Potencialne prihranke so
Potencialne prihranke so "našli" pri odlaganju materiala. Foto: Radio Koper

"Z optimalno rešitvijo problematike odlaganja izkopanega fliša – naravne mineralne surovine – pri gradnji predorov je družba 2TDK našla dodatne prihranke v višini 40 milijonov evrov," so sporočili iz podjetja.

Flišni material, ki se ne bo porabil pri gradnji drugega tira, se bo skladno s sklepom Agencije za okolje (Arso) namreč lahko odlagal v bližnjem kamnolomu Črnotiče, namesto da bi ga odvažali v doslej predviden 111 kilometrov oddaljen Salonit Anhovo. "In prav ta sprememba načina ravnanja z viški flišnega materiala pomeni 40 milijonov evrov prihranka pri projektu drugi tir," so navedli.

Krajši prevozi – bližnji kamnolom Črnotiče je od trase drugega tira oddaljen zgolj okoli 10 kilometrov – pomenijo dvakrat nižje izpuste toplogrednih plinov, dvakrat manjšo zakisanost okolice in 19-krat manjši vpliv na nastanek ozonske luknje, so dodali.

Proga zasičena, iskali so alternativo

Fliš so sprva nameravali predelovati v Anhovem. Foto: BoBo
Fliš so sprva nameravali predelovati v Anhovem. Foto: BoBo

Po prvotnem scenariju naj bi se fliš, ki se ne bo ponovno porabil pri gradnji, odlagal na deponijah, in sicer na opuščenem laporokopu Šalara, na ankaranski Bonifiki, deponiji Bekovec ter vozil v Salonit Anhovo v predelavo. Vendar je julija 2018 upravljavec SŽ-Infrastruktura uradno razglasil, da je obstoječa proga Divača–Koper zasičena, s tem pa bi bili železniški prevozi materiala onemogočeni ali pa bi morali na cesto preusmeriti tovorni promet za Luko Koper.

Na progi drugega tira bo zgrajenih 37,4 kilometra predorov, kar je skupna dolžina vseh predorskih cevi osmih predorov, razširjenih servisnih cevi v treh najdaljših predorih in izstopnih cevi. Pri izkopu bo nastalo 4,15 milijona kubičnih metrov izkopanega materiala: naravnega apnenca, fliša in preostalega nenevarnega zemeljskega materiala.

Apnenec se bo takoj in na gradbišču porabil za vgradnjo v betone in nasipe, njegov preostanek pa bodo v kamnolomu Črnotiče predelali v material za ponovno uporabo, v beton in tampone. Medtem bodo fliš uporabili za sanacijo kamnoloma Črnotiče. 2TDK na ta način po lastnih besedah ravna v skladu s filozofijo zelenega in krožnega gospodarstva.

Preostali material bodo vgrajevali

Prihranke so morali najti, ker jih zahteva Evropska investicijska banka. Foto: Reuters
Prihranke so morali najti, ker jih zahteva Evropska investicijska banka. Foto: Reuters

Preostali material, ki je mešanica zemlje, kamenja in mineralov, pa se bo vgrajeval na območje Bekovca, ki se nahaja v zgornjem delu hudourniške grape Krniškega potoka pod naseljem Črni Kal. Gradbeno dovoljenje za poseg je v fazi pridobivanja, postopek izbire izvajalca pa v teku. Po koncu nasipavanja materiala bo znotraj omilitvenih ukrepov izvedena rekultivacija zemljišča, da bo pripravljeno za ponovno kmetijsko uporabo. Na delu zemljišča bodo zasajene oljke, so še dodali v 2TDK-ju.

Prvih 71,2 milijona evrov prihrankov so v 2TDK prepoznali že v projektu za izvedbo del. Kot so na družbi pojasnjevali konec februarja, so morali najti za več kot 110 milijonov evrov prihrankov, saj je to zahtevala tudi Evropska investicijska banka.