Spor med Galovo družino in društvom Maus se je začel po tistem, ko naj bi predsednica društva priznala, da si je za lastne potrebe od zbranega denarja izposodila skoraj 30.000 evrov. Foto: Televizija Slovenija
Spor med Galovo družino in društvom Maus se je začel po tistem, ko naj bi predsednica društva priznala, da si je za lastne potrebe od zbranega denarja izposodila skoraj 30.000 evrov. Foto: Televizija Slovenija

Kot navaja Kazenski zakonik, gre za izneverjenje takrat, ko nekdo "zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, pa zavestno ne izpolni svoje obveznosti delati v njeno korist ali dela v njeno škodo". Dejanje se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, če pa storilec izrabi pooblastilo za pridobitev premoženjske koristi sebi ali komu drugemu, se kaznuje z zaporom do treh let.

Takšna kazen grozi tudi predsednici društva Maus, ki je nekaj časa zbirala denar za dečka Gala, ki naj bi po mnenju njegove matere Natalije Vrbnjak Šteflič zaradi deformacije kosti na rokah potreboval zahtevno operacijo v tujini.

Na mariborski policiji so pojasnili, da so v povezavi z dogajanjem prejeli prijave petih ljudi oziroma njihovih zastopnikov. Ti naj bi prejeli manj denarja, kot je bilo za njih zbranega v raznih akcijah zbiranja prostovoljnih prispevkov. Preiskavo so zaradi dodatnih ugotovitev razširili na kar 21 ljudi, za katere je osumljena zbirala prostovoljne prispevke.

Kriminalistična preiskava je bila zelo obsežna, saj so kriminalisti morali med drugim zaslišati več darovalcev denarja iz vse Slovenije. Skupaj so tako opravili več kot 400 razgovorov z vpletenimi.

Osumljena vzela več kot 100.000 evrov

V preiskavi so ugotovili, da so se v vseh primerih pojavile nepravilnosti pri delitvi prejetega denarja, pri čemer je utemeljeno osumljena med septembrom 2016 in oktobrom 2019 samovoljno in brez soglasja upravičencev razpolagala z zbranimi humanitarnimi sredstvi. Ta je celo porabila za svoje potrebe, saj so ugotovili, da si je s svojimi ravnanji pridobila več kot 100.000 evrov premoženjske koristi.

Policija je na podlagi zbranih obvestil že med predkazenskim postopkom predlagala zavarovanje zbranega denarja, čemur je sodišče na predlog tožilstva tudi ugodilo. Hkrati je sodišče večji del zavarovanih sredstev, ki so nesporno pripadali upravičencem, tem že vrnilo.

V predkazenskem postopku se je sicer znašla tudi Galova mati, pri kateri so kriminalisti preiskovali utemeljenost suma storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. To naj bi storila z domnevnim zavajanjem širšega kroga ljudi pri zbiranju dobrodelnih prispevkov glede višine potrebnega denarja za operacijo.

Kot so danes sporočili s policije, je preiskava pokazala, da je bilo v akciji zbranega več denarja od dejansko potrebne vsote, vendar so hkrati ugotovili, da denar ni bil neupravičeno uporabljen in zato v zadevi ni podanih elementov kaznivega dejanja. Tožilstvo so zato o ugotovitvah obvestili s poročilom, če pa bi v povezavi s tem zaznali nova dejstva ali informacije, bodo tega o tem znova obvestili.

Na mariborski policijski upravi so sicer v povezavi s preiskavo obeh navedenih primerov zaznali problematiko nadzora pobiranja in porabe prostovoljnih prispevkov, o čemer nameravajo obvestiti pristojne organe.

Gal že čaka na operacijo

Vrbnjak Štefličeva je povedala, da je vesela razpleta preiskave, sicer pa z Galom še vedno čaka na odhod v ZDA, kjer naj bi dečka operiral zdravnik Paley, ki je pomagal že več otrokom iz Slovenije. Potem ko je operacija po njenih besedah že plačana in bi jo morali izvesti prav v teh dneh, imajo zdaj težave s prevozom čez lužo, saj zaradi epidemije letalskega prometa trenutno ni, zato so že dobili nov termin.

Po razhodu z društvom Maus so denar zbrali s pomočjo Nadškofijske karitas Maribor. V sklopu akcije so zbrali nekaj več kot 91.000 evrov, kar je seštevek donacij na račun Karitas in po sklepu sodišča tudi del zaseženih nakazil društva Maus.