Izstop Združenega kraljestva iz EU-ja je bil sprva predviden za 29. marec. Foto: Reuters
Izstop Združenega kraljestva iz EU-ja je bil sprva predviden za 29. marec. Foto: Reuters

"Cilj glede oprijemljivega napredka je bil le delno dosežen," je Barnier povedal na novinarski konferenci, saj se "Združeno kraljestvo ni želelo resno angažirati pri določenem številu ključnih vprašanj".

Med drugim pri vprašanjih državnih pomoči in davkov. "Brez enakih konkurenčnih pogojev ni mogoče skleniti trgovinskega dogovora, prav tako ne bo dogovora na področju ribištva," je poudaril pogajalec EU-ja.

Ob tem je bil jasen, da London ne more zavračati podaljšanja prehodnega obdobja in hkrati zavirati pogovorov na določenih področjih. "Do konca junija potrebujemo resen napredek, če želimo do konca leta skleniti dogovor, ki ustreza ravni naše medsebojne odvisnosti in geografske bližine," je še dejal.

Pereča tema: blagovna trgovina in ribiške kvote

Z Downing Streeta so sporočili, da ostajajo zavezani sklenitvi prostotrgovinskega dogovora z EU-jem kljub pomembnim načelnim razlikam. V sporočilu za javnost je britanska vlada ocenila, da so na pogajanjih dosegli "omejen napredek pri premostitvi razlik" z EU-jem.

Poudarili so zbliževanje na ključnih področjih, kot so blago in storitve, energetika, promet in sodelovanje pri jedrski energiji v civilne namene. Obžalujejo pa, da ponudba EU-ja o blagovni trgovini ostaja precej nižja od tiste, ki je bila dogovorjena v nedavnih prostotrgovinskih sporazumih z drugimi suverenimi državami. London je kritiziral tudi vztrajanje EU-ja pri obstoječih ribiških kvotah.

Prehodno obdobje le še do konca junija

Naslednji krog pogajanj bo 11. maja. Konec junija je namreč rok, do katerega se morata strani dogovoriti o morebitnem podaljšanju prehodnega obdobja, ki se izteče konec leta. To obdobje, v katerem državljani in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva brexita še ne občutijo, je mogoče podaljšati za eno leto ali dve, vendar britanska stran to možnost kljub pandemiji novega koronavirusa še vedno zavrača.

Zaradi pandemije so za en mesec in pol zastala tudi pogajanja o prihodnjih odnosih med stranema po brexitu, ki so se s prvim krogom začela na začetku marca. Naslednji krog je predviden sredi maja, nato pa še eden na začetku junija.