z ustno odločbo odredil ukrep zaustavitve rudarskih del na odkopu. Ustavitev bo veljala, dokler vrednosti ogljikovega dioksida in metana ne padejo pod dovoljeno koncentracijo, torej pod 1,5 odstotka," so navedli na inšpektoratu.

Pred ponovnim zagonom odkopa so morali delovišče znova pregledati in preveriti delovanje dihalnikov. Ustavitev odkopa je trajala nekaj ur, odkop spet poteka.