Poslanci iz Slovenije so v mandatu ki se izteka o vprašanjih žensk glasovali različno. Foto: European Community
Poslanci iz Slovenije so v mandatu ki se izteka o vprašanjih žensk glasovali različno. Foto: European Community
Ženski lobi Slovenije, ki ga vodi Metka Roksandić je pripravil razpredelnico glasovanj slovenskih poslancev v EP v zvezi s pravicami žensk. Foto: BoBo

Glede enakosti spolov in pravic žensk je bilo glasovanje slovenskih poslank in poslancev pričakovano pozitivno, ko je šlo za splošna načela in pravice ter njihovo uveljavljanje. Ko je šlo za konkretne pravice žensk, pa je slika drugačna.

Metka Roksandić, Ženski lobi Slovenije
Milan Zver ni podprl resolucije o enakosti žensk in moških ter spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah žensk. Foto: MMC RTV SLO

S sprejemom tega amandmaja je postalo glasovanje o poročilu brezpredmentno. Tako so ti poslanci formalno sicer čisto, a vsebinsko glasovali v nasprotju z zapisano slovensko ustavno svoboščino o svobodi odločanja o rojstvih otrok (55. člen). Poslanka Romana Jordan je bila edina z desnega pola, ki je glasovala proti in s tem za poročilo.

Metka Roksandić o glasovanju Mazej Kukovičeve in Milana Zvera za nezavezujočo resolucijo o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah žensk
Lojze Peterle je glasoval proti resoluciji za boj proti homofobiji , ker je bil del vsebine poročila v nasprotju s krščanskimi vrednotami in njegovim pogledom na civilizacijske osnove družbe. Je pa podprl amandma Mariye Gabriel, ki ohranja ključne elemente, ki se nanašajo na enakopravnost spolov, a ne promovira splava in alternativnih oblik družine. Foto: BoBo

Trditev, da je dr. Milan Zver glasoval proti direktivi o enakosti žensk in moških je neresnica. Dr. Zver je skupaj s svojo politično skupino ELS glasoval za nadomestno resolucijo ELS, ki se prav tako kot resolucija poslanke Zuber zavzema za večjo enakopravnost med spoloma.

Volilni štab Milana Zvera, SDS
Romana Jordan, SDS, ki ne kandidira na teh volitvah, je edina z desne politične opcije glasovala za poročilo o spolnih in reproduktivnih pravicah žensk. Foto: BoBo

Večina v parlamentu se je odločila za model, ki kriminalizira stranke in zmanjšuje povpraševanje po spolnih uslugah. ALDE je bila pri tem vprašanju precej razdeljena, a smo na koncu pritrdili poročevalki v senci Sophie in’t Veld, ki kriminalizacije strank ni sprejela.

Jelko Kacin o glasovanju proti poročilu o prepoznavanju prostitucije kot ovire za enakost žensk in moških
Vsi slovenski poslanci so bili enotni pri glasovanju o resoluciji o nasilju nad ženskami, ki vsebuje predloge za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami, saj fizično in spolno nasilje doživlja več kot 70 odstotkov žensk. Foto: MMC RTV SLO

Roksandić, predsednica Ženskega lobija Slovenije.

Vse slovenske poslanke so z izjemo Mazej Kukovičeve izrazito podprle pravice žensk do svobodnega odločanja o svojem telesu kot so pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok vključno s pravico do splava, spolna vzgoja mladostnikov in mladostnic za varno spolnost, opredelitev prostitucije kot nasilja nad ženskami in pravice istospolnih partnerjev, ugotavlja Metka Roksandić v razgovoru za MMC.
Podrobno razpredelnico glasovanj slovenskih poslancev v mandatu 2009-2014 v zadevah, ki se nanašajo na človekove pravic žensk najdete tukaj.

Resolucija EP o enakosti enakost žensk in moških je vsebovala sporni točki, ki sta govorili o pravicah žensk do spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s pravico do varnega splava ter o potrebi po spolni vzgoji v šolah. Lojze Peterle, Zofija Mazej Kukovič in Milan Zver so glasovali proti.

Prekinitev nosečnosti ni pravica, ampak nesreča
»Trditev, da je dr. Milan Zver glasoval proti direktivi o enakosti žensk in moških je neresnica. Dr. Zver je skupaj s svojo politično skupino ELS glasoval za nadomestno resolucijo ELS, ki se prav tako kot resolucija poslanke Zuber zavzema za večjo enakopravnost med spoloma,« so se odzvali v štabu Milana Zvera.
Pojasnili so, da je v primeru resolucije poročevalke Estrella o spolnem in reproduktivnem zdravju žensk dr. Zver glasoval za nadomestno resolucijo ELS skupine, saj je bila ta v skladu z njegovim celovitim odnosom in spoštovanjem človekovega življenja. »Prekinitev nosečnosti pa po njegovem mnenju ne more biti opredeljena kot individualna svoboščina, saj je to nesreča za vsako žensko, ki to doživi,« so za MMC pojasnili iz SDS-a.

Peterle ni proti enakopravnosti, ampak proti poročilu
Kritiko Ženskega lobija zavrača tudi Lojze Peterle, ki nikakor ne nasprotuje enakopravnosti in pravicam žensk, prav tako ni podpornik homofobije ali diskriminacije. »V primerih glasovanj je šlo za nestrinjanje z vsebinsko pristranskimi poročili, ki so pogosto spregledala druge pomembne elemente oziroma so bila pretirano usmerjena v promocijo določenega stališča, ne z naslovljeno tematiko na splošno,« so pojasnili iz Peterletovega volilnega štaba.

»Peterle je glasoval proti, ker je bil del vsebine poročila v nasprotju s krščanskimi vrednotami in njegovim pogledom na civilizacijske osnove družbe. Je pa podprl amandma Mariye Gabriel, ki ohranja ključne elemente, ki se nanašajo na enakopravnost spolov, a ne promovira splava in alternativnih oblik družine«.

Splava kot pravice ne priznava nobena zakonodaja
Poročilu o spolnemu in reproduktivnemu zdravju in pravicam žensk (ESTRELA) je nasprotoval, ker izrablja nezakonite splave kot moralno obvezo: »Trdi, da je splav človekova pravica, pri čemer pa jo kot takšno ne priznava ne nacionalna, ne mednarodna zakonodaja. Zahteva zavrnitev vseh pro-life politik v EZ in po svetu ter tako krši princip subsidiarnosti, ki velja v EZ. Na ravni spolne vzgoje matere in očete postavlja v vlogo so-vzgojiteljev in jih ne priznava več kot v prvi vrsti odgovorne za vzgojo lastnih otrok. Poročilo je želelo postaviti temelj, s katerim bi pravico do splava in kontrolo populacije po letu 2015 vključili v mednarodno razvojno politiko."

Splav - zadeva nacionalnih držav
Peterletovi še pojasnjujejo, da so poslanci z nekaj glasovi večine zavrnili resolucijo, obenem pa potrdili amandma, v katerem so jasno izrazili, da je stvar t.i. reproduktivnih pravic ali splava stvar posameznih držav in da Evropska unija ne more posegati in predpisovati proabortivnih zakonov.

Konseravativci dvakrat preprečili sprejem resolucije
Metka Roksandić pa odgovarja, da nezavezujoča resolucija ni bila sprejeta v predlagani vsebini (poročilo Estrela), ker so evropski konservativci s proceduralnim postopkom to dvakrat onemogočili – oktobra in decembra 2013. Dokument je izpostavljal potrebo po preprečevanju neželenih nosečnosti, nujnost dostopa do kontracepcije ter varnega in zakonitega splava za vse. »Kriza ne sme biti izgovor za nazadovanje pri reproduktivni zdravstveni oskrbi in spolni vzgoji,« opozarjajo iz Žensekga lobija

Vsebinsko so poslanci glasovali proti slovenski ustavi
Spolno in reproduktivno zdravje je zelo kontroverzna tema, ki je terjala veliko dejavnost vseh konservativnih sil v Evropi. Peterle, Mazejeva in Zver so glasovali proti poročilu oziroma formalno za amandma, s katerim je stvar urejanja teh zadev torej na posamezni državi in ne na EU.

»S sprejemom tega amandmaja je postalo glasovanje o poročilu brezpredmentno. Tako so ti poslanci formalno sicer čisto, a vsebinsko glasovali v nasprotju z zapisano slovensko ustavno svoboščino o svobodi odločanja o rojstvih otrok (55. člen). Poslanka Romana Jordan je bila edina z desnega pola, ki je glasovala proti in s tem za poročilo,« poudarja Metka Roksandić.
Peterle edini proti resoluciji o boju proti homofobiji
Peterle je edini slovenski poslanec, ki je glasoval proti resoluciji o boju proti homofobiji in diskriminaciji (Lunaček), ker po njegovem gre za paradoksalno stanje zavzemanja temeljnih pravic, ki pritičejo vsem ljudem in niso rezervirane zgolj za določene družbene skupine.
»Poročilo poziva države članice EU, da homoseksualcem priznajo privilegirano zaščito do svobode izražanja in da posredno omejuje javno zagovarjanje materinstva in očetovstva.V poročilu so postavljene tudi zahteve po posebnih nadstandardnih pravicah za »homoseksualne družine«, vključno s pravico do posvojitve otrok in nadomestnim materinstvom. Izvzete niso niti izobraževalne in vzgojne vsebine. Tako bi morale države otroke indoktrinirati v teoriji spola ter jih spodbujati k čim bolj zgodnjemu eksperimentiranju s spolnostjo in spolno identiteto,« so za MMC pojasnili iz volilnega štaba NSi-SLS.

Resolucijo o homofobiji podprli SDS-ovi poslanki
Metka Roksandić pojasnjuje, da je resolucija pravzaprav bil časovni načrt EU za boj proti homofobiji ter diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Peterle je torej bil edini proti, Ivo Vajgl je bil odsoten zaradi bolezni, Zver odsoten. Resolucijo sta edini z desnega pola podprli poslaniki Mazej Kukovič in Romana Cizelj.

Kazen za liberalno glasovanje?
Po mnenju Metke Roksandić tudi to eden od razlogov, da nobena od njiju ni več na listi svoje stranke (SDS) za volitve v EP. »Jordanova si je celo drznila glasovati za poročilo o spolnih in reproduktivnih pravicah, kar je skladno s slovensko ustavo,« je potezo Jordanove pozdravila Metka Roksandić.

Edini Kacin proti poročilu o prostituciji
Poročilu o prepoznavanju prostitucije kot ovire za enakost žensk in moških ter promovira švedski, nordijski model, ko je kupovanje spolnih uslug kaznivo, priznava žrtvam pravico, je kot edini slovenski poslanec v EP-ju nasprotoval poslanec LDS Jelko Kacin. Zaresov (zdaj DeSUSov) Ivo Vajgl je denimo glasoval za, tako kot so bili za vsi poslanci SDS in SD-ja, Peterle pa ni glasoval.

"ALDE je bila precej razdeljena"
"Večina v parlamentu se je odločila za model, ki kriminalizira stranke in zmanjšuje povpraševanje po spolnih uslugah. ALDE je bila pri tem vprašanju precej razdeljena, a smo na koncu pritrdili poročevalki v senci Sophie in’t Veld, ki kriminalizacije strank ni sprejela. Kot liberalec pri tem zelo občutljivem vprašanju, poslanski kolegici iz Nizozemske zaupam," je svojo potezo za MMC pojasnil Jelko Kacin.

Kje so bili slovenski poslanci enotni?
So pa bili vsi poslanci enotni pri glasovanju o resoluciji o nasilju nad ženskami, ki vsebuje predloge za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami, saj fizično in spolno nasilje doživlja več kot 70 odstotkov žensk. Poslanci so združeno dvignili roke tudi za direktivo o uravnoteženi zastopanosti žensk v organih družb, ki povečuje uravnoteženost spolov na neizvršnih mestih v organih družb, ki kotirajo na borzi. Če v družbi na teh mestih ni 40 odstotkov žensk, mora družba sprejeti postopek izbire, ki ob enaki usposobljenosti daje prednost ženskam.

Vsi za materinsko direktivo ter načelo "enako plačilo za enako delo"
Soglašali so tudi glede materinske direktive, ki je pravzaprav dopolnitev obstoječe direktive s področja varnosti in zdravja za noseče delavke in tiste, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Materinski dopust bi se podaljšal s minimalnih 14 tednov na 20 tednov z nekaterimi drugimi razširjenimi pravicami (kot je očetovski dopust).

Vsi poslanci so podprli tudi resolucijo »Enako plačilo za enako delo«, ki daje priporočila Evropski komisiji za uveljavljanje tega načela v praksi, da se spremeni izjemno počasen napredek pri zmanjševanju razlik, ali celo njenem povečevanju, z upoštevanjem podrobnih priporočil, ki jih EP predlaga.

Glede enakosti spolov in pravic žensk je bilo glasovanje slovenskih poslank in poslancev pričakovano pozitivno, ko je šlo za splošna načela in pravice ter njihovo uveljavljanje. Ko je šlo za konkretne pravice žensk, pa je slika drugačna.

Metka Roksandić, Ženski lobi Slovenije

S sprejemom tega amandmaja je postalo glasovanje o poročilu brezpredmentno. Tako so ti poslanci formalno sicer čisto, a vsebinsko glasovali v nasprotju z zapisano slovensko ustavno svoboščino o svobodi odločanja o rojstvih otrok (55. člen). Poslanka Romana Jordan je bila edina z desnega pola, ki je glasovala proti in s tem za poročilo.

Metka Roksandić o glasovanju Mazej Kukovičeve in Milana Zvera za nezavezujočo resolucijo o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah žensk

Trditev, da je dr. Milan Zver glasoval proti direktivi o enakosti žensk in moških je neresnica. Dr. Zver je skupaj s svojo politično skupino ELS glasoval za nadomestno resolucijo ELS, ki se prav tako kot resolucija poslanke Zuber zavzema za večjo enakopravnost med spoloma.

Volilni štab Milana Zvera, SDS

Večina v parlamentu se je odločila za model, ki kriminalizira stranke in zmanjšuje povpraševanje po spolnih uslugah. ALDE je bila pri tem vprašanju precej razdeljena, a smo na koncu pritrdili poročevalki v senci Sophie in’t Veld, ki kriminalizacije strank ni sprejela.

Jelko Kacin o glasovanju proti poročilu o prepoznavanju prostitucije kot ovire za enakost žensk in moških