Stavke in pomanjkanje delovne sile so letos povzročale gnečo, zamude in odpovedi poletov na letališčih. Foto: EPA
Stavke in pomanjkanje delovne sile so letos povzročale gnečo, zamude in odpovedi poletov na letališčih. Foto: EPA

Sodišče je o zadevi odločalo na podlagi primera triurne zamude leta poljskega letalskega prevoznika Lot iz New Yorka v Budimpešto. Potniki Lota so se pred časom zaradi zamude z zahtevo po odškodnini obrnili na nacionalni organ, pristojen za izvajanje uredbe o pravicah letalskih potnikov. Organ je dejansko ugotovil kršitev uredbe in Lotu naložil, naj vsakemu potniku plača odškodnino 600 evrov.

V letalskem prevozniku so presodili, da poljski organ ni pristojen za odreditev plačila odškodnine, ker naj bi bilo to v domeni nacionalnih sodišč. Odločbo organa so zato izpodbijali pred županijskim sodiščem v Budimpešti, ki je Sodišču EU-ja nato postavilo vprašanje, ali lahko nacionalni organ letalskemu prevozniku naloži plačilo odškodnine zaradi kršitve uredbe.

Sodišče Evropske unije je v današnji sodbi opozorilo, da uredba nacionalnim organom, pristojnim za njeno izvajanje, sicer ne nalaga, da morajo na podlagi individualnih pritožb sprejeti prisilne ukrepe, državam članicam pa tudi ne prepoveduje, da tako pristojnost tem organom podelijo.

Če gre za polet, krajši od 1500 km, in zamudo, daljšo od dveh ur, so potniki upravičeni do obrokov hrane in napitkov ter dveh brezplačnih telefonskih klicev oz. sporočil po telefaksu ali elektronski pošti, navaja Evropski potrošniški center. Foto: Reuters
Če gre za polet, krajši od 1500 km, in zamudo, daljšo od dveh ur, so potniki upravičeni do obrokov hrane in napitkov ter dveh brezplačnih telefonskih klicev oz. sporočil po telefaksu ali elektronski pošti, navaja Evropski potrošniški center. Foto: Reuters

Zneski so določeni z uredbo

V tem okviru je navedlo, da pavšalni zneski, določeni z uredbo o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov, pomenijo standardizirano in takojšnjo odškodnino, katere namen je povračilo samo za škodo, ki je skoraj enaka za vse zadevne potnike.

"Iz tega izhaja, da lahko tako potniki in prevozniki kot navedeni organi zlahka ugotovijo znesek dolgovane odškodnine. Poleg tega je cilj dodelitve take odškodnine ravno izognitev nevšečnostim, povezanim z vlaganjem odškodninskih tožb pri pristojnih sodiščih," so pojasnili.

Države članice tako nacionalnemu organu, pristojnemu za izvajanje uredbe, lahko podelijo pristojnost, da letalskemu prevozniku naloži plačilo odškodnine na podlagi individualnih pritožb potnikov. Morajo pa imeti potniki in letalski prevozniki možnost vložiti pravno sredstvo pred sodiščem zoper odločbo organa, je še navedlo Sodišče EU-ja.

Slovenski organ je Agencija za civilno letalstvo

V Sloveniji je nacionalni organ za izvajanje uredbe o pravicah letalskih potnikov Agencija za civilno letalstvo (CAA), ki je pristojni izvršilni organ za pravice potnikov v primerih velike zamude, odpovedi poleta, zavrnitve vkrcanja, slabše namestitve ali kršitve pravic invalidnih oseb oz. oseb z omejeno mobilnostjo. CAA na svoji spletni strani še navaja, da se mora potnik glede morebitnih nepravilnosti najprej obrniti na letalsko družbo, če pa ni zadovoljen z njihovim odgovorom, se obrne na agencijo.