Dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Foto: BoBo
Dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Foto: BoBo
Specializirani tožilci so vložili obtožnico proti vpletenim v podkupovanje zdravnikov. Foto: BoBo
Največja korupcijska afera v zdravstvu
Korupcije obtoženimi ugledni slovenski zdravniki

Kriminalisti so namreč 19. decembra 2013 opravili preiskave na 58 naslovih na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor. Preiskovali so kazniva dejanja sprejemanja in dajanja daril.

Dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Del strukture cene teh zdravstvenih pripomočkov je že vseboval odstotke, ki so bili namenjeni za podkupnine. Ti so se gibali od pet do 20 odstotkov. Javna sredstva naj bi s tem po takratnih podatkih kriminalistov oškodovali za 1,18 milijona evrov.

Podkupnine od 10 do 100 tisoč evrov
Višina podkupnin je znašala od 10.000 do 101.000 evrov, pri čemer naj bi dobavitelji nagrade nakazovali na tekoče račune, ki so bili prav v ta namen odprti v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med preiskavo so našli tudi gotovino in zlate palice. Nacionalni preiskovalni urad je že podal pobudo za zavarovanje protipravne premoženjske koristi na tekočih računih osumljenih, kjer je ta denar hranjen, ter na njihovem premoženju.

Med zdravniki, ki naj bi prejemali podkupnine, naj bi bili predstojnik ortopedske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Vane Antolič, ortoped iz Valdoltre Robert Cirman, ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič, travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, intervencijski nevroradiolog iz UKC-ja Ljubljana Zoran Milošević, radiolog iz UKC-ja Maribor Jožef Matela ter tudi vodja lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli in vodja lekarne na onkološkem inštitutu Monika Sonc.

Na sodišču zaskrbljeni zaradi obsega dokumentacije
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so potrdili, da je bila vložena obtožnica zoper večje število obtoženih zaradi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, pranja denarja, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin in preprečitve dokazovanja. Zaradi obsežnosti zadeve dvomijo o končanju zadeve v pričakovanih časovnih standardih. Zadevo je v delo dobil specializiran oddelek sodišča. Gradivo je bilo na sodišče dostavljeno s pomočjo tovornega vozila, kar samo po sebi govori o obsežnosti dostavljenega spisa skupaj z njegovimi prilogami vred, so poudarili na sodišču.

Glede na obsežnost zadeve na sodišču predvidevajo, da bo zadevo nemogoče končati skladno s pričakovanimi časovnimi standardi reševanja zadev, povezanih s sojenjem v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj. Težko bodo končali tudi "po pričakovanjih različne javnosti, bodisi splošne bodisi politične in ostale", so navedli in dodali, da je v pol leta teoretično nemogoče predelati tolikšno količino gradivo.

Strankam bo najprej treba vročiti obtožbe ...
Tako bo strankam najprej treba vročiti obtožbe, pri čemer je pričakovati ugovore, o katerih odloča zunajobravnavni senat. Po morebitni pravnomočnosti obtožbe bo mogoče razpisati predobravnavni narok in pozneje glavno obravnavo, pri čemer ne gre za priporno zadevo ali zadevo, v kateri je odrejen kakšen drug ukrep in jo torej sodišče ne bo obravnavalo kot prednostno, je pojasnil vodja specializiranega oddelka Srečko Škerbec. Ob tem je opomnil tudi na "sistemsko neprilagojenost" za delo v tovrstnih zadevah oz. na logistične in prostorske težave, s katerimi se na sodišču spoprijemajo že nekaj časa, prejem tako obsežnega kazenskega spisa pa jih bo le še povečal.

V tem primeru so prejeli tako veliko količino gradiva, da zanj na Okrožnem sodišču v Ljubljani nimajo ustreznega prostora, zato ga bodo morali shraniti v eno izmed razpravnih dvoran. Škerbec je ob tem opozoril, da bodo imeli težave tudi pozneje, ko bo treba spis arhivirati, saj tudi arhiv okrožnega sodišča ne zmore hrambe vse večje količine spisov.

Največja korupcijska afera v zdravstvu
Korupcije obtoženimi ugledni slovenski zdravniki