Hilda Tovšak je pred sodnikom zatrdila:
Hilda Tovšak je pred sodnikom zatrdila: "Nedolžna sem." Foto: BoBo
Tovšak
Hilda Tovšak se spoprijema z že 24. kazensko ovadbo. Zaporna kazen, na katero jo je obsodilo sodišče v primeru Čista lopata, še ni pravnomočna. Foto: BoBo
Tovšakova stopila še pred celjsko sodišče
Hilda Tovšak: Nedolžna sem

Tovšakova in Gabrielova sta obtoženi neupravičene uporabe in prilastitve sredstev iz blagajne vzajemne pomoči delavcev treh družb Vegrada. Za poslovanje od začetka leta 2009 do sredine leta 2010 sta namreč neupravičeno uporabili nekaj več kot 420.000 evrov sredstev iz omenjene blagajne. Del teh sredstev, ki so bila namenjena družinam dveh umrlih delavcev, sta Tovšakova in Gabrielova vrnili v blagajno vzajemne pomoči, tako da sta delavce in podjetniški sindikat dejansko oškodovali za okoli 220.000 evrov.

Tovšakova je krivdo zavrnila z besedami: "Nedolžna sem." Tako ona kot Gabrielova sta podali ugovore na obtožnico.

Zagovornik predlagal tudi zaslišanje prvega nadzornika
Zagovornik Tovšakove Boris Kanduti je sicer predlagal zaslišanje vseh članov izvršilnega odbora sindikata in številnih drugih prič, v nadaljevanju sojenja naj bi predložil tudi dogovor med predstavnikom podjetniškega sindikata in predstavnikom Vegrada, iz katerega naj bi izhajalo, da se sredstva iz blagajne lahko izposojajo Vegradu in družbam v skupini Vegrad. Predlaga tudi zaslišanje nekdanjega predsednika nadzornega sveta Vegrada Vladimirja Koruna, ki naj bi pojasnil, ali je bil seznanjen z izposojanjem denarja iz blagajne vzajemne pomoči.

Po Kandutijevih besedah je Vegrad naročil na lastne stroške, da se družini enega izmed umrlih delavcev poišče ustrezno stanovanje v Bosni in Hercegovini. Predlagal je tudi imenovanje izvedenca finančne stroke, ki bi ugotovil prilive in odlive iz blagajne vzajemne pomoči od leta 2007 dalje ter manjkajoča sredstva.

Zagovornik Gabrielove Rafael Mohorko je podprl vse Kandutijeve predloge in dodal, da njegova stranka potrebuje primeren čas, da se o teh dokazih izreče nemudoma ali na naslednjem naroku. Mohorko je predlagal zaslišanje številnih prič, med drugim tudi treh stečajnih upraviteljic Vegradovih družb.

Proti Tovšakovi vloženih 24 kazenskih ovadb
Še ena izmed 24 kazenskih ovadb zoper nekdanjo direktorico propadlega velenjskega gradbinskega podjetja je tako prešla v pravnomočno obtožnico. Celjsko okrožno sodišče je razpisalo predobravnavni narok za Tovšakovo in njeno sodelavko iz Vegrada, direktorico kadrovskega in splošnega sektorja Branko Gabriel. Obtožnica je bila na celjsko okrožno sodišče vložena novembra lani. Sledila je pritožba zagovornikov, pravnomočna je postala februarja.

Predobravnavni narok daje možnost obtoženim, da se še pred začetkom postopka izrečejo o krivdi, ob morebitnem priznanju pa prek sporazuma s tožilcem dobi manjšo kazen, kot bi jo ob rednem sodnem postopku.

Tovšakova stopila še pred celjsko sodišče
Hilda Tovšak: Nedolžna sem