Tehnike dostopnosti

Tehnike dostopnosti do vsebin na TV Slovenija


Na fotografiji je stavba TV Slovenija na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Foto: arhiv Službe za komuniciranje RTV SlovenijaNa fotografiji je stavba TV Slovenija na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Foto: arhiv Službe za komuniciranje RTV Slovenija

Na RTV Slovenija si prizadevamo, da so naši programi dostopni tudi za uporabnike, ki potrebujejo posebne prilagoditve za kakovostno spremljanje vsebin. Zato omogočamo posebne tehnike za prilagoditev in intenzivno delamo na uvajanju novih tehnologij, ki bodo v bodoče še izboljšale uporabnikovo izkušnjo. Posebne prilagoditve potrebujejo predvsem osebe z okvaro vida ali sluha, osebe z motnjami branja, starejši in nekateri drugi.

 

 

 

 

PODNAPISI ZA GLUHE IN NAGLUŠNE

 

Kaj so podnapisi za gluhe in naglušne?
Podnapisi za gluhe in naglušne osebe so zapisi (script) govorjenega besedila v filmih ali v TV oddajah, ki jih gledalci spremljajo sočasno z gledanjem oddaje. Običajno so vidni na dnu ekrana, lahko pa so postavljeni tudi drugje na ekranu. Podnapisi za gluhe in naglušne lahko vključujejo tudi dodatne informacije, na primer o šumih in ostalih pomembnih zvokih v filmu ali oddaji, ki so v pomoč gluhim in naglušnim gledalcem. Na tak način lažje razumejo dogajanje na ekranu, saj lahko podnapisi ponazorijo tudi tiste zvočne efekte, ki niso v govorjeni obliki, vendar so pomembni za podajanje sporočila filma ali oddaje (na primer pok v daljavi,…) Za gluhe in naglušne gledalce se uporabljajo tudi barvni podnapisi. Preko barvnih podnapisov lahko gluhi in naglušni gledalci prepoznajo osebo, ki govori, čeprav v tistem trenutku ni vidna na ekranu ali je na primer težko prepoznavna.
Katere programske vsebine so opremljene s podnapisi za gluhe in naglušne na televiziji Slovenija?
Na RTV Slovenija v okviru MMC deluje oddelek Podnaslavljanje za gluhe in naglušne. Ta pripravlja podnapise za večino oddaj v slovenskem jeziku, ki se predvajajo na 1. in 2. programu TV Slovenija. Podnaslovljene oddaje lahko gluhi in naglušni spremljajo prek teleteksta ter v okviru avdio- in videoarhiva. Ta je uporabnikom na voljo preko spleta, mobilnih aplikacij in storitve hibridne televizije. Slednja je na voljo v DVB-T omrežju, preko satelitskega oddajanja, kabelske televizije, kmalu pa tudi pri nekaterih ponudnikih IPTV.
Mesečno omogočimo, da gre v TV-program skoraj 1000 podnaslovljenih oddaj, dnevno več informativnih oddaj v živo, druge oddaje (izobraževalne, mladinske, otroške …) pa ob ponovitvah ter za objavo v avdio- in videoarhivu. S podnapisi bomo tudi v prihodnje opremljali obstoječe vsebine v spletnem arhivu. Število podnaslovljenih oddaj v arhivu se vsakoletno povečuje in omogoča bogat arhiv podnaslovljenih oddaj.
Kako lahko vključimo podnapise za gluhe in naglušne?
Gluhim in naglušnim gledalcem na TV Slovenija omogočamo spremljanje oddaj s pomočjo podnaslavljanja preko Teleteksta. Na teletekstu je na strani 777 seznam oddaj, ki so podnaslovljene. Podnaslove pa lahko spremljate na straneh 771 za 1. program TV Slovenija in na strani 772 za 2. program TV Slovenija. Podnaslovimo lahko le oddaje oz. dele oddaj, ki so posneti vnaprej, saj tehnologija še ne omogoča podnaslavljanja v živo.
Na spletni strani www.rtvslo.si v arhivu 4D (https://4d.rtvslo.si) so shranjene oddaje s podnapisi in so označene s piktogramom. Do podnapisov v oddajah na spletu dostopate z vklopom na oznaki CC. Najenostavnejši način dostopa do oddaj s podnaslovi pa je omogočen na spletnem mestu www.dostopno.si, kjer je omogočen lahek in hiter dostop v rubriki Podnaslovljene oddaje. Preko aplikacije 4D lahko do arhiva oddaj s podnapisi dostopate tudi preko mobilnih naprav, prav tako tudi preko hibridne televizije.

ODDAJE S TOLMAČEM V SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

 

Kaj je znakovni jezik in kdo so uporabniki znakovnega jezika?
Slovenski znakovni jezik je jezik sporazumevanja med gluhimi. Temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanja telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim jezikom. Znakovni jezik je za gluhe osnovni jezik sporazumevanja. V njem se lahko izražajo, poleg tega pa jim le ta način sporazumevanja omogoča njihov optimalni razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot govorjeni jezik na istem geografskem območju, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega in se razvija znotraj skupnosti gluhih.
V splošnih določbah Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakovrednem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje. Znakovni jezik je opredeljen kot jezik sporazumevanja oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Gluha oseba je po zakonu tista oseba, ki je povsem brez sluha oz. oseba, ki zaradi oteženega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.
Javnost je jezik gluhih začela spremljati v TV oddaji Prisluhnimo tišini, ki jo je Zveza gluhih in naglušnih skupaj z TV Koper, začela predvajati leta 1980.
Katere vsebine so na Televiziji Slovenija opremljene s tolmačem v slovenski znakovni jezik?
Na Televiziji Slovenija redno s tolmačem v slovenski znakovni jezik tolmačimo osrednjo informativno oddajo Dnevnik, Slovensko kroniko, Dnevnikov izbor, Utrip, Zrcalo tedna, tednik, izobraževalni ciklični oddaji Koda in Turbulenca, predvolilne oddaje, posebne oddaje ob izrednih dogodkih, otroške oddaje Zgodbe iz školjke ter nekatere druge oddaje, ki so pomembne za informiranje gluhih.
Kako lahko dostopamo do vsebin s tolmačem v slovenski znakovni jezik?
Oddaje s tolmačem v slovenski znakovni jezik si lahko ob sočasnih predvajanjih ali z zamikom ogledate na TV SLO 3, nekatere pa tudi preko MMC TV. Vse so kasneje shranjene v spletnem arhivu multimedijskega centra na https://4d.rtvslo.si/, najlažji način dostopanja pa je preko spletne strani www.dostopno.si v rubriki Oddaje z znakovnim jezikom.

  ZVOČNI OPISI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Kaj je zvočni opis?
Zvočni opis, imenovan tudi video opis ali vizualni opis, je posebna tehnika, namenjena predvsem za slepe in slabovidne uporabnike vizualnih medijev (vključno s televizijo in filmom, plesom, opero in ostalih vizualnih umetnosti) ter druge osebe, ki ne zmorejo brati podnapisov in slabo zaznavajo dogajanje v sliki. Pripovedovalec opisuje, kaj se dogaja na zaslonu med premori v originalnem zvoku in včasih tudi med dialogi, če je to potrebno. Tehnika je nekoliko podobna radijski igri, vendar gre pri zvočnem opisu za prevod slike v besedo.
Tehnika zvočnega opisovanja slepim in slabovidnim omogoča nemoteno spremljanje filma, oddaje in podobno, saj jim opisuje tudi vizualno dogajanje, ki ga brez zvočnega opisa slepi in slabovidni ne zaznavajo. Na tak način se slepim in slabovidnim omogoči celostno spremljanje vsebine, ki je podana tako skozi sliko kot tudi zvoka, v posamičnih primerih pa celo samo skozi sliko. Z zvočnim opisom je mogoče opisati tista avdiovizualna dela, ki nimajo neprekinjenega teksta oziroma naracije, ampak vsebujejo dovolj govornih oz. pripovedovalnih prekinitev, ki omogočajo prostor za dodajanje zvočnega opisovanja dogajanja v sliki.

Katere vsebine so opremljene z zvočnimi opisi?

Z zvočnimi opisi so opremljene oddaje lastne produkcije, za katere imamo vse avtorske pravice. To so izbrane dokumentarne in igrane oddaje in tudi nekatere mladinske in izobraževalne oddaje, ki nastajajo v uredništvih TV Slovenija. Zvočne opise opravljajo izkušeni zvočni opisovalci, ki jih tudi interpretirajo.

Kako lahko dostopamo do vsebin z zvočnimi opisi?
Oddaje so bile do sedaj predvajane v rednem sporedu na 2. programu TV Slovenija. Od 15. oktobra 2018 pa zvočnim opisom lahko prisluhnete na dodatnem zvočnem kanalu, ki si ga vklopite v jezikovnem meniju svojega sprejemnika. Zvočni opis se vam bom avtomatično vklopil, kadar bo oddaja ali film opremljena z zvočnim opisom. Oddaje z zvočnim opisom pa si pozneje lahko ogledate tudi v spletnem arhivu Multimedijskega centra RTV Slovenija na https://4d.rtvslo.si/. Najlaže pa do oddaj dostopate preko povezave www.dostopno.si, kjer so zbrane v posebni rubriki Oddaje z zvočnim opisom.

ZVOČNI PODNAPISI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Kaj so zvočni podnapisi?

Zvočni podnapisi omogočajo sledenje tujejezičnim delom programa, saj so podnapisi v sliki slepim in slabovidnim ter osebam, ki ne zmorejo podnapisov prebrati, nedostopni. Podnapisi v sliki se s pomočjo sinteze govora predvajajo zvočno.

Katere vsebine so opremljene z zvočnimi podnapisi?

V prvi fazi so z zvočnimi podnapisi opremljeni tujejezični deli dnevnoinformativnih oddaj (Poročila, Prvi dnevnik, Poročila ob petih, Dnevnik in Odmevi, Studio 3 in nekatere druge). V drugi fazi načrtujemo z zvočnimi podnapisi opremiti tudi dokumentarne in igrane oddaje in filme tuje produkcije ter tiste dokumentarne ali igrane oddaje ali filme slovenske produkcije, ki vsebujejo tujejezične dele, ki so podnaslovljeni in bomo za opremljanje predhodno uspeli pridobiti potrebne avtorske pravice.

Na katerih programih si je mogoče vključiti dodatni zvočni kanal?

TV Slovenija zagotavlja dodatni zvočni kanal na programih SLO 1 HD, SLO 2 HD in SLO 3 (v pripravi) tako na DVB-T mreži kot na spletu (MMC). Prav tako ga posredujemo vsem ponudnikom kabelskih in IP sistemov, da ga lahko posredujejo gledalcem.

Kako lahko dostopamo do vsebin z zvočnimi podnapisi?

Z vklopom dodatnega zvočnega kanala na vaših sprejemnikih. Natančna navodila so na povezavi http://www.rtvslo.si/dostopno/navodila.

Za posamezne sprejemnike pa so navodila zbrana v rubriki Sprejemne naprave.

Izbrane dnevnoinformativne oddaje z zvočnim opisom pa si bo mogoče pogledati tudi v arhivu na spletni strani www.dostopno.si v rubriki Oddaje z zvočnimi podnapisi.

V primeru težav se obrnite na svojega operaterja televizijskih programov oziroma pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 28 68 klicnega centra TV Slovenija.