Laura Kövesi opozarja, da bo tožilstvo začelo delovati z začetkom junija, pred tem pa je treba kandidate imenovati in jih usposobiti za delo. Foto: Reuters
Laura Kövesi opozarja, da bo tožilstvo začelo delovati z začetkom junija, pred tem pa je treba kandidate imenovati in jih usposobiti za delo. Foto: Reuters

"Postopek za izbor dveh evropskih delegiranih tožilcev za Slovenijo se je končal na začetku decembra 2020, ampak skoraj pet mesecev pozneje EPPO še ni prejel nominacije," je Laura Kövesi opozorila v pismu, ki ga je naslovila na slovensko ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič. Pri tem je spomnila, da bo tožilstvo začelo delovati 1. junija in da je treba pred tem kandidate še imenovati ter jih usposobiti za delo. Zato je Kövesijeva pozvala vlado, naj imenuje svoje kandidate.

Pred tem se je glavna evropska tožilka sešla s predsednico državnotožilskega sveta Tamaro Gregorčič in generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo. Novoustanovljeni evropski organ s sedežem v Luksemburgu bo pristojen za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun EU-ja. Glede na prvotne načrte naj bi začel delovati že novembra lani, a so ta datum že večkrat prestavili, predvsem zaradi zamud pri imenovanju delegiranih tožilcev iz 22 sodelujočih držav.

Vlada bo po napovedih Janše preverila postopek izbire

Tožilce na položaj imenuje kolegij evropskega tožilstva, ki ga poleg Kövesijeve sestavlja še 22 tožilcev, po eden iz vsake države. Iz Slovenije v kolegiju sedi Jaka Brezigar. Slovenija kandidatov za delegirane tožilce še ni predlagala. Vlada se namreč še ni seznanila s predlogom ministrstva za pravosodje, ki je za kandidata predlagalo specializirana tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler.

Zaradi tega je bila deležna ostrih kritik iz vrst opozicije, a kot je marca dejal premier Janez Janša, bo vlada pred seznanitvijo preverila postopek izbire, kot ga določa zakon, češ da je nenavaden, saj vlada nima nikakršne pravice odločanja. Kot možnost je omenil celo spremembe zakona.