Osnova Multivizije je ustvarjalen proces za 50 udeležencev, ki so sami izkusili, kaj pomeni biti drugačen – ali zaradi drugačne kulture, izkušnje priseljenstva ali pa gibalne oziroma senzorne oviranosti. Foto: Promocijsko gradivo/Zavod APIS
Osnova Multivizije je ustvarjalen proces za 50 udeležencev, ki so sami izkusili, kaj pomeni biti drugačen – ali zaradi drugačne kulture, izkušnje priseljenstva ali pa gibalne oziroma senzorne oviranosti. Foto: Promocijsko gradivo/Zavod APIS

In kaj Multivizija pravzaprav je? Romana Zajec iz Zavoda Apis, ki je vodilni partner pri projektu poudarja, pojasnjuje, da gre "za izobraževanje pripadnikov različnih ranljivih skupin z različnimi umetniškimi mediji, se pravi avdiovizualno produkcijo, fotografijo, video- in avdioprodukcijo, ukvarjajo pa se tudi s plesom in gledališčem. Rezultati dela vseh udeležencev pa bodo predstavljeni v sklepni multimedijski predstavi, ki jo bo pomagala postaviti na oder režiserka Ivana Djilas."

Posamezni sklopi so oblikovani kot samostoječi, sklenjeni moduli. Vsak modul ima odprtih 10 mest. Udeleženec si izbere en modul, z udeležbo pa torej postane del končne multimedijske predstave. Vse delavnice se izvajajo v Ljubljani in so brezplačne. Udeleženci bodo pridobili teoretična znanja, poudarek pa bo predvsem na praktičnem delu. Romana Zajec o mentorjih pove, da so "mentorsko ekipo sestavili tako s profesionalnega vidika kot z vidika izkušenj z delom z ranljivimi skupinami. Glavna mentorica, Ivana Djilas, ima sama tudi izkušnjo migracij. Tako kot Ivana pa imajo tudi drugi mentorji neposredno izkušnjo z gibalno oviranostjo ali lastnimi migracijami. Če pa med samimi mentorji ni nekoga iz ciljne skupine, pa je vsaj asistent/ka z lastno izkušnjo, kot pripadnik/ca ranljivih skupin. Skušamo se torej izogniti temu, da bi bil to projekt samo strokovne narave, ampak gre res v bistvu za premostitev življenjskih izkušenj in empatijo, ki imata zelo pozitiven vtis na udeležence programa."

V sklopu avdiovizualnih delavnic bodo udeleženci ustvarili samostojne fotografske in videoizdelke. Plesni sklop delavnic bo odkrival različne rabe plesa, v sklopu gledališča pa bodo raziskovali družbeno angažiran pristop k umetnosti in se učili gledališke igre. Mija Pungeršič iz Zavoda Odtiz, ki je koordinatorica Multivizije, ob tem dodaja, da so "že v sklepni fazi modula fotografije, kjer se udeleženci ukvarjajo s svojimi osebnimi fotozgodbami. Tema skozi celoten projekt Multivizija pa je sestavljena identiteta, ki tudi povezuje dve večji ranljivi skupini – osebe z invalidnostjo in osebe z migrantskim ozadjem."

Trenutno v projektu sodelujejo Zavod APIS in partnerji Zavod ODTIZ, Zavod Rokavička, Zavod Povod, Društvo Ključ, Društvo Ritmi planeta, Društvo študentov invalidov Slovenija in Društvo distrofikov Slovenije. Ali je že prepozno za prijavo? Mija Pungeršič izpostavlja, da se lahko ljudje še priključijo, če pripadajo kateri koli ranljivi skupini. "V prihodnjih mesecih začenjamo z drugimi moduli – z aprilom videoprodukcijo, sledila ji bo avdioprodukcija in verjetno po počitnicah še ples in gledališče."

Projekt Multivizija - multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine torej sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je vreden 120.000 evrov, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je namenjen večji socialni vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019.