Pogajanja Evroskupine o reformi območja evra še potekajo. Foto: BoBo
Pogajanja Evroskupine o reformi območja evra še potekajo. Foto: BoBo

Evroskupina je v Bruslju potrdila ocene proračunskih načrtov, ki jih je podala Evropska komisija. Komisija je članice kot vselej razdelila na več skupin: skladne s pravili, pretežno skladne in na tiste s tveganji neskladnosti. Italija je zaradi še posebej resne neskladnosti z evropskimi priporočili razred zase. Evroskupina je torej na zasedanju obravnavala in pričakovano potrdila ocene komisije.

Evroskupina je v izjavi o osnutkih proračunskih načrtov članic evrskega območja za prihodnje leto ugotovila, da so Slovenija, Luksemburg in Latvija posredovali osnutke na podlagi predpostavke nespremenjenih politik. Ob tem je te države pozvala, naj posodobljene osnutke posredujejo čim prej.

Poleg tega je evroskupina vzela na znanje oceno komisije, da se pet članic – Slovenija, Belgija, Francija, Portugalska in Španija – sooča s tveganji neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili, saj so v teh državah mogoča znatna odstopanja od zastavljene poti do srednjeročnega proračunskega cilja. Ob tem je dodala, da se ne pričakuje, da bodo Belgija, Francija, Portugalska in Španija v prihodnjem letu skladne z merilom za zmanjšanje javnega dolga.

Evroskupina vse države s tveganji proračunske neskladnosti poziva, naj pravočasno ukrepajo za naslovitev prepoznanih tveganj ter zagotovijo, da bodo njihovi proračuni za prihodnje leto skladni z določili pakta za stabilnost in rast.

Izpostavila je tudi, da so članice evrskega območja v zelo različnih proračunskih položajih, pri čemer je podprla oceno komisije o še zlasti resni neskladnosti Italije z evropskimi priporočili ter državi priporočila, naj ustrezno ukrepa za uskladitev s paktom za stabilnost in rast, ki opredeljuje evropska proračunska pravila. Podprla je tudi dialog med komisijo in Italijo.

Tri članice – Estonija, Latvija in Slovaška – so po oceni komisije pretežno skladne s pravili. Evroskupina jih poziva, naj zagotovijo skladnost in pozdravlja njihovo zavezanost sprejetju potrebnih ukrepov.

Deset članic – Avstrija, Ciper, Finska, Nemčija, Grčija, Irska, Litva, Luksemburg, Malta in Nizozemska – pa je skladnih s pravili. Evroskupina pozdravlja namero nekaterih držav, ki so presegle srednjeročni proračunski cilj, da ugoden proračunski položaj izkoristijo za krepitev naložb in rasti ob ohranjanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ.