Presečnik poziva vlado, naj umakne uredbo. Foto:
Presečnik poziva vlado, naj umakne uredbo. Foto:

Poslanca SLS-a Jakoba Presečnika, ki je obenem tudi predsednik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, še posebej moti to, da se z novo uredbo bistveno krčijo osnovne dejavnosti kmetije; za dopolnilne dejavnosti, kamor bo po novem spadala celo prodaja lastnih kmetijskih pridelkov na kmetiji, pa bo treba registrirati dopolnilno dejavnost.

»Dopolnilne dejavnosti so za slovenske kmetije zelo pomembne, saj pomagajo njihovi ekonomski stabilnosti in prispevajo k ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja. Prav v dopolnilni dejavnosti je priložnost za večjo samooskrbo slovenskih kmetij, za dodaten zaslužek na področju kmečkega turizma, za dodano vrednost, ki je s samo pridelavo hrane na kmetiji skorajda ni mogoče ustvariti. Pričakoval bi, da bo resorni minister mag. Dejan Židan, potem ko je aprila že zaostril finančne pogoje za kmete, poskrbel vsaj za to, da bo kmetom olajšal pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Zdaj pa se je izkazalo ravno nasprotno, kmetje bodo morali po novem še več svojega časa in seveda denarja nameniti zapletenim birokratskim postopkom,« poudarja Presečnik.

Predloga uredbe, ki je sicer objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, ni bilo v javni razpravi, čeprav bi bilo glede na pomembnost dokumenta to nujno potrebno. V razpravo pri pripravi navedene uredbe ministrstvo ni vključilo pomembnih nevladnih organizacij, Zveze rejcev drobnice Slovenije, zvez govedorejcev, Zveze kmečkih žensk Slovenije, Zveze podeželske mladine Slovenije, niti Sindikata kmetov Slovenije. V razpravi tudi niso sodelovali predstavniki zainteresirane javnosti niti predstavniki strokovne javnosti. Prek svoje spletne strani je tudi Čebelarska zveza Slovenije včeraj sporočila, da uredba v sedanji obliki ne sme biti sprejeta, saj bi s tem povzročili še več škode kmetijstvu in se oddaljili od osnovnega namena dopolnilnih dejavnosti.

J. B.