Zaslišanje Janeza Lenarčiča bo na vrsti v sredo zvečer. Foto: BoBo
Zaslišanje Janeza Lenarčiča bo na vrsti v sredo zvečer. Foto: BoBo

V Evropskem parlamentu so objavili odgovore komisarskih kandidatov na pisna vprašanja evropskih poslancev pred zaslišanji. Slovenski komisarski kandidat Janez Lenarčič v odgovorih poudarja nujnost celostnega pristopa pri kriznem upravljanju, ki bo ustrezno povezal humanitarne, razvojne, varnostne, podnebne in druge ključne vidike.

"To je potrebno za boljšo povezavo nujne pomoči in dolgoročnih rešitev za vse daljše in hujše krize ter za zagotavljanje učinkovitega dodeljevanja pomoči. Zagotoviti moramo, da je pomoč prilagojena potrebam specifičnih upravičencev, tudi žensk in otrok, ki so še posebej ranljivi v kriznih razmerah," pojasnjuje Lenarčič. Vprašanja in odgovori sicer skupaj štejejo enajst strani.

Lenarčič obljublja, da bo sledil trem ključnim ciljem: tesno bo sodeloval s kolegi na področju zunanje politike, razvoja, soseščine in varnosti za zagotavljanje koherentnega in skupnega naslavljanja vseh vidikov kriz, odločno bo zagovarjal, da se humanitarna pomoč EU-ja dodeljuje v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in humanitarnimi načeli ter stremel k zagotavljanju nadaljnje krepitve nujnega odzivanja in humanitarne pomoči.

Na vprašanje evropskih poslancev, kaj ga motivira, Lenarčič odgovarja, da ni normalno, da v sodobnem, povezanem in tehnološko naprednem svetu skoraj 130 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč, ter navaja, da se bo ogroženost zaradi naravnih katastrof s podnebnimi spremembami še povečevala. Vsi ti izzivi potrebujejo bolj kot kadar koli celosten pristop, poudarja in pozdravlja priložnost, da je lahko del prizadevanj za nadaljnji razvoj odziv EU-ja na te izzive.

"Ko bom čez pet let pogledal nazaj, bi rad videl, da smo stvari spremenili na bolje, da smo za seboj pustili manj trpljenja in odpornejše družbe, skupnosti in posameznike, bolj zdravo in odpornejše naravno okolje ter Evropejce, ki verjamejo v prihodnost," še odgovarja Lenarčič na vprašanje, kaj ga motivira.

To je pisni del preizkušnje komisarskih kandidatov v Evropskem parlamentu. V ponedeljek se začne ustni del, triurna zaslišanja, na katerih bodo evropski poslanci temeljito izprašali kandidate.