Stranka Verjamem za večjo uporabo zdravih živil. Foto:
Stranka Verjamem za večjo uporabo zdravih živil. Foto:
Dan z Verjamem

Stranka Verjamem ima v svojem program vključeno spremembo Zakona o javnem naročanju, s katero bi državnim institucijam omogočili, da bodo v večjem obsegu nabavljale lokalno pridelano hrano. Tako bodo tudi vrtci in šole kupovali izključno zdravo, svežo in doma pridelano hrano. Zatem so se predsednik in kandidati odpravili na sedež Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, kjer so se s predstavniki invalidov pogovarjali o invalidski problematiki in problematiki skrajšanja čakalnih vrst v zdravstvu.

Kandidat stranke Aladar Belec, ki je sam aktiven član Društva revmatikov Slovenije, je izpostavil, da so prav na področju prvega pregleda v revmatološki ambulanti in operacij za revmatološke bolnike čakalne dobe najdaljše. Stranka Verjamem ima v svojem program na področju zdravstva predvideno tudi skrajšanje čakalnih vrst, jasno razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom ter ureditev nabave pripomočkov, opreme in zdravil. Dr. Igor Šoltes je ob tem dodal, da mora država na področju invalidov delovati po načelu "nič o invalidih brez invalidov". Predstavniki invalidov so dejali, da se invalidska problematika v javnosti premalo izpostavlja in pohvalili stranko Verjamem, ki je po njihovih informacijah edina izpostavila to vprašanje v volilni kampanji.

Dan z Verjamem