Države članice imajo dve leti časa za sprejem uredbe. Obstoječe izkaznice bodo odtlej veljavne še najmanj pet let. Foto: Reuters

V skladu z novimi pravili bodo morale imeti vse osebne izkaznice v EU-ju enoten format kreditne kartice. Na njih mora biti območje, ki ga je mogoče prebrati s čitalnikom.

Izkaznice bodo morale ustrezati tudi minimalnim standardom Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO). Opremljene bodo morale biti s fotografijo in dvema prstnima odtisoma lastnika, ki bosta na kartici shranjena v digitalni obliki na brezstičnem čipu.

Na vseh izkaznicah bo morala biti zastava Evropske unije, na sredi katere bo odtisnjena koda članice, ki je izkaznico izdala.

Osebne izkaznice bodo veljavne najmanj pet in največ deset let, za starejše od 70 let je veljavnost tega dokumenta lahko tudi daljša. Osebne izkaznice mladoletnih bodo veljavne največ pet let.

Obstoječi dokumenti veljavni še od pet do deset let

Nova pravila bodo začela veljati v dveh letih po sprejetju, kar pomeni, da morajo takrat vsi na novo izdani dokumenti ustrezati novim merilom. Obstoječe osebne izkaznice, ki ne bodo v skladu z novimi pravili, bodo veljavne še največ deset let po uveljavitvi uredbe oz. do izteka roka veljavnosti. Najmanj varne osebne izkaznice bodo veljavne še največ pet let po začetku veljavnosti novih pravil.

Za države članice, kjer nacionalna zakonodaja ne predvideva osebnih izkaznic, uvedba teh dokumentov ni obvezna, so še sporočili iz Sveta EU-ja.