Čiste obresti so lani dosegle 60,6 milijona evrov, potem ko so bile leta 2017 pri 71,9 milijona evrov. Preostali čisti neobrestni prihodki banke so bili 64,4 milijona evrov, kar je precej več kot v letu prej, ko so znašali 46,8 milijona evrov.

Bilančna vsota banke se je konec lanskega leta ustavila pri 3,73 milijarde evrov, v letu dni pred tem pa pri 3,66 milijarde evrov. Foto: BoBo
Bilančna vsota banke se je konec lanskega leta ustavila pri 3,73 milijarde evrov, v letu dni pred tem pa pri 3,66 milijarde evrov. Foto: BoBo

V Abanki pravijo, da so nadaljevali aktivni pristop k zniževanju deleža nedonosnih posojil, ki se je v skupini Abanka v letu 2018 zmanjšal za 5,6 odstotne točke, na 4,6 odstotka.
"Odlično poslovanje, kapitalska trdnost banke, visoka likvidnost in pomembno zmanjšanje deleža slabih posojil so vplivali tudi na bonitetno oceno banke, saj je mednarodna bonitetna agencija Moody's Investors Service Abanki v letu 2018 zvišala bonitetno oceno, s katero je Abanka ponovno dosegla investicijsko stopnjo," so zapisali.

Nadzorni svet je revidirano letno poročilo Abanke za leto 2018 potrdil na torkovi seji. Ob tem je imenoval novo članico uprave Nado Mertik, ki bo svojo funkcijo nastopila 1. julija oz. po pridobitvi licence regulatorja.

Abanka je v lasti države

Abanka je od sanacije konec leta 2013 v 100-odstotni lasti države. Država jo mora v skladu z zavezo Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč prodati do sredine prihodnjega leta.

Postopek prodaje teče, neuradno so prejeli tri zavezujoče ponudbe. V medijih se kot kandidati za nakup omenjajo sklad Apollo, madžarska banka OTP, srbska banka AIK, avstrijska Erste Group, sklad Blackstone in sklad Advent.

Banka je bila sanirana skupaj z bankami NLB, NKBM in Banko Celje v letih 2013 in 2014, nato pa so ji pripojili Banko Celje.