Foto: EPA
Foto: EPA

Evropska komisija je 22. decembra lani Poljski v okviru postopka za ugotavljanje kršitev že poslala uradni opomin, v katerem je izrazila pomisleke glede sodne prakse poljskega ustavnega sodišča, zlasti njegovih sodb julija in oktobra lani.

Poljsko ustavno sodišče je v teh sodbah navedlo, da določbe pogodb EU-ja niso združljive s poljsko ustavo, s čimer je po mnenju komisije kršilo 19. člen pogodbe o EU, pa tudi splošna načela avtonomije, primarnosti, učinkovitosti ter enotne uporabe prava unije in zavezujočega učinka sodb Sodišča EU-ja.

V uradnem opominu je Evropska komisija navedla, da Poljska ni izpolnila svojih obveznosti iz omenjenega člena, saj zaradi nepravilnosti v postopkih imenovanja dveh sodnikov in sodnice decembra 2015 ter pri izbiri predsednice decembra 2016 ustavno sodišče ne izpolnjuje več zahteve o neodvisnem, nepristranskem in z zakonom predhodno ustanovljenem sodišču, so pojasnili v Bruslju.

Poljska v odgovoru na uradni opomin, ki ga je Evropska komisija prejela februarja letos, ni odpravila pomislekov komisije, zato se je odločila, da stori naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev in Poljski pošlje obrazloženo mnenje. Poljska ima na voljo dva meseca, da sprejme potrebne ukrepe za uskladitev s pravom EU-ja, sicer lahko Evropska komisija zadevo predloži Sodišču EU-ja, so še zapisali v sporočilu.

Na današnjo odločitev komisije so se že odzvali v Varšavi. Namestnik pravosodnega ministra Sebastian Kaleta jo je označil za "napad brez primere na Poljsko".

Evropska komisija ne želi samo izsiliti razveljavitve odločitev poljskega ustavnega sodišča, ampak si tudi lasti pravico, da presoja neodvisnost sodišča in izvolitev njegovih sodnikov s strani parlamenta. Poleg tega spodkopava poljsko ustavo, je na Twitterju zapisal Kaleta, sicer član manjše vladne stranke Solidarna Poljska.