Uporabno

Spletna dostopnost

Certifikat A3C, dostopno slepim in slabovidnim

Objavljeno: 7. 12. 2017 ob 12:11
Ljubljana - MMC RTV SLO
Na fotografiji dlani, ki s prsti drsijo po računalniški tipkovnici in brajevi vrstici. Foto: arhiv MMC RTV SLO
Na fotografiji dlani, ki s prsti drsijo po računalniški tipkovnici in brajevi vrstici. Foto: arhiv MMC RTV SLO

Zveza društev slepih in slabovidnih Slvoenije (ZDSSS) in Inštitut za dobre vsebine (IZDV) pričenjata s podeljevanjem certifikata za spletno dostopnost A3C. S podeljevanjem certifikata želita partnerja projekta povečati interes organizacij za prilagoditve spletnih vsebin širokemu krogu ranljivih skupin. Vzporedno z ocenjevanjem spletnih vsebin zainteresiranih organizacij bodo o vsebini potrebnih prilagoditev in o postopkih za pridobitev certifikata seznanjali potencialne interesente ter snovalce spletnih mest in aplikacij.
»Naš temeljni vzgib za podeljevanje certifikata za spletno dostopnost je v ozaveščanju o prisotnosti in potrebah slepih in slabovidnih ter v zagotavljanju enakih možnosti pri dostopu do informacij. V Evropi je po podatku Evropske zveze slepih 30 milijonov slepih in slabovidnih, zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva pa se pričakuje, da bo ta številka v prihodnosti še naraščala,« je na predstavitvi projekta v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne pojasnil predsednik ZDSSS Matej Žnuderl. Slepi in slabovidni se namreč pogosto srečujejo s težavami pri dostopanju do informacij na spletnih straneh.
Blagovno znamko A3C sta v sodelovanju razvila ZDSSS in IZDV, partnerja v projektu pa bosta skrbela tudi za tehnično in organizacijsko podporo ter bosta certifikat podeljevala na osnovi presoj strokovnih ekip, ki jih bodo sestavljali tudi strokovnjaki z okvarami vida z večletnimi izkušnjami na področju dostopnosti.
Inštitut za dobre vsebine (IZDV) je neprofitna organizacija, ki združuje skupino posameznikov z bogatimi izkušnjami na področju ozaveščanja, organizacije kampanj, dogodkov in družbeno odgovornih akcij.
WCAG 2.0 – smernice za dostopnost
Merila za presojo in podelitev certifikata A3C sta partnerja razvila na temelju mednarodno uveljavljenih smernic za dostopnost WCAG 2.0, ki jih je razvil Konzorcij za svetovni splet v okviru iniciative za spletno dostopnost. »Merila zajemajo širok razpon priporočil, kako speltne vsebine oblikovati po načelih dostopnosti, pri čemer se pri podeljevanju certifikata A3C posvečajo dostopnosti spletnih vsebin za slepe in slabovidne, obenem pa v enak ozir jemljejo tudi potrebe ostalih ranljivih skupin,« je dejal Matjaž Klipšteter, ustanovitelj IZDV.
V ZDSSS poudarjajo, da so že doslej nekaterim ustanovam svetovali pri potrebnih prilagoditvah ind a v zadnjih letih opažajo trend naraščanja števila organizacij, ki kažejo zanimanje za oblikovanje dostopnih spletnih okolij. A opaziti je tudi, da na dnevni ravni nastajajo nova spletna mesta in aplikacije, ki ne upoštevajo potreb ljudi z okvarami vida pri brskanju pri spletu. »Prepričani smo, da bodo predvsem podjetja v prilagajanju in certificiranju spletnih okolij poleg družbeno odgovornih videla tudi nezanemarljive ekonomske koristi,« so sklenili na ZDSSS.
V. R.