V letu 2007 je bilo v članicah Unije več kot milijon ločitev, od tega 140.000 t. i. mednarodnih. Največ slednjih so našteli v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji. Foto: Bobo
V letu 2007 je bilo v članicah Unije več kot milijon ločitev, od tega 140.000 t. i. mednarodnih. Največ slednjih so našteli v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji. Foto: Bobo

Odslej bosta zakonca z različnima državljanstvoma lahko izbirala, po zakonodaji katere države bi se ločila. Evropski parlament je uredbo sprejel pretekli teden.

Sprejeta uredba o razvezi in prenehanju zakonske skupnosti namreč omogoča izbiro zakonodaje, pa tudi katero pravo se uporablja, če se zakonca ne moreta dogovoriti o izbiri. Mogoča pa je izbira prava države enega izmed zakoncev ali pa države stalnega prebivališča.

Po podatkih Evropskega parlamenta je v Uniji okoli 122 milijonov poročenih parov. Med njimi je šestnajst milijonov takih, v katerih so zakonci z različnima državljanstvoma, pari, ki živijo ločeno v različnih državah EU-ja, in pari, ki živijo skupaj v državi članici, ki ni matična nobenemu izmed partnerjev.

Zakonodajni precedens
Uredba je zanimiva posebej zato, ker gre za prvi primer uporabe postopka okrepljenega sodelovanja. To pomeni, da se lahko skupina držav članic odloči in dogovori o zakonodajnem predlogu tudi brez soglasja Sveta Evropske unije. Uredba bo v osemnajstih mesecih začela veljati tudi v Sloveniji.

Poleg Slovenije so predlogu podporo izrazili še Belgija, Bolgarija, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Avstrija, Portugalska in Romunija. Druge članice se lahko kadar koli priključijo pobudi.